1.jun.2016

Slovenska policija, vedno za ljudi

 V letu 2016 smo ob dnevu policije z različnimi aktivnostmi in proslavami po vsej državi slovesno obeležili 25. obletnico obstoja in dela Policije v okviru samostojne Republike Slovenije. Četrt stoletja je pomemben mejnik. Vsi, ki delamo v slovenski policiji, smo nanjo ponosni! Posebej pa smo veseli dejstva, da nam ljudje, v službi katerih smo, stojijo ob strani. Vsem prebivalcem Slovenije se zahvaljujemo za izkazano zaupanje! Neprecenljiva je vloga pripadnikov policije - tedaj še milice - v času osamosvojitve, ko so s svojo odločnostjo v tistem prelomnem in negotovem času zaščitili slovenski narod in ubranili odločitev ljudstva za samostojno, demokratično Slovenijo. Izjemno pomembna pa je tudi vloga policije v današnji družbi. Do danes smo namreč prehodili zahtevno pot, dosegli številne uspehe in se razvili v sodobno in po evropskih merilih oblikovano policijsko organizacijo.       Osrednja slovesnost je pod naslovom Slovenska policija, vedno za ljudi potekala 27. junija 2016 v Kongresnem centru Brdo. Poleg generalnega direktorja policije Marjana Fanka in ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar je kot slavnostni govorec nastopil tudi direktor Europola Rob Wainwright. Več >> Ob praznovanju dneva policije smo v preddverju Kongresnega centra Brdo postavili prvo razstavo o zgodovini slovenske policije, ki zajema celotno obdobje policije pri nas, od njenih začetkov na slovenskih tleh leta 1850 pa do danes. Več o razstavi: Utrinki iz zgodovine slovenske policije od leta 1850 do danes - razstava V slovenski policiji smo ob 25. obletnici obstoja in dela v okviru samostojne Republike Slovenije izdali tudi poseben spominski znak. Znak prejmejo vsi zaposleni v Policiji. Več >> "Danes je v Sloveniji 8.151 policistk in policistov, ki so njenim prebivalcem dosegljivi 24 ur na dan in ki svoj poklic opravljajo tudi v najzahtevnejših pogojih. Po vsej državi je dostopnih 111 policijskih postaj in samo v zadnjem letu smo prejeli skoraj pol milijona klicev na telefonsko številko policije 113." Iz prispevka Po milici slovenska policija v službi ljudi že 25 let, objavljenega v vladni publikaciji: Petindvajsetletna zgodba / A 25-year story   {fa-file-pdf-o} Predstavljamo najvidnejša področja policijskega dela in nekatere najpomembnejše mejnike v zadnjih 25 letih, ki so jih zaznamovali. Poleg pregleda organizacijskega in zakonodajnega razvoja so zanimivi tudi vtisi zaposlenih in razmišljanja nekdanjih generalnih direktorjev policije. Več v posebni publikaciji slovenske policije: V 25 letih do sodobne in po evropskih merilih oblikovane policijske organizacije  {fa-file-pdf-o} Policiji kot največji varnostni sili za zagotavljanje pravnega reda države lahko na slovenskih tleh sledimo skozi različna časovna obdobja, znotraj katerih je delovala. Spreminjala so se njena poimenovanja, uniforme, oborožitev, zaprisege njenih pripadnikov, že več kot 160 let pa so ostale nespremenjene njene temeljne naloge: zagotavljati javni red, mir in varnost državljanov. Več o zgodovini slovenske policije: Od orožnika do policista   

Več

13.maj2016

Zgodovina slovenske policije - od orožnika do policista

Policiji kot največji varnostni sili za zagotavljanje pravnega reda države lahko na slovenskih tleh sledimo skozi različna časovna obdobja, znotraj katerih je delovala. Spreminjala so se njena poimenovanja, uniforme, oborožitev, zaprisege njenih pripadnikov, že več kot 160 let – od nastanka naprej – pa so ostale nespremenjene njene temeljne naloge: zagotavljati javni red, mir in varnost državljanov.

Več

1.sep.2008

O slovenski policiji

Slovenska policija je kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve pomemben del varnostnega sistema države. Je visoko strokovna, avtonomna in moderna organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in vselej zagotoviti visoko stopnjo varnosti ob spoštovanju zakonov, človekovega dostojanstva ter človekovih pravic in svoboščin. Je tudi največji državni upravni organ v Sloveniji. Svoje poslanstvo, določeno v nacionalnih in mednarodnih predpisih, izvaja na celotnem državnem ozemlju, pod določenimi pogoji pa lahko pod okriljem mednarodnih varnostnih povezav in misij deluje tudi na ozemlju drugih držav. Osebna izkaznica PolicijaMinistrstvo za notranje zadeve Republike SlovenijeŠtefanova ulica 21501 Ljubljana {fa-phone}01 428 40 00{fa-fax}01 251 43 30{fa-envelope-o}gp.policija@policija.si Vprašanja občanov: {fa-envelope-o}PIŠITE NAMVprašanja novinarjev: {fa-envelope-o}mediji@policija.si Spletno mesto: www.policija.siFB-stran Policije: www.facebook.com/policijaSITwitter: @policija_siInstagram: police_sloveniaYouTube: Slovenska policija Organiziranost policije Z Zakonom o policiji, ki je začel veljati 18. julija 1998, je slovenska policija postala organ v sestavi notranjega ministrstva. Pridobila je samostojnost, pri čemer ministrstvo določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za njeno delo, skrbi za njeno finančno poslovanje in investicije ter koordinira in usklajuje policijski informacijski in telekomunikacijski sistem s sistemi drugih državnih organov. Ministrstvo pa tudi usmerja in nadzira izvajanje nalog policije. Sedež Policije je v Ljubljani. Deluje na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Organizacijsko jo sestavljajo: Generalna policijska uprava 8 policijskih uprav 111 policijskih postaj Več: Organiziranost in enote Naloge policije Na Policiji smo pristojni za opravljanje številnih nalog, ki nam jih nalagata Zakon o nalogah in pooblastilih policije ter Zakon o organiziranosti in delu v policiji in ki so hkrati naše temeljno poslanstvo. Policija v sodelovanju s posamezniki in skupnostmi ter ostalimi organi, organizacijami in institucijami zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške ter kazniva dejanja, vzdržuje javni red in mir, nadzoruje državno mejo, ureja in nadzira cestni promet ter izvaja druge zakonsko določene naloge. Več: Naše naloge Najrazličnejša področja dela Osnovna delovna področja policije so: odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj vzdrževanje javnega reda in miru urejanje in nadzor cestnega prometa nadzor državne meje varovanje oseb in objektov Dejavni pa smo tudi na drugih delovnih področjih, kot so: v skupnost usmerjeno policijsko delo, operativno-komunikacijska dejavnost, forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost, izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, mednarodno sodelovanje in mirovne misije, odnosi z javnostmi, delo s službenimi psi in konji, dejavnost specializiranih enot (na primer Letalske policijske enote, Specialne enote, Posebne policijske enote, Policijskega orkestra), športna dejavnost, muzejska dejavnost idr. Več: Druga področja Kodeks policijske etike Kodeks je namenjen ozaveščanju policistov o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitvi etičnega oziroma moralnega ravnanja v praksi. Določa odnose med policisti ter odnos policistov do ljudi, državnih organov, nevladnih organizacij in drugih ustanov. Predstavlja moralno-etične standarde policije in nadgradnjo Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Priloga kodeksa je seznam vrednot in vrlin, ki izražajo poslanstvo policije. Več: Kodeks policijske etike Zgodovina Policiji kot največji varnostni sili za zagotavljanje pravnega reda države lahko na slovenskih tleh sledimo skozi različna časovna obdobja, znotraj katerih je delovala. Spreminjala so se njena poimenovanja, uniforme, oborožitev, zaprisege njenih pripadnikov, že več kot 160 let pa so ostale nespremenjene njene temeljne naloge: zagotavljati javni red, mir in varnost državljanov. Več: Zgodovina slovenske policije - od orožnika do policista Dan policije Vsako leto se ob 27. juniju, dnevu policije, z različnimi aktivnostmi spominjamo zgodovinskih dogodkov leta 1991, v katerih smo aktivno sodelovali in ki so pripeljali do osamosvojitve naše države. Več: Dan policije – 27. junij Povezane vsebine Kdo smo? (video)    

Več

5.maj2008