EU-flag

Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov

"Živeti v območju svobode, varnosti in pravice." 

 

Z odločbo št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007je bil v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“ ustanovljen Evropski sklad za vračanje 2008–2013. 


Center za tujce na podlagi odločbe in večletnega ter letnih programov črpa sredstva iz Evropskega sklada za vračanje. Odločba, večletni program in letni programi so dostopni na povezavi:

 

Financiranje programov, ciljev in ukrepov Centra za tujce v večletnem finančnem okviru 2014-2020 poteka preko sklada, tj. Sklada za azil, migracije in vključevanje (t.i. AMIF).