Sorodne objave

 

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so 12. in 13. maja 2010 skupaj z mestnimi redarji v Novi Gorici izvedli poostren nadzor mirujočega prometa in ugotavljali kršitve v zvezi z nepravilnim parkiranjem.

Na novogoriških ulicah in v bližnji okolici mesta so preverjali, ali so vozniki morda parkirali tam, kjer je to prepovedano oz. kjer bi nepravilno parkirana vozila ovirala ali celo ogrožala ostale udeležence v prometu.

foto1

V dveh dneh poostrenega nadzora mirujočega prometa so policisti in občinski redarji izdali 57 obvestil o prekršku zaradi kršitve 52. člena Zakona o varnosti cestnega prometa. V tem času so izrekli tudi sedem opozoril.

foto5

Mešane patrulje policistov in občinskih redarjev (v vsaki patrulji sta bila po en policist in en mestni redar) so nadzirale parkiranje na pločnikih, v križiščih, na intervencijskih poteh, pa tudi na parkirnih prostorih, označenih za parkiranje vozil invalidov. Po centru mesta so promet nadzirale peš, v okolici mesta pa z vozilom policije oz. mestnega redarstva.


Opisane mešane patrulje so bile oblikovane skladno z občinskim programom varnosti, ki ga je sprejel mestni svet. Program je namenjen zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega premoženja ter ukrepanju proti prekrškom v mirujočem prometu. Policisti, ki imajo na tem področju že veliko izkušenj, so in bodo tudi v prihodnje svoje znanje prenašali na mestne redarje.

foto6

Zakon o varnosti cestnega prometa za nepravilno parkiranje predpisuje globo v znesku 40 evrov (za na primer parkiranje na prehodu za pešce, na križišču, na označenem avtobusnem postajališču, na mestu, kjer bi vozilo zakrivalo prometni znak itd.) oz. 80 evrov (za na primer parkiranje na kolesarski stezi, pločniku, v predoru, na ozkem ali nepreglednem delu ceste, na mestu, kjer bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu, na označenem parkirnem prostoru za invalide, na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom, pa tudi parkiranje nad priključkom za vodovodno omrežje - hidrantom).

Na območju PP Nova gorica in MO Nova Gorica gre za novo obliko sodelovanja med policisti in mestnimi redarji. Tovrstne izkušnje policisti ocenjujejo kot pozitivno, zato bomo s takšno obliko dela mešanih patrulj policistov in občinskih redarjev nadaljevali tudi v prihodnje.