Sorodne objave

 

Policijska postaja Šempeter pri Gorici in Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Miren - Kostanjevica medsebojno dobro sodelujeta, tudi v obliki mešanih patrulj. Sodelovanje občinskih redarjev v skupnih patruljah s policisti omogoča Zakon o občinskem redarstvu, zato sta se vodstvi policijske postaje in medobčinske uprave naštetih občin že pred časom dogovorili, da bodo šempetrski policisti in redarji med 10. in 15. majem 2010 v skupnih patruljah izvajali naloge na področju cestnoprometne varnosti, vzdrževanja javnega reda in miru ter posebej na področju okoljske kriminalitete.

foto3

V tem tednu so tako organizirane skupne oblike patruljiranja s poudarkom na odkrivanju in preprečevanju prekrškov in kaznivih dejanj, povezanih z obremenjevanjem okolja (odkrivanje črnih odlagališč, prevoz in odlaganje gradbenih odpadkov, odlaganje komunalnih odpadkov in podobno). Delo na področju ekološke kriminalitete sodi namreč med prednostne naloge policije.

Skupne patrulje policije in redarstva bodo odkrivale in preprečevale tudi prekrške z drugih delovnih področij obeh organov, predvsem pa:

·    nadzorovale varen in neoviran cestni promet v naseljih;
·    varovale ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
·    skrbele za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
·    varovale javno premoženje, naravno in kulturno dediščine;
·    vzdrževale javni red in mir.

foto2

V prvi takšni skupni patrulji sta v ponedeljek, 10. maja 2010, že sodelovala vodja policijskega okoliša Sašo Bajec in občinski redar Alen Maligoj, odprava na delo pa je potekala na PP Šempeter pri Gorici.

foto1

Ob tej priložnosti je komandir policijske postaje Kristjan Mlekuš pozdravil prisotne, jih seznanil s problematiko na področju varovanja okolja in poudaril pomen medsebojnega sodelovanja. Slednje je ocenil kot odlično in poudaril, da so skupne patrulje samo nadgradnja dosedanjega skupnega dela. Tudi inšpektor medobčinske uprave občin Tadej Mori je ob tej priložnosti pohvalil dosedanje dobro sodelovanje med policijo, redarstvom in inšpekcijsko službo ter poudaril, da bomo s skupnimi akcijami še učinkovitejši.


PP Šempeter pri Gorici in Medobčinsko redarstvo občin Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko dosedanje medsebojno sodelovanje ocenjujeta kot zgledno, in sicer na različnih področjih (pri pripravi in izdelavi občinskih programov varnosti, nadzoru mirujočega prometa, izmenjavi podatkov o odklonskih pojavih, reševanju problematike, povezane s hrupom, reševanju problematike v zvezi z vandalizmom in preventivnih aktivnostih). S tovrstnimi skupnimi oblikami sodelovanja bosta zato nadaljevala tudi v prihodnje.