Sorodne objave

 

Kot partnerji v projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu smo policisti od začetka februarja do aprila na območju celotne države evidentirali skoraj 400 črnih odlagališč odpadkov. Na današnji novinarski konferenci smo podrobneje predstavili prizadevanja policije za čistejše okolje oz. naše delo na področju ekološke kriminalitete.

Na novinarski konferenci 7. aprila 2010 sta sodelovala Alojz Sladič iz Uprave uniformirane policije in Vilko Širca iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

IMG 9843

Zvočni posnetek izjave Alojza Sladiča (mp3) 


"V policiji se zavedamo problematike onesnaževanja okolja, zato smo predstavnikom društva Ekologi brez meja januarja letos ponudili sodelovanje in postali partnerji v projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu," je povedal Alojz Sladič.

Vse policijske uprave v Sloveniji so tako že v začetku februarja začele z evidentiranjem črnih odlagališč, za katera so izvedele pri rednem opravljanju svojih nalog, bodisi so jih policisti odkrili sami bodisi so jih nanje opozorili občani. Policisti so odkrita črna odlagališča popisovali in s prenosnimi GPS napravami določali njihovo zemljepisno lego oz. koordinate, slednje pa nato preko spletne strani organizatorja akcije vnesli v centralni register črnih odlagališč.

IMG 7384

odpadki004

IMG 0233

odpadki008

IMG 7382

IMG 7405

V obdobju od 12. februarja do 1. aprila 2010 smo policisti na ta način odkrili oz. evidentirali 391 črnih odlagališč!

ocistimo slovenijo 1Vse policiste in druge zaposlene v policiji smo tudi pozvali, naj se v svojem prostem času v čim večjem številu udeležijo osrednje čistilne akcije, ki bo 17. aprila. Akcije se bo udeležilo tudi vodstvo policije.

Iz policijskih uprav so nam sporočili, da je zanimanje za sodelovanje med zaposlenimi izredno veliko in da bo pri akciji sodelovalo veliko policistov, tudi v okviru različnih ribiških ali lovskih družin, potapljaških klubov, planinskih društev ali lokalnih skupnosti, kjer prebivajo. Na nekaterih območjih so ali še bodo policisti tudi "posvojili" črna odlagališča, kar pomeni, da bodo v celoti prevzeli tudi odgovornost za njihovo sanacijo. Zaenkrat so se za to odločili v Črnomlju, na Vrhniki, na območju Policijske postaje Mozirje (breg reke Savinje) in Policijske postaje Šmarje (breg reke Sotle).

Več o tem v gradivu z novinarske konference: Aktivnosti policije v okviru partnerstva pri projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu 

Prav tako so se v čiščenje narave aktivno vključili tudi kandidati za policiste, ki so na šolanju v Policijski akademiji. V okviru spomladanske čistilne akcije Za lepšo Ljubljano 2010, ki jo organizira Mestna občina Ljubljana, se bodo jutri, 8. aprila 2010, udeležili večurnega čiščenja obrežja Save v Tacnu.

IMG 9854

Zvočni posnetek izjave Vilka Širce (mp3) 


Po besedah Vilka Širce iz Uprave kriminalistične policije, ki je predstavil delo policije na področju ekološke kriminalitete, je boj zoper ekološki kriminal - od leta 2008, ko je začel veljati novi Kazenski zakonik - med prednostnimi nalogami policije. Statistični podatki namreč kažejo, da število kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine narašča. Vendar pa je obravnavanje kaznivih dejanj iz 32. poglavja KZ-1 (tj. kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine), predvsem pa kaznivih dejanj obremenjevanja in uničenja okolja (po 332. členu KZ-1), izredno specifično in zahteva multidisciplinarna znanja. Za kriminaliste zato v policiji organiziramo usposabljanja, kamor povabimo tudi strokovnjake z različnih področij. Udeležujemo se tudi usposabljanj v tujini, kjer pridobivamo izkušnje tujih policij in spremljamo trende razvoja in gibanja ekološke kriminalitete na mednarodni ravni. Prav tako pri delu na tem področju sodelujemo s kriminalističnimi izvedenci Centra za forenzične preiskave kot tudi s strokovnjaki drugih inštitucij in državnih organov.


Več o tem v gradivu z novinarske konference: Delo policije na področju varovanja okolja in ekološke kriminalitete 

Statistični podatki: Obravnavana kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine 


Posebej problematično je neurejeno odlaganje gradbenih in drugih nevarnih odpadkov ter nezadostno število zgrajenih komunalnih čistilnih naprav in odlagališč. Okolje obremenjujejo tudi številni posegi v obliki izkopov, pri čemer nastaja poleg materialne tudi velika ekološka škoda.