Oddelek za terorizem in ekstremno nasilje na Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi je nedavno pripravil zloženko o izsiljevanju lastnikov in najemnikov donosnejših gostinskih in drugih lokalov.

Prek sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah po Sloveniji je zloženko poslal gostinskim in drugim lokalom na območju posameznih policijskih enot.

Tovrstnih kaznivih dejanj zaradi različnih vzrokov oškodovanci najpogosteje ne naznanjajo, zato jih policisti poskušamo s to potezo spodbuditi, da bi se odločili drugače in kaznivo dejanje vendarle naznanili policiji.

Slovenski policisti se velikokrat srečujejo z izsiljevanjem, ko storilci kaznivih dejanj z nasilnimi metodami, denimo z grožnjo ali s fizično silo, od lastnikov podjetij oziroma najemnikov in lastnikov donosnejših lokalov zahtevajo plačilo varovanja lokalov (t. i. reketiranje). V ozadju so pri tem lahko dejanski ali celo namišljeni dolgovi. Izsiljevalci zahtevajo od podjetnikov plačilo velikih zneskov in s tem onemogočajo normalno poslovanje lokala ali podjetja. Z izsiljevanjem se ukvarjajo posamezniki ali skupine izsiljevalcev. Po naših izkušnjah izsiljevalci od žrtve zahtevajo vedno več denarja, zato plačilo takega "dolga" ali "varščine" ni rešitev.