Sorodne objave

 

ZagarDamjanDamjan Žagar, rojen leta 1968 v Trbovljah, je po končani srednji šoli tehnične usmeritve in služenju vojaške obveznosti svojo poklicno pot začel leta 1990 kot policist na policijski postaji v Ljubljani. Po petih letih dela je bil sprejet v Specialno enoto, kjer je izvajal operativne naloge ter kot vodja skupine v operativnem oddelku leta 2003 zapustil Specialno enoto. Nadaljeval je s triletnim delom kot policijski inšpektor v Oddelku za izpopolnjevanje in usposabljanje v Vadbenem centru Gotenica.

Od leta 2006 je enajst let vodil Center za izpopolnjevanje in usposabljanje v Policijski akademiji. Delo v Policijski akademiji je zaključil maja 2018 kot pomočnik direktorja.

Po osmih letih dela se je s študijem ob delu vpisal na Fakulteto za varnostne vede pri Univerzi v Mariboru, nato pa nadaljeval s specialističnim študijem policijskega menedžmenta na isti fakulteti in specializacijo zaključil leta 2005.

V okviru svojega dela je bil aktiven tudi na mednarodnem področju, in sicer kot nacionalni predstavnik agencije Evropske unije CEPOL in mednarodnega združenja specialnih enot Atlas. Aktiven pa je tudi kot predavatelj policijskih pooblastil na Višji policijski šoli. Za delo v organih za notranje zadeve in za prispevek k razvoju in krepitvi varnosti je prejel bronasti in srebrni znak za zasluge na področju varnosti ter zlati ščit policije.

Specialni enoti poveljuje od maja 2018.