Osebna varnost

 Kako ravnati, če ste uslužbenec banke, pošte, menjalnice, trgovine ali če samo čakate v vrsti?

Iskanje pogrešanih oseb v Sloveniji krovno urejata Zakon o nalogah in pooblastilih policije in Zakon o kazenskem postopku. V drugem odstavku 148. člena Zakona o kazenskem postopku je določeno, da lahko organi za notranje zadeve razpišejo iskanje oseb, ki se iščejo.

Najpogosteje gre za trgovino z ženskami in otroki, z namenom spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja. Cilj trgovine z ljudmi je tudi prisilno služabništvo, prisilno izkoriščanje delovne sile, prisilno beračenje, trgovina s človeškimi organi in podobno.

Oddelek za terorizem in ekstremno nasilje na Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi je nedavno pripravil zloženko o izsiljevanju lastnikov in najemnikov donosnejših gostinskih in drugih lokalov.