Sorodne objave

 

OmanBojanBojan Oman, rojen leta 1974, se je po končani kadetski šoli leta 1993 zaposlil kot policist na Policijski postaji Škofja Loka; ob tem je bil tudi pripadnik sestava Posebne policijske enote. Leta 1996 se je zaposlil v Specialni enoti, sprva v učni skupini, nato pa kot policist v operativni enoti A, kjer je leta 2003 napredoval v vodjo te skupine. Ob delu je študiral na Višji upravni šoli, nato pa diplomiral še na Fakulteti za družbene vede, smer obramboslovje.

Po petih letih, leta 2008, je v Specialni enoti prevzel vodenje oddelka v Sektorju za operativno delovanje. Leta 2010 je napredoval v višjega policijskega inšpektorja specialista I in v Specialni enoti opravljal vrsto zahtevnejših nalog in projektov, leta 2018 pa je postal vodja Oddelka za operativno delovanje.

Kot policist Specialne enote se je udeležil številnih usposabljanj znotraj policije, bodisi kot udeleženec bodisi izvajalec. Med drugim se je leta 1999 udeležil tudi protiterorističnega urjenja v ZDA in leta 2013 še protiterorističnega usposabljanja z ameriškimi varnostnimi organi v Ljubljani. Kot član ali vodja je sodeloval v več operativnih štabih na vajah mednarodnega združenja specialnih enot Atlas, izkušnje pa ima tudi z vodenjem operativnih štabov v času varovanja na številnih protokolarnih dogodkih.

Maja 2019 je bil imenovan za vodjo Centra za varovanje in zaščito.