Sorodne objave

 

Ali veste, da je izsiljevanje kaznivo dejanje? Žal oškodovanci, še posebno lastniki in najemniki gostinskih lokalov, zaradi različnih vzrokov pogosto ne naznanijo, da jih nekdo izsiljuje, zato jih policisti poskušamo spodbuditi, da bi se odločili drugače in kaznivo dejanje vendarle naznanili policiji.

slika dveh senc - nasilnega moškega, ki grozi drugemu

Slovenski policisti se velikokrat srečujemo z izsiljevanjem, ko storilci kaznivih dejanj z nasilnimi metodami, denimo z grožnjo ali fizično silo, od lastnikov podjetij oziroma najemnikov in lastnikov donosnejših lokalov zahtevajo plačilo varovanja lokalov (t. i. reketiranje). V ozadju so lahko dejanski ali celo namišljeni dolgovi.

Izsiljevalci od podjetnikov zahtevajo plačilo velikih zneskov in s tem onemogočajo normalno poslovanje lokala ali podjetja. Z izsiljevanjem se ukvarjajo posamezniki ali skupine izsiljevalcev. Po naših izkušnjah izsiljevalci od žrtve zahtevajo čedalje več denarja, zato plačilo takega dolga ali varščine ni rešitev.

Izsiljevanje naznanite policiji

Vse morebitne oškodovance pozivamo, naj kazniva dejanja naznanijo policiji. To lahko storijo na več načinov: pokličejo na telefonsko številko policije 113 ali anonimno telefonsko številko 080-1200 ali pa se osebno zglasijo na najbližji policijski postaji.

Policija bo storila vse, da bo izsledila storilce oziroma izsiljevalce, zaščitila oškodovance in poskrbela za njihovo varnost.

Izsiljevanje (213. člen Kazenskega zakonika)

(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, s silo ali resno grožnjo koga prisili, da kaj stori ali opusti v škodo svojega ali tujega premoženja, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, komu zagrozi, da bo o njem ali njegovih bližnjih odkril kaj, kar bi škodovalo njihovi časti ali dobremu imenu, in ga s tem prisili, da v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti.

(3) Če dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storita dve ali več oseb ali če je storjeno z uporabo orožja ali nevarnega orodja ali na posebej surov in poniževalen način, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Če je bilo dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Povezane vsebine

Podjetniki, zavarujte se pred novimi načini spletnih prevar
Osebna varnost