Sorodne objave

 

Na Trgu Ivana Roba v Šempetru pri Gorici so se 17. septembra 2010, ob občinskem krajevnem prazniku, kljub dežju odvijale številne zanimive preventivne aktivnosti. Pod geslom Dan prometne varnosti v Šempetru smo jih pripravili policisti Policijske postaje Šempeter pri Gorici, Postaje prometne policije Nova Gorica in Policijske postaje Nova Gorica.

naprireditvenemprostoru

Pri aktivnostih so sodelovali tudi predstavniki šempetrskega krajevnega odbora, občinskega sveta za preventivo iz vzgojo v cestnem prometu, Tehniškega šolskega centra Nova Gorica in medobčinskega redarstva občin Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko.

policistPPsempeter

Na ta način smo želeli tako učence osnovne in srednje šole iz Šempetra pri Gorici ter najmlajše iz tamkajšnjega vrtca kot tudi druge zainteresirane krajane opozoriti na nevarnosti v prometu in najpogostejše dejavnike prometnih nesreč.

aparatzamerjenjestopnjealkoholiziranosti

merjenjehitrosti 1

Najmlajšim smo svetovali, kako naj čim bolj varno stopajo po poti samostojnih udeležencev v prometu. Skupaj z medobčinskimi redarji smo prvošolčke popeljali po varnih poteh v šolo ter jim razdelili kresničke in odsevne trakove. Petošolce smo učili varne vožnje s kolesom, starejše pa smo opozarjali na previdnost pri vožnji s kolesi in motorji.

prvosolci

Obiskovalci so lahko preizkusili, kako pomembna je uporaba varnostnih pasov v vozilih, tudi sami, s pomočjo t. i. zaletavčka kot posebne naprave za prikaz sil, ki delujejo na voznike in potnike pri trkih z manjšo hitrostjo.

simulator

Na simulatorju vožnje z motornim kolesom pa so imeli priložnost "doživeti" posledice prehitre vožnje ter vožnje pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi.

motor

Udeležencem prireditve smo razdelili tudi različno preventivno gradivo (zloženke, odsevne trakove, kresničke ...).

KristjanMlekus

Po besedah komandirja Policijske postaje Šempeter pri Gorici Kristjana Mlekuša (na fotografiji) je varnost kot ena temeljnih dobrin naša skupna skrb, zaradi česar je pri zagotavljanju varnosti zelo pomembno tudi partnersko sodelovanje policije z lokalnimi skupnostmi, in to na vseh ravneh.


Dejal je še, da na šempetrski policijski postaji sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ocenjujejo kot zgledno, pri čemer je kot posebej dobro posebej izpostavil sodelovanje v obliki varnostnih sosvetov, komisij, posvetovalnih teles in predvsem skupne patrulje policistov in medobčinskih redarjev.

policijskiorkesterinsolista

 Dopoldanski prireditvi je na Osnovni šoli Ivana Roba zvečer sledil še koncert Policijskega orkestra pod taktirko dirigenta Tomaža Kmetiča in z bogatim glasbenim repertoarjem, Kot solista sta nastopila tudi Irena Vrčkovnik in Matjaž Mrak.

udelezencikoncerta

Koncerta se je udeležilo okoli 200 krajanov, navzoče pa so pred njegovim začetkom s pozdravnimi besedami poleg komandirja šempetrske policijske postaje Kristjana Mlekuša nagovorili tudi predsednik Krajevnega odbora Šempeter Dominik Hanžič in župan občine Šempeter-Vrtojba Dragan Valenčič.