Sorodne objave

 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana (SKP PU Ljubljana) so v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave in tujimi varnostnimi organi od junija 2016 dalje zbirali obvestila o slovenskem državljanu, ki je preko spletnega omrežja "darknet" prodajal prepovedano orožje in si na ta način protipravno pridobival nesorazmerno premoženjsko korist.

NK orozje

 Več informacij o preiskavi sta na današnji novinarski konferenci predstavila (z leve): Robi Ribič iz Sektroja za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije GPU in Stojan Belšak, vodja Oddelka za organizirano kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana.


Zvočni posnetek Robija Ribiča (mp3) 

Zvočni posnetek Stojana Belšaka (mp3) 


Z izvajanjem klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov je bilo ugotovljeno, da je 39-letni slovenski državljan z območja Ljubljane pri izvrševanju kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi po 307. členu KZ-1C sodeloval s 33-letnim slovenskim državljanom iz okolice Ljubljane. Oba osumljena sta delovala tako, da je 39-letni osumljenec najprej na spletnem omrežju "darknet", t. i. temnem spletu, na spletni tržnici objavil svoje ponudbe za prodajo prepovedanega orožja, se nato dogovoril s spletnimi kupci, nato pa mu je 33-letni osumljenec naročeno prepovedano orožje tudi dostavil na dogovorjeno mesto na območju Ljubljane. V nadaljevanju je 39-letni osumljenec to orožje primerno zapakiral, da ga ob morebitnih kontrolah ne bi bilo moč zaznati, nato pa ga je preko poštno logističnih centrov (za pošiljanje paketov) poslal naprej dogovorjenim kupcem na območju držav EU (Francija, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija, Italija) ali zunaj meja EU (Norveška).

V dveh primerih sta osumljena tako prodala celo dve avtomatski puški (v enem primeru AP M70, t. i. Kalašnikov, skupaj z nabojnikom in 30 naboji, v drugem primeru pa avtomatsko puško Zagi tip M91). Oba osumljena se pri prodaji tovrstnega orožja nikakor nista ozirala na morebitne posledice ali kupce, kljub temu da bi se morala zavedati, da je uporaba prav te vrste orožja, tj. avtomatskih pušk, namenjena izključno izvrševanju najhujših oblik kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter premoženje.

Poleg avtomatskih pušk sta osumljena preko spletnega omrežja "darknet" ponujala in tudi prodala še večje število nabojev različnih kalibrov (zaznanih oz. realiziranih vsaj sedem preprodaj oz. preko 400 nabojev), dimne ročne bombe in topovske udare (simulacija topovskega ognja), poleg tega pa tudi plinsko pištolo Walther P99 s 60 naboji, ki je primerna za predelavo v pravo orožje. Vse našteto je na seznamu prepovedanega orožja oz. orožja, katerega promet je omejen.

Plačilo za dostavljene pakete sta oba osumljena po zaključku posameznega kaznivega dejanja - to je po uspešno izvedeni dostavi prepovedanega orožja - prejemala preko denarnega sredstva Bitcoin, kamor so morali kupci vplačati dogovorjeno ceno. V nadaljevanju sta ta plačila v valuti Bitcoin dvignila na Bitcoin avtomatih na območju Ljubljane in nato zamenjala v denarno valuto Euro. Dobiček sta si zatem tudi sorazmerno razdelila glede na vložek in trud posameznega osumljenega (organizacija nabave orožja, ustrezno pakiranje in pošiljanje preko poštno logističnih centrov).

Z izvajanjem klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov so kriminalisti z izsledki zaznali tudi to, da si je eden izmed osumljenih v tem času priskrbel tudi več ponarejenih bankovcev v apoenih po 20 evrov, ki jih je nato z namenom pridobitve premoženjske koristi razpečeval in na ta način izvrševal kaznivo dejanje ponarejanja denarja po členu 243 KZ-1C. Del ponaredkov je dal tudi znanki z območja Nove Gorice z namenom, da jih ta izroči bratu za poplačilo dolga, ki ga je imel 39-letni Ljubljančan do njega, vsi pa so se strinjali, da plačilo dolga lahko opravi s ponaredki.

V obširni, večmesečni in usmerjeni preiskavi je bila uporabljena kombinacija klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS. Kriminalisti SKP PU Ljubljana so ob zaključku izvajanja vseh ukrepov in v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi, 13. decembra 2016, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307/I členu Kazenskega zakonika (KZ-1C), odvzeli prostost in odredili pridržanje dvema državljanoma Slovenije (39-letniku z območja Ljubljane in 33-letniku iz okolice Ljubljane).

V sklopu zaključne operacije in z izvedbo hišnih preiskav na več naslovih so kriminalisti SKP PU Ljubljana pri obeh osumljenih našli in zasegli ponarejen denar: 32 bankovcev v apoenih po 20 evrov z enakimi serijskimi številkami in bankovec za 50 evrov ter večjo količino prepovedanega orožja. Našli so dva samokresa (kaliber 9mm), dve ročni bombi (1x M75 in 1x M50), 5 dimnih ročnih bomb, 7 vložkov za dimne ročne bombe, svetlobno ročno granato, 4 šok bombe, vadbene vžigalnike, vžigalne vrvice, približno 2500 nabojev različnih kalibrov, med njimi tudi prebojne, zažigalne in take z odrezano konico, teleskopske palice, več različnih bodal itd.

Poleg tega je bilo zaseženih tudi več računalniških naprav, nosilcev podatkov in potrdil, ki dokazujejo, da sta navedeno orožje dejansko preprodala kupcem iz različnih evropskih držav. Prav tako so kriminalisti zasegli pravi denar in zlato v vrednosti več tisoč evrov, našli pa so tudi zaenkrat še neznane snovi v manjših količinah, za katere sumijo, da vsebujejo prepovedno drogo.

Vsi zaseženi predmeti so bili pregledani in ugotovljeno je bilo, da so v uporabnem, delujočem stanju, ter v skladu z nacionalno zakonodajo (Zakon o orožju- Zoro-1) uvrščeni v kategorijo prepovedanega orožja, katerega posest posamezniku je prepovedana.

Oba osumljena sta bila na podlagi vseh zbranih obvestil zaradi utemeljenega suma storitve 11 kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307/I členu Kazenskega zakonika (KZ-1C) in enega kaznivega dejanja ponarejanja denarja po čl. 243/I in II KZ-1C, 15. 12. 2016 izročena na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper oba osumljena odredil pripor.

Z do sedaj izvedenimi ukrepi so kriminalisti SKP PU Ljubljana ugotovili, da sta si oba osumljena v času izvrševanja kaznivih dejanj, ki se glede na izsledke zbranih obvestil ocenjuje, v roku enega leta (od meseca novembra 2015 dalje) na ta način protipravno pridobila za približno 15.000 evrov premoženjske koristi.

Pri obravnavi navedenih kaznivih dejanj  je pomembno tudi to, da sta bila oba osumljena zaposlena kot varnostnika v dveh različnih podjetjih za varovanje oseb in premoženja, torej gre za osebi, od katerih bi upravičeno pričakovali spoštovanje zakonov in skrb za varnost ljudi in premoženja, vendar tega s svojimi dejanji oz. izvrševanjem kaznivih dejanj nista izpolnila. Prav tako je tudi osumljenka za razpečevanje ponarejenega denarja z območja Nove Gorice zaposlena kot varnostnica.

Preiskava se seveda nadaljuje, saj je bilo ugotovljeno, da sta osumljena na "darknetu" delovala že dalj časa in tako obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da sta še pred pričetkom kriminalistične preiskave uspela preprodati še več prepovedanega orožja, na kar kažejo tudi nekateri komentarji na spletu. V tem delu bomo nadaljevali z izmenjavo podatkov s tujimi varnostnimi organi, skušali te sume potrditi in po možnosti odkriti še kakšnega kupca prepovedanega orožja.

SKP PU Ljubljana se po zaključku preiskave zahvaljuje predvsem Europolu, kajti le z načrtno usmerjenim delom ter angažiranostjo držav znotraj in zunaj območja EU, je bilo moč zagotoviti dokaze za uspešno preiskavo teh kaznivih dejanj.


Porast števila kaznivih dejanj na temačnem spletu, t. i. darknetu, predstavlja nov izziv za policijske preiskovalce

Europol in policije držav EU v zadnjih letih zaznavajo porast kaznivih dejanj na t. i. temačnem spletu oziroma omrežju "darknet". Storilci uporabljajo temačen splet za razširjanje in ponujanje prepovedanih vsebin in storitev. Znotraj tega omrežja se trguje z orožjem, prepovedanimi drogami, napravami za ponarejanje denarja in bančnimi karticami, gradivi, povezanimi s spolnimi zlorabami otrok, ukradenim blagom, kemijskimi spojinami, zdravili, hekerskimi orodji in drugim prepovedanim blagom. Ponujajo pa se tudi storitve, kot so tihotapstvo, ponarejanje denarja in dokumentov, nove identitete, pranje denarja, storitve plačancev ipd.

Slovenska policija je v zadnjem letu zaključila dve mednarodni preiskavi, v katerih so storilci za ilegalno trgovino s prepovedano drogo in orožjem ter eksplozivi uporabljali "darknet" omrežje.

Pri preiskovanju kaznivih dejanj, ki se izvajajo v povezavi z omrežjem "darknet" se policija sooča z novim načinom preiskovanja, saj je celotno omrežje tehnično zasnovano z namenom zagotavljanja anonimnosti vseh udeležencev in tajnosti komunikacij ter transakcij. Pri spopadanju zoper kriminaliteto na tem področju se policija sooča z izzivom, kako na zakonit način zaznavati tovrstno kriminaliteto, identificirati komunikacijska sredstva, identificirati storilce in zavarovati dokazno gradivo. Za uspešno preiskovanje kaznivih dejanj v povezavi z omrežjem temačen splet smo pravosodno ministrstvo pozvali k iskanju ustreznih zakonskih rešitev in tudi sami predlagali nekatere nove ukrepe, ki pa v trenutno obravnavano novelo ZKP-N žal niso bili vključeni.

Na področju klasičnega tihotapljenja orožja pa Slovenijo zaznamuje njen geostrateški položaj, saj se nahaja t. i. balkanski poti, po kateri kriminalne združbe tihotapijo najrazličnejšo blago, in sicer orožje, eksploziv, prepovedano drogo in ljudi iz držav Zahodnega Balkana v države Evropske unije. Glede na konkretne primere tihotapljenja, trende in operativne ugotovitve zadnjih nekaj let lahko zaključimo, da so bivše republike Jugoslavije eden od primarnih izvorov orožja, eksploziva in improviziranih eksplozivnih naprav. Slovenija v obravnavanih primerih nastopa predvsem kot tranzitna država in le v omejenem obsegu kot ciljna.

Slovenska policija sicer aktivno sodeluje v vseh projektih Europola in Interpola v povezavi z bojem proti ilegalni trgovini z orožjem.

Statistični podatki:

  • V letu 2015 je bilo v kaznivih dejanjih zaseženih 24 bomb oz. min, 528 g eksploziva, 25.179 ostrih nabojev, 42 avtomatskih pušk, 41 pištol in 3 vojaški lanserji.
  • V letu 2014 je bilo v kaznivih dejanjih zaseženih 80 bomb oz. min, 35.427 g eksploziva, 9280 ostrih nabojev, 23 avtomatskih pušk, 55 pištol in 1 vojaški lanser.
  • Kaznivih dejanj v legalni trgovini z orožjem v zadnjih dveh letih nismo obravnavali.
  • V obdobju med 2010 in 2015 smo obravnavali 2256 kršitev s področja Zakona o orožju, letos pa 372.