Sorodne objave

 

Na Policijski postaji Idrija je v petek, 11. novembra 2016, potekal delovni posvet pred začetkom letošnje smučarske sezone, ki so ga organizirali predstavniki Policijske uprave Nova Gorica. Posvet je bil namenjen zagotavljanju večje varnosti smučarjev in zaščite smučišč ter odpravljanju pomanjkljivosti na smučiščih.

foto2 11112016

Delovnega posveta se je udeležilo 24 strokovnjakov, in sicer so poleg uslužbencev Policije in upravljavcev smučišč sodelovali tudi predstavniki inšpekcijskih služb ter drugih služb, ki so odgovorni za varnost in red na smučiščih na Severnem Primorskem.


Vodil ga je Aleksander Vončina, vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije na PU Nova Gorica. Udeležili so se ga komandirji policijskih postaj iz Idrije, Nove Gorice in Bovca ter pomočnik komandirja PP Tolmin, tudi letos pa so se jim pridružili kolegi z območja PU Ljubljana (pomočnika komandirjev policijskih postaj Ribnica in Cerknica), Vojko Kos, Gregor Gabrijel, Alja Jančar in Vinko Ribič, vsi iz Inšpektorata RS za notranje zadeve (Ministrstvo za notranje zadeve), ter Iztok Menart iz Inšpektorata RS za infrastrukturo (Ministrstvo za infrastrukturo). 

foto1 11112016

Sodelovali so še predstavniki smučišč na območju novogoriške policijske uprave (SC Cerkno, SKK Ponikve, Goriške akademije deskanja in smučanja iz Solkana, SK Salonit Anhovo, smučišča Ski Bor Črni vrh, lokalnega smučišča na Vojskem, Ski centra Javornik, smučišča Kanin (Občina Bovec), smučišča v Logu pod Mangartom, Združenja slovenskih žičničarjev – GIZ). Vabilu za udeležbo pa so se odzvali tudi predstavniki nekaterih drugih smučišč (SK Sodražica in ŠD Dane), ki niso na območju PU Nova Gorica.


Po besedah vodje posveta Aleksandra Vončine iz PU Nova Gorica so tudi letos poseben poudarek namenili problematiki v zvezi z izvajanjem Zakona o varnosti na smučiščih, ki med drugim ureja temeljna pravila za uporabo smučišč in določa pogoje za zagotavljanje varnosti na smučiščih. Opredeljuje pa tudi ravnanje smučarjev in drugih oseb na smučiščih, pristojnosti posameznih organov za zagotavljanje varnosti na smučiščih in pooblastila nadzornika smučišč. 

Nenazadnje je s 1. septembrom 2016 začel veljati prenovljeni Zakon o varnosti na smučiščih, ki v ospredje postavlja smučarjevo odgovornost za varnost. Med drugim se z zakonom na novo opredeljujejo tudi področje varnosti in reševanja, dolžnosti smučarja ter upravljavcev in nadzornikov, pa tudi pristojnosti inšpekcijskih organov in Policije.

Policisti PU Nova Gorica so v lanski smučarski sezoni (2015/2016) obravnavali 11 (predlani 7) smučarskih nesreč, pri katerih se je 8 smučarjev (predlani 4) huje poškodovalo, 3 (3) smučarji pa laže.

Kot je še ocenil Vončina, je posvet izraz večletne pozitivne prakse in že ustaljenega sodelovanja med Policijo in upravljavci smučišč ter vseh odgovornih, ki skrbijo za varnost in red na smučiščih na Severnem Primorskem oz. na območju novogoriške policijske uprave.


Pristojni organi za področje smučišč:

  • Ministrstvo za notranje zadeve podeljuje službene izkaznice nadzornikom na smučiščih in službene izkaznice in upravlja evidenco imetnikov službene izkaznice nadzornika smučišč ter evidenco nosilcev javnega pooblastila.
  • Ministrstvo za infrastrukturo podeljuje dovoljenja za obratovanje smučišč in predpisuje tehnične pogoje za obratovanje ter upravlja evidenco izdanih dovoljenj za obratovanje smučišč.
  • Ministrstvo za zdravje predpisuje pogoje in obseg izvajanja reševanja na smučiščih ter upravlja evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti reševalcev na smučiščih.
  • Inšpektorat RS za notranje zadeve izvaja nadzor nad varnostjo in redom na smučiščih, delom nadzornikov, upravlja evidenco nesreč na smučiščih ter evidenco o izrečenih ukrepih in razlogih za odvzem smučarskih vozovnic.
  • Inšpektorat RS za infrastrukturo nadzoruje obratovanje smučišč in delo upravljavcev smučišč.
  • Zdravstveni inšpektorat RS nadzira zagotavljanje in izvedbo reševanja na smučiščih ter usposobljenost reševalcev na smučiščih.
  • Policija preverja smučarje, druge osebe in osebe pri upravljavcu smučišča, ali smučajo in izvajajo druge športne aktivnosti in dejavnosti pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ter v primeru hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe ali smrti opravlja ogled kraja nesreče na smučiščih.


Več o pristojnostih in ukrepih nadzornikov smučišč na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve

Nasveti policije za varno smučanje: Le varna smuka je užitek