Sorodne objave

 

Agencija RS za varnost prometa je 24. oktobra 2017 v Ljubljani podelila najvišja priznanja posameznikom in organizacijam za življenjsko delo na področju prometne preventive. Med prejemniki sta bila tudi ptujski policist Boris Kozenburger in Policijska uprava Maribor.

122-2017

Boris Kozenburger je priznanje prejel za dolgoletno delo na področju prometne preventive in varnosti na območju ptujske in hajdinske občine. Kot pomočnik komandirja PP Ptuj je zaposlen vse od leta 1994. Več kot 21 let je opravljal naloge člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj, od leta 1998 pa je član SPVCP Občine Hajdina. Na področju prometne preventive in prometne varnosti je bil ves čas izredno aktiven. Vključen je bil v razne delovne skupine, deloval kot član za tehnično urejanje prometa v SPV, odgovoren za koordinacijo dela pri varovanju otrok na poti v šolo in izobraževanje voznikov motornih koles, sodeloval je v delovnih skupinah, ki opravljajo oglede cestnih odsekov, s svojimi prometnimi nasveti pa je nenehno sodeloval z mediji.

120-2017

Svečano listino AVP je prejela tudi Policijska uprava Maribor, ki se aktivno vključuje v vzgojno-preventivno delo na področju cestnega prometa in sodeluje s SPVCP Mestne občine Maribor. Policisti kot člani posameznih delovnih komisij SPV dajejo pobude za izboljšanje stanja prometne infrastrukture, za odpravo posameznih nevarnih mest ter se vključujejo v vzgojno-preventivne akcije SPV. Kot izredno pomemben je bil prepoznan prispevek PU Maribor pri varovanju otrok na šolski poti in zagotavljanju varnosti najšibkejših udeležencev cestnega prometa.

121-2017

Pomočnika komandirja PP Ptuj Borisa Kozenburgerja in vodjo policijskega okoliša na PP Ptuj Igorja Levstika je 25. oktobra je sprejel župan Občine Hajdina mag. Stanislav Glažar ter Levstiku ob tej priložnosti podelil še zlati znak AVP.

123-2017

Igor Levstik, ki je na PP Ptuj zaposlen od leta 1991, je vodja policijskega okoliša Hajdina-Breg postal leta 2005. Sodeloval je v organizacijskem odboru za medobčinsko tekmovanje na šolah, vodi številne preventivne akcije, namenjene otrokom, v svojem policijskem okolišu sodeluje pri opravljanju izpitov za kolesarje, čez leto pa je aktiven v tehničnih komisijah in je v veliko pomoč pri načrtovanju varne šolske poti.

125-2017