Sorodne objave

E-storitve 17. januar 2019
Pomožna policija 26. februar 2016
Nadzor državne meje 19. avgust 2009
Razno 7. april 2009
 

Vprašanja:

 1. Zanima me, kaj je treba narediti, če bi se želel zaposliti kot policist?
 2. Kako se lahko zaposlim kot kriminalist? Ali obstaja kakšna posebna šola za kriminaliste?
 3. Kako postati član Specialne enote policije?
 4. Zanima me delo forenzika. Kakšni so pogoji da postanem forenzik?
 5. Kakšen je postopek za pridobitev naziva varnostnika za varovanje oseb in objektov v policiji?
 6. Kako postanem član pomožne sestave v policiji?


Odgovori:

 1. Zanima me, kaj je treba narediti, če bi se želel zaposliti kot policist?


  Najprej je treba počakati na objavo razpisa za nove kandidate in se prijaviti. Razpise z vsemi zahtevanimi pogoji objavimo na naši spletni strani, v rubriki Zaposlitve:

  Prav tako so razpisi za delo v Policiji objavljeni na vladnih spletni strani: Delovna mesta.

  Več o višješolskem študijskem programu policist (novi izobraževalni program) najdete v podatkovni zbirki novih in prenovljenih izobraževalnih in študijskih programov na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje. Pogoje boste našli v priponki Splošni del:


  Dodatne informacije boste našli tudi v rubriki Izbirni postopek in pogoji za zaposlitev kandidatov za policiste in na spletni strani Policijske akademije.

 1. Kako se lahko zaposlim kot kriminalist? Ali obstaja kakšna posebna šola za kriminaliste?


  Posebne šole za kriminaliste ni. Če želite postati kriminalist, to lahko postanete na dva načina. Prvi je ta, da se najprej prijavite na javni razpis za poklic policista, ko/če bo ta objavljen.

  Če boste postali policist, boste tudi delali kot policist, razen če se zaradi kadrovskih potreb ne pojavi kakšna možnost za nadaljnje šolanje v okviru policije. V tem primeru se boste kasneje, po dokončanem šolanju, lahko prijavili tudi na interni razpis za kriminalista, ker policija nove kriminaliste pridobiva predvsem z notranjimi razpisi, iz vrst uniformirane policije. To so policisti z večletnimi delovnimi izkušnjami in ustrezno izobrazbo, ki je predpisana za delo v kriminalistični policiji.

  Druga možnost je ta, da dokončate ustrezno fakulteto. Če se pokaže potreba po zaposlovanju zunanjih bodočih kriminalistov, javni razpis objavimo na spletnih straneh Policije ter spletnih straneh MNZ. V večini primerov gre za diplomante prava, ekonomije, informatike. Takšnih razpisov je malo.

  Poleg vseh formalnih pogojev mora vsak uslužbenec, ki se zaposli kot kriminalist oz. sklene delovno razmerje v kriminalistični policiji za dela in naloge kriminalista, obvezno opraviti osnovno usposabljanje za poklic kriminalista, ki se imenuje Kriminalistični tečaj.

  Kriminalistični tečaj je osnovna oblika usposabljanja za novo zaposlene kriminaliste, ki še nimajo nobenih znanj o kriminalistični stroki in izkušenj s tega področja. Ta štirimesečni tečaj, ki je razdeljen na teoretični in praktični del, vsako leto organizira Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi. Obravnavajo se naslednje vsebine: kriminologija, kazenskomaterialno pravo in kazenskoprocesno pravo, kriminalistika, kriminalistična taktika, tehnika in metodika, kriminalistična analitika, sodna medicina, psihologija, pooblastila, samoobramba in praktični postopek, preiskovanje klasične, organizirane in gospodarske kriminalitete, praktično delo. Vsebine se vsako leto sproti dopolnjujejo in dograjujejo glede na potrebe, ki jih narekujejo praksa in trenutne razmere na področju preiskovanja kriminalitete.

  Morebitne potrebe po zaposlitvah bodo objavljene na naši spletni strani, v rubriki Zaposlitve


  ter na vladnih spletnih straneh:


  Predlagamo vam, da občasno pobrskate po teh straneh, dobili boste vpogled v to, kakšne profile trenutno potrebujemo.

 1. Kako postati član Specialne enote policije?


  Osnovni pogoj za sprejem v specialno enoto je, da najprej opravljate delo policista. Na razpis za nove kandidate za policiste se lahko prijavite, ko bo ta objavljen. Razpis z vsemi zahtevanimi pogoji objavimo na naši spletni strani, v rubriki Zaposlitve:


  ter na vladnih spletnih straneh:


  V specialni enoti se lahko zaposlijo policisti, ki izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:

  • prostovoljnost,
  • odlična delovna ocena,
  • disciplinska nekaznovanost,
  • zaželena posebna znanja (borilne veščine, strelstvo, potapljanje, alpinizem, jamarstvo, upravljanje specialnih vozil, tehnična znanja ipd.).


  Po preverjanju prispelih vlog so kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, povabljeni na:

  • preizkus telesnih zmogljivosti in preizkus streljanja,
  • razgovor,
  • splošni zdravniški pregled s specialističnim obremenilnim pregledom,
  • psihološki pregled.


  Kandidati, ki so vsa preverjanja in preizkuse uspešno opravili, so začasno premeščeni v specialno enoto. Med začasno premestitvijo potekajo intenzivna usposabljanja po posebnem programu, s čimer se vsem kandidatom zagotavlja enotna stopnja pridobljenega znanja in sposobnosti, obenem pa se tudi stalno preverja njihova pripravljenost in primernost za zaposlitev v specialni enoti.

  Več o specialni enoti najdete na spodnji povezavi:

 1. Zanima me delo forenzika. Kakšni so pogoji, da postanem forenzik?


  V našem Nacionalnem forenzičnem laboratoriju največ zaposlujemo strokovnjake za fiziko, biologijo in kemijo. Kandidati, ki so sprejeti na javnem razpisu, se še naprej izobražujejo v mednarodnih centrih za forenziko. Več informacij o naših forenzikih:

 1. Kakšen je postopek za pridobitev naziva varnostnika za varovanje oseb in objektov v policiji?


  Prvi pogoj, da lahko postanete uslužbenec Centra za varovanje in zaščito, je, da morate biti zaposleni v Policiji.

  V Centru za varovanje in zaščito, ki je notranja organizacijska enota policije, zaposlujemo predvsem iz vrst uniformiranih policistov in policistov kriminalistov, na podlagi internih razpisov znotraj policije, kjer je, poleg drugih pogojev, zahtevanih tudi minimalno 6 mesecev, za zasedbo zahtevnejših delovnih mest pa več let delovnih izkušenj.

  Več o Centru za varovanje in zaščito najdete na spletnih straneh:

 1. Kako postanem član pomožne sestave v policiji?


  Informacije boste našli v rubriki Pomožna policija in v Zakonu o organiziranosti in delu policije (ZODPol) (101. -106. člen).