Sorodne objave

Kam po pomoč? 8. marec 2023
 

V organizaciji Centra za socialno delo Pomurje in Policijske uprave Murska Sobota je danes, 30. marca 2023, v Ljutomeru potekal strokovni posvet z naslovom Medvrstniško nasilje.

Zaradi vse bolj pereče problematike medvrstniškega nasilja v družbi je bil posvet namenjen krepitvi sodelovanja med različnimi ustanovami na tem področju. Udeleženci so zato obravnavali dogodke in izzive, s katerimi se vsi skupaj srečujemo v zadnjem obdobju.

IMG 0227

Posveta se je udeležilo več kot 240 predstavnikov policijskih uprav in centrov za socialno delo iz celotne Slovenije, učiteljev, psihologov in drugih strokovnih sodelavcev.

IMG 0235

Uvodoma sta jih pozdravila direktor Policijske uprave Murska Sobota Damir Ivančič, mag., in direktorica CSD Pomurje Sandra Babič, ki sta poudarila, da je problemu medvrstniškega nasilja treba prisluhniti in ga reševati z vso resnostjo in odgovornostjo. Preprečevanje in preiskovanje nasilnih kaznivih dejanj sta namreč med prioritetami policije.

received 699611155498490

Dr. Simon Slokan, glavni inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo in šport, je izpostavil nujnost sodelovanja različnih institucij pri reševanju splošnih in konkretnih problematik v zvezi z vzgojnim delom v šolah: "Le sodelovanje, skupno delo prinaša (pozitivne) rezultate!"

Dr. Katja Košir iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je predstavila referat z naslovom Socialna klima/kultura šole in oddelka kot dejavnik medvrstniškega nasilja s poudarkom na odnosih in dinamiki medvrstniškega nasilja.

Katje Zabukovec Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo pa je poudarila, da je treba osveščati oziroma poudarjati ničelno toleranco do pasivnega spremljanja nasilja.

Povezane vsebine

Nasilje nad vrstniki