Sorodne objave

 

Policijska uprava Nova Gorica je 27. marca 2019 že osmič organizirala delovni posvet med predstavniki Policije in medobčinskih redarstev na območju svoje uprave. Posvet je bil namenjen krepitvi skupnih oblik dela v letu 2019, s poudarkom na sodelovanju v mešanih patruljah občinskih redarjev in policistov.

20190327 083838

Delovni sestanek je vodil višji samostojni policijski inšpektor Janko Mencinger, sestanka pa se je tudi udeležil tudi samostojni policijski inšpektor Dušan Svetičič, oba iz Sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica. Redarstva pa so zastopali predstavniki oz. vodje redarstev Medobčinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Ajdovščina in Vipava, predstavnica Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in občine Brda, predstavnica Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči in direktorja občinskih uprav občin Idrija in Cerkno.

Janko Mencinger je udeležencem posveta uvodoma predstavil aktualno varnostno problematiko na vseh področjih policijskega dela za območje novogoriške policijske uprave, hkrati pa se je udeležencem zahvalil za dosedanje dobro medsebojno sodelovanje. Dušan Svetičič je prisotne seznanil s problematiko varnosti v cestnem prometu v letu 2018 in aktivnostmi policije na tem področju. Prisotnim so bile predstavljene posebnosti glede izvajanja meritev hitrosti in nadaljnjega vodenja postopkov ter poslovanja s kršitelji iz drugih držav.

Udeleženci posveta so si tudi letos izmenjali izkušnje o dosedanjem medsebojnem sodelovanju ter opredelili nove cilje za prihodnost, ki bodo zagotavljali kar največjo stopnjo varnosti prebivalcem v lokalnem okolju. Predstavniki občin so spregovorili o izvajanju občinskih programov varnosti oz. izvajanju Zakona o občinskem redarstvu, policisti pa o novih možnostih za nadgradnjo skupnega dela v lokalni skupnosti. Posebej so poudarili pomen ustaljenega sodelovanja v mešanih patruljah občinskih redarjev in policistov ter sodelovanja med Policijo in občinskimi redarstvi pri izvajanju operativnih nalog s svojega delovnega področja v letu 2019 v lokalni skupnosti.

20190327 083733

Predstavnika policije sta glede na stanje prometne varnosti občinksemu redarstvu predlagala tudi dodatne skupne aktivnosti mešanih patrulj z namenom povečanja varnosti pešcev in kolesarjev – slednji sodijo med najbolj ogrožene kategorije prometnih udeležencev, kakor tudi aktivnosti redarjev v posameznih občinah na področju umirjanja hitrosti (postavitve stacionarnih radarjev). S področja Zakona o varstvu javnega reda in miru sta jim predlagala aktivnosti ob zaznavi beračenja na javnih krajih, glede Zakona o zaščiti živali pa aktivnosti glede fizičnega varstva psa na javnih krajih (psi na povodcih). Prisotne sta seznanila tudi z izvajanjem aktivnosti na področju varovanja premoženja.

Glede na dosedanje pozitivne odzive vseh udeležencev tovrstnih delovnih razgovorov bo novogoriška policijska uprava s podobnimi srečanji s predstavniki medobčinskih redarstev nadaljevala tudi v prihodnje.