Sorodne objave

 

Na Policijski upravi Novo mesto smo se odzvali na nekatere navedbe, objavljene na spletni strani nevladnih organizacij Border violence, ki so vsebovale opis domnevnega nasilja policistov nad ilegalnimi prebežniki avgusta letos. Preverili smo navedbe in ugotovili, da nismo obravnavali nobenega primera, ki bi ga lahko povezali z opisano zgodbo, zato jih v celoti zavračamo.

Objvaljamo odziv v celoti:

"Na vaših spletnih straneh smo zasledili prispevek, ki se nanaša na domnevno nasilje naših policistov v postopki s tujci, ki nezakonito prestopijo državno mejo. Celovito smo proučili navedbe v članku in ugotovili, da opisanega dogodka ne moremo umestiti na območje Policijske postaje Črnomelj niti širše na območje Policijske uprave Novo mesto. V času, ki je naveden v članku, nismo obravnavali dogodka, ki bi ga lahko krajevno, časovno, po državljanstvu, po številu oseb ali katerem koli drugem parametru umestili v delovanje policije na območju Policijske uprave Novo mesto.

Naj dodamo, da so postopki s tujci, ki nezakonito prestopijo državno mejo, večkrat pod neposrednim monitoringom Varuha človekovih pravic in UNHCR. Nepravilnosti oziroma kakršnakoli nezakonita ali neustrezna ravnanja policistov v postopkih niso bila ugotovljena. Policisti v postopkih s tujci v celoti upoštevajo njihove pravice in dosledno zagotavljajo spoštovanje vseh človekovih pravic. Vsem tujcem je po prijetju nudena vsa potrebna humanitarna (hrana, oblačila...) in po potrebi tudi zdravstvena oskrba. V primeru, da izrazijo namero za mednarodno zaščito, pa jim je omogočen dostop do postopka mednarodne zaščite.

Pri preverjanju posameznih navedb tujcev o domenvnem nasilju smo v preteklosti že ugotavljali, da številni podatki niso bili točni - tujcev npr. naši policisti sploh niso obravnavali, niso znali opredeliti datuma obravnave, kraja nezakonitega prestopa, prav tako ne s strani policistov katere države naj bi bili deležni domnevnega nasilja.

Poudarjamo, da so vsi policisti zavezani k zakonitemu, strokovnemu izvajanju policijskih nalog in upoštevanju človekovih pravic v postopkih. Redne in izredne nadzore nad delom policistov izvaja tako policijska postaja, kot policijska uprava in Generalna policijska uprava. V primeru ugotovljenih nepravilnosti ali celo nezakonitosti pa zoper policiste ustrezno ukrepamo.

Za zagotovitev objektivnejše obveščenosti javnosti zahtevamo, da objavite naše pojasnilo o domnevnem nasilju policistov Policijske postaje Črnomelj v postopku s tujci. Navedbe iz prispevka v celoti zavračamo, saj je bilo ugotovljeno, da dogodka ne moremo umestiti na naše območje."