V prostorih Policijske uprave Nova Gorica je 4. oktobra 2018 potekal delovni posvet med predstavniki PU Nova Gorica in uslužbenci Centrom za socialno delo (CSD) Nova Gorica. Delovni posvet je vodil Janko Mencinger, vodja Oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije PU Nova Gorica, sestanka se je udeležil tudi Simon Rosič iz Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica. Poleg šestih strokovnih delavcev CSD Nova Gorica, ki izvajajo naloge na tem področju dela, se je letošnjega sestanka udeležila tudi regijska koordinatorka za preprečevanja nasilja v družini v CSD Severna Primorska.

 

foto pung csd4

 

Janko Mencinger je udeležencem posveta uvodoma predstavil letošnjo varnostno problematiko na področju preprečevanja nasilja v družini na območju novogoriške policijske uprave. Glede obravnave nasilja v družini se Policija povezuje z Okrožnim državnim tožilstvom Nova Gorica in centri za socialno delo. Sodelovanje s CSD v obliki večdisciplinarnih strokovnih skupin in regijsko koordinatorko za preprečevanje nasilja v družini je bilo doslej konstruktivno in zelo dobro. Glede problematike nasilja v družini je bilo v devetih mesecih 2018 statistično manj kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru, prav tako so bila letos statistično v upadu kazniva dejanja z elementi nasilja v družini; med omenjenimi kaznivimi dejanji je izstopalo kaznivo dejanje nasilja v družini. Prav tako so policisti policijskih enot glede na omenjeno število kaznivih dejanj in prekrškov letos izrekli tudi več ukrepov (30) prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi na podlagi 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Uspešnost reševanja tovrstne problematike je mogoče zagotoviti le s celovitim in skupinskim pristopom tako Policije kot drugih državnih in nevladnih organizacij. Stanje na področju kriminalitete in posamezne primere pa je udeleženkam posveta v nadaljevanju predstavil Simon Rosič iz Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica.

Na Policijski upravi Nova Gorica ugotavljamo, da je bilo v devetih mesecih 2018 število prijav v zvezi s problematiko nasilja v družini statistično v upadu (tako glede števila prijav kaznivih dejanj in kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru). Tako smo v tem obdobju obravnavali skupno 71 (v letu 2017 91) oz. za 22 odstotkov manj kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru in manj kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini. Med vsemi kaznivimi dejanji z elementi nasilja je izstopalo kaznivo dejanje nasilja v družini (191. člen KZ-1), kjer smo obravnavali 37 (44) kaznivih dejanj, 32 (26) kaznivih dejanj grožnje (135. člen KZ-1) in 6 (7) kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja (192. člen KZ-1).

Tako predstavniki Policije kot tudi predstavniki CSD Nova Gorica so med posvetom poudarili pomen nadaljevanja že ustaljenega zelo dobrega sodelovanja med obema ustanovama. Glede na dosedanje pozitivne odzive udeležencev tovrstnih delovnih razgovorov bo novogoriška policijska uprava s podobnimi srečanji nadaljevala tudi v prihodnje.

Od 1. oktobra letos deluje tudi CSD Severna Primorska. V okviru reorganizacije centrov za socialno delo so se dosedanji centri za socialno delo v regiji (CSD Nova Gorica, CSD Ajdovščina, CSD Idrija in CSD Tolmin) združili v nov pravni subjekt, ki je univerzalni pravni naslednik spojenih CSD. CSD Severna Primorska ima sedež v Novi Gorici, posluje pa tudi na naslovih sedanjih centrov za socialno delo, ki z dnem spojitve postajajo enote CSD Severna Primorska.