21.nov.2008

Generalna policijska uprava

Notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave strateško usmerjajo, načrtujejo, organizirajo in nadzorujejo področje dela za celotno policijo, opravljajo naloge policije, spremljajo, proučujejo in pripravljajo analize, poročila in druge skladne predloge za odločanje ter pripravljajo zakonske in podzakonske predpise s področja policijskega dela. Kontakt Generalna policijska upravaŠtefanova ulica 21501 LjubljanaSlovenija {fa-phone}01 428 40 00{fa-fax}386 01 251 43 30{fa-envelope-o}gp.policija@policija.si   Organiziranost Služba generalnega direktorja policije Sektor za razvoj in sistemske nalogeSektor za policijska pooblastilaSektor za notranje preiskave in integritetoSektor za odnose z javnostmiSektor za mednarodne policijske operacijePolicijski orkesterDuhovna oskrba Specialna enota Oddelek za operativno delovanjeOddelek za operativno podporoOddelek za protibombno zaščito Center za varovanje in zaščito Oddelek za osebno varovanjeOddelek za varovanje objektovOddelek za preventivno-operativno varovanje in dežurstvoOddelek za operativno podporo Uprava uniformirane policije Sektor splošne policijeSektor prometne policije    - Specializirana enota za nadzor prometaSektor mejne policije    - Specializirana enota za nadzor državne meje I    - Specializirana enota za nadzor državne meje IICenter za tujce    - Specializirana enota za varovanje, spremstva in vračanje tujcevCenter za prekrškovne zadeveSektor za organizacijo in razvoj uniformirane policije Uprava kriminalistične policije Sektor za organizirano kriminalitetoSektor za splošno kriminalitetoSektor za gospodarsko kriminalitetoSektor za posebne nalogeSektor za mednarodno policijsko sodelovanjeCenter za kriminalistično obveščevalno dejavnostCenter za računalniško preiskovanjeNacionalni preiskovalni urad Nacionalni forenzični laboratorij Oddelek za fizikalne preiskaveOddelek za kemijske preiskaveOddelek za biološke preiskaveOddelek za daktiloskopijoOddelek za preiskave dokumentov NAC/CNACOddelek za kakovost in razvoj NFL Uprava za policijske specialnosti Operativno-komunikacijski centerLetalska policijska enota Policijska akademija Višja policijska šolaCenter za raziskovanje in socialne veščineCenter za izpopolnjevanje in usposabljanjeSektor za varovanje in podporoMuzej slovenske policije Urad za informatiko in telekomunikacije Sektor za razvoj aplikacijSektor za ITK infrastrukturoSektor za ITK podporoSektor za operativno-tehnične sistemeSektor za zaščito ITK sistemov in podatkovSektor za elektronske naprave in laboratorij merilnikov  

Več

17.nov.2008