Sorodne objave

 

Policijska uprava Novo mesto in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto sta 28. avgusta 2009 skupaj organizirala posvet o prometni varnosti otrok in dijakov na poti v šolo, med šolo in na poti domov.

Predstavnika policije sta šolnikom in drugim, ki lahko prispevajo k varnosti v prometu, na posvetu spregovorila o prizadevanjih policije za večjo varnost v prometu.

Policijski inšpektor na Generalni policijski upravi Anton Hribar je spregovoril o prevozih otrok v cestnem prometu, policijski inšpektor na PU Novo mesto Željko Zrilič pa je predstavil prometno varnost na območju uprave v zadnjem šolskem letu.

inspektorja

Anton Hribar (levo) in Željko Zrilič (desno)


Akcije Sveta za preventivo in vzgojo Mestne občine Novo mesto na območju Novega mesta je udeležencem predstavil njegov predsednik Borut Šuštaršič. Evropske projekte prometne varnosti in aktivnosti v šolskem letu 2009 in 2010 je opisal predstavnik Ministrstva za promet Bojan Oblak, medtem ko je predstavnik novomeške občine Milan Bratič udeležence seznanil o izboljšavah prometne infrastrukture v tekočem letu.

IMG 9828

 Posveta so se udeležili ravnatelji in mentorji prometne vzgoje srednjih in osnovnih šol v novomeški občini, predstavniki občinskih svetov za preventivo in vzgojo na tem območju ter predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov Novo mesto in Gorjanci.


Udeleženci so bili s predstavljenimi vsebinami in zaključki, v katerih so tudi sami sodelovali, zelo zadovoljni. Želijo si še več takih srečanj in mnenjskih izmenjav.