Sorodne objave

 

Evropska agencija za mejno in obalno stražo – Frontex v skladu s svojim mandatom skrbi za intenzivno sodelovanje držav članic in medsebojno pomoč ter uveljavljanje vse višjih standardov pri nadzoru zunanje meje.

Osnovno poslanstvo te agencije, tj. okrepiti sodelovanje med državami članicami pri nadzoru zunanje meje, je prepoznano in priznano tudi v vsakdanjem delu slovenskih policistov.

Veliko naših policistov je bilo že vključenih v razne oblike usposabljanja, ki ga je organizirala agencija, redno gostimo tuje policiste v skupnih operacijah na naši zunanji meji, vsako leto se več deset slovenskih policistk in policistov aktivno vključuje v delo na zunanji meji na kopnem, na morju in na letališčih v drugih državah, sodelujemo tudi pri skupnih letih za odstranjevanje tujcev iz Evrope.

frontexSpletna stran agencije Frontex: frontex.europa.eu