Sorodne objave

 

Vodenje Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota je 1. maja 2023 prevzel Anton Kreslin, ki je pred tem enoto po pooblastilu vodil skoraj leto dni.

AntonKreslin PPIU MS

Kreslin se je v policiji zaposlil leta 1997, ko je začel opravljati dela in naloge policista – pripravnika na Policijski postaji Lendava, kjer je vse do lanskega leta opravljal dela na različnih delovnih mestih, od policista do pomočnika načelnika policijske postaje.

Policijska postaja za izravnalne ukrepe je področna enota, ki je primarno ustanovljena za namen odkrivanja nedovoljenih vstopov v državo, preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju Slovenije ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete. Enota izvaja tudi vse ostale temeljne naloge policije.

Policisti te enote lahko zoper osebo, za katero obstaja utemeljen sum, da je prestopila notranjo schengensko mejo, izvajajo izravnalne ukrepe. Med izravnalne ukrepe spadajo preverjanje osebe in pregled listin ter kontrola osebe, pregled prevoznega sredstva in stvari. Vsa pooblastila v zvezi z izravnalnimi ukrepi, ki so uzakonjena v Zakonu o nadzoru državne meje, se morajo izvajati naključno in nediskriminatorno zoper osebe, ki so prestopile notranjo mejo. Izravnalni ukrepi so prvenstveno uzakonjeni zaradi varnostnega manka, ki je nastal zaradi ukinitve mejne kontrole.

Povezane vsebine

Policijska postaja za izravnalne ukrepe