Sorodne objave

 

Ob regionalni cesti med Kobaridom in naseljem Trnovo ob Soči smo v soboto, 6. julija, predstavili aktivnosti policije za zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu na območju Policijske uprave Nova Gorica. Ta se je namreč letos zelo poslabšala. Poleg tega je kar osem od desetih žrtev na območju Policijske uprave Nova Gorica letos umrlo v prometnih nesrečah v Zgornjem Posočju.

foto9 9

Aktivnosti policije za izboljšanje prometne varnosti na Goriškem sta predstavnikom medijev predstavila policista Dominik Panič iz Postaje prometne policije Nova Gorica in Damjan Vidmar iz Specializirane enote za nadzor prometa na Generalni policijski upravi. Podrobneje sta predstavila delo, tehnično opremo in službena vozila prometnih policistov. Skupaj s policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so bile v Zgornjem Posočju v soboto kar tri patrulje Specializirane enote za nadzor prometa.

Okrepili nadzor prometa v Zgornjem Posočju

Ceste v Zgornjem Posočju čez vikende že več kot desetletje poostreno nadziramo s posebnimi prometnimi patruljami PPP Nova Gorica in ostalih območnih postaj PU Nova Gorica. Občasno uporabljamo tudi helikopterski nadzor Letalske policijske enote in vso ostalo razpoložljivo tehnično opremo, saj gre za specifične prekrške, ki jih je težje ugotavljati oz. dokazovati.

foto7 7

Med kršitvami voznikov motornih koles izstopajo prekoračitve hitrosti in nepravilno prehitevanje.

Letos nadzor ob nedeljah izvajamo s posebnimi prometnimi skupinami policistov, ki na različnih lokacijah nadzirajo cestni promet. Za izboljšanje prometne varnosti je PU Nova Gorica pripravila tudi načrt aktivnosti, s katerimi smo okrepili nadzor na tem območju. Ob določenih dnevih med poletno turistično sezono nam pri nadzoru prometa pomagajo tudi policisti Specializirane enote za nadzor prometa. Ti izvajajo tudi dvodnevne nadzore.

Prvi takšen dvodnevni nadzor je potekal v začetku minulega tedna, 1. in 2. julija, ko je bilo ustavljenih 61 voznikov motornih vozil, pri katerih smo odkrili večje število (40) prekrškov, kot so prekoračitev hitrosti, tehnične pomanjkljivosti vozil, neupoštevanje prometne signalizacije, nepravilno prehitevanje, vožnja po nepravilni strani vozišča, pod vplivom prepovedanih drog in drugi.

Varnost na območju PU Nova Gorica se je letos izrazito poslabšala - statistični podatki

Na območju PU Nova Gorice je letos umrlo 10 udeležencev cestnega prometa (v enakem obdobju lani 3). Najpogostejši dejavniki za nastanek prometnih nesreč so bili hitrost (v 6 primerih), nepravilno prehitevanje (v dveh primerih) ter nepravilna stran in smer vožnje. V navedenih prometnih nesrečah so umrli štirje potniki v osebnih avtomobilih, trije motoristi in sopotnica na motornem kolesu. Med smrtnimi žrtvami sta še voznik osebnega avtomobila in pešec. Kar osem od desetih žrtev je umrlo v prometnih nesrečah v Zgornjem Posočju.

Od začetka leta smo smrtne žrtve beležili v prometni nesreči na Tolminskem, ko je voznik osebnega avtomobila pod vplivom alkohola zapeljal v prepad na lokalni cesti, v prometni nesreči pri Zelenem Gaju, ki je bila posledica neprimerne hitrosti povzročitelja, v prometni nesreči pri Starem Selu, v kateri je voznik osebnega vozila pod vplivom alkohola zapeljal v obcestno drevo in so umrli trije sopotniki, in v prometni nesreči pri vasi Trnovo ob Soči, kjer sta zaradi nepravilnega prehitevanja umrla dva voznika motornega kolesa, tretji pa je bil hudo poškodovan. Predzadnja prometna nesreča se je zgodila 19. junija v naselju Soča, ko sta umrla voznik motornega kolesa in sopotnica, oba državljana Slovaške. Zadnja smrtna prometna nesreča pa se je zgodila 25. junija na nekategorizirani javni površini v naselju Col, kjer je osebno vozilo nenadzorovano samo vzvratno zapeljalo po klančini navzdol in zadelo starejšega pešca, ki je nato zaradi poškodb umrl.

foto3 3

Posebej opozarjamo na varnost voznikov motornih koles. Ceste PU Nova Gorica, še posebej pa relacije v Zgornjem Posočju in na t. i. Keltiki (Tolmin–Želin–Idrija–Godovič) so vsakodnevno, še posebej pa preko vikendov, preobremenjene z vozniki motornih koles.

Povečana problematika voznikov motornih koles

Letos so prometne nesreče te kategorije voznikov in njihove posledice še posebej izstopajoče. Obravnavali smo že 46 prometnih nesreč z udeležbo voznikov motornih koles, trije vozniki motornih koles so v prometnih nesrečah umrli, umrla je tudi sopotnica na motornem kolesu, 11 voznikov in ena sopotnica je bilo hudo telesno poškodovanih, 15 voznikov motornih koles pa lahko telesno poškodovanih. Od 46 udeleženih voznikov motornih koles v prometnih nesrečah je bilo 37 povzročiteljev.

Glede na potek letošnjih prometnih nesreč motoristov so večkrat samo naključja in "srečne okoliščine" botrovale temu, da smrtnih žrtev med motoristi ni še več. Posebna zahvala velja tudi vsem ostalim interventnim ekipam, ki v prometnih nesrečah nudijo pomoč policiji in se trudijo, da pravočasno zavarujejo kraj nesreče, predvsem pa učinkovito nudijo prvo pomoč poškodovanim. Gre za gasilske interventne ekipe in ekipe nujne medicinske pomoči, pa tudi helikopterske posadke, ki najtežje poškodovane s kraja nesreče v najkrajšem času prevažajo v bolnišnice.

Med okoliščinami, ki so pozitivno vplivale, da problematika ni še bolj izstopajoča, pa je po mnenju policistov tudi dejstvo, da k umirjanju prometa voznikov motornih koles gotovo "pozitivno" prispevajo trenutna gradbišča in občasne zapore s semaforji na večjih cestnih deloviščih med Želinom in Dolenjo Trebušo ter med Godovičem in Idrijo v Zali, kjer smo v preteklih letih prav tako obravnavali hujše prometne nesreče, v zadnjih dveh letih manj. Določeno število motoristov se tem relacijam zaradi gradbišč tudi izogne. Deževno aprilsko oz. majsko vreme je prav tako prispevali k zmanjšanju motorističnega prometa, sicer bi bilo tovrstnih prometnih nesreč zagotovo še več. Dejstvo pa je, da smo v juniju šele na prvi tretjini letošnje poletne turistične sezone, ki se glede na izkušnje nadaljuje vse tja do oktobra.

Skupne značilnosti aktualnih prometnih nesreč voznikov motoristov

Individualne napake voznikov, kot je nepravilno prehitevanje, so glavni vzrok vseh letošnjih smrtnih nesreč in hudih telesnih poškodb motoristov. Če smo lahko v preteklih letih govorili o 65,7-odstotnem deležu voznikov motornih koles, ki so bili tudi povzročitelji nesreč, se je ta delež v letošnjem letu povečal na 81 odstotkov.

Večinoma so udeleženi tuji državljani, predvsem državljani Avstrije, v manjšem deležu tudi Italije, Nemčije, Slovaške. Največ letošnjih prometnih nesreč se je zgodilo na relacijah Kobarid–Bovec–Trenta–Vršič, podatek je primerljiv tudi s preteklimi leti.

V teh hujših nesrečah so motoristi večkrat vozili v skupinah, za katere veljajo določene posebnosti in načini vožnje. Posameznik je bolj kot na svojo vožnjo pozoren na vožnjo oz. manevre predhodnika. Če je prvi ali več voznikov v skupini še uspešno zaključil manever prehitevanja, ni nujno, da lahko to varno storijo tudi ostali motoristi v skupini. K padcu koncentracije dodatno prispevata še utrujenost po večjem številu prevoženih kilometrov in vročina.

Relacije v Zgornjem Posočju so v zadnjih petnajstih letih "magnet" za domače in tuje voznike motornih koles. Gre za panoramsko turistično cesto in zahtevno konfiguracijo cest, ki so še posebej skozi dolino Trente dokaj ozke.

Foto2 2 izrez

Policisti zaznavamo več "kategorij" voznikov motornih koles. Gre, kot že navedeno, za skupine, pare motoristov, ki skozi Posočje in Trento preko Vršiča ali Predela večina korektno potujejo v smeri Jadrana in nazaj. Gre pa tudi za dnevne motorizirane obiskovalce Posočja, znotraj katerih pa žal vse prevečkrat zaznavamo neodgovorne in objestne posameznike, ki nekritično prehitevajo in s tem ogrožajo druge udeležence v cestnem prometu, ter prekoračujejo hitrost v naseljih in zunaj njih. Najbrž gre v določenih primerih tudi za tekmovalnost, ki ne sodi na običajne ceste, ampak na motoristične dirkalne steze. Negativna posledica prekoračitev hitrosti in enormnega prometa motoristov skozi Posočje in Trento pa je tudi hrup, ki je izredno moteč za prebivalce ob glavni cesti.

Poleg nadzorstvenih izvajamo tudi številne preventivne aktivnosti

Stalna opozorila policije, kontakti z motoklubi in osveščanje motoristov so pred začetkom motoristične sezone že naši tradicionalni preventivni ukrepi. Poskušamo pa biti čimbolj učinkoviti tudi v smeri nadzora, umirjanja prometa in učinkovitega kaznovanja objestnih voznikov motornih koles. V povprečju v zadnjih letih zoper voznike motornih koles izrečemo ukrepe za več kot 200 kršitev letno (največkrat gre za prekoračitev hitrosti in nepravilno prehitevanje).

Poleg tega si bomo kraje in relacije letošnjih prometnih nesreč s hujšimi posledicami v naslednjih dneh ogledali skupaj s cestnim presojevalcem Javne agencije RS za varnost cestnega prometa, s katerim bomo poskušali ugotoviti, ali je na določenih krajih in cestni infrastrukturi možno sprejeti še kakšne dodatne ukrepe, ki bi preprečili ali ublažili posledice prometnih nesreč motoristov.

foto4 4 izrez

Policisti svetujemo

Vse voznike v cestnem prometu pozivamo: vozite strpno, v skladu s cestno prometnimi pravili ter upoštevajte in spoštujte druge udeležence v prometu.

Povezane vsebine

Prometna varnost - preventivni nasveti