Sorodne objave

 

Vidnost in navzočnost policistov v okolju sta neposredno povezani z občutkom varnosti. Da bi se temu še bolj približali, že od začetka leta 2012 izvajamo projekt Mobilna policijska postaja.To je nova oblika policijskega dela; policisti opravljajo delo v lokalni skupnosti na mobilni policijski postaji, ki je  opremljena za vse vrste policijskega dela.

Slika mobilne policijske postaje

Pri pripravi projekta smo upoštevali izkušnje drugih držav Evropske unije, predvsem Velike Britanije in Nemčije. Obe državi sta bili za nas zanimivi zaradi različnih vsebin dela. V Veliki Britaniji so mobilne policijske postaje namenjene predvsem operativnemu, v Nemčiji pa preventivnemu delu. Pri nas smo oba pristopa združili, torej je mobilna policijska postaja namenjena tako preventivnemu kot operativnemu delu.

Najpomembnejši cilj projekta je ljudem približati policijske storitve, kar pomeni, da zagotovimo čim večjo vidnost in navzočnost policistov, in to zlasti v tistih krajih, kjer ni policijske postaje, prebivalci pa si želijo njihovo navzočnost. V turističnih krajih ali tam, kjer so zahteve ljudi po navzočnosti in vidnosti policistov res pogoste, je mobilna policijska postaja pogosteje prisotna. Policisti tam opravljajo tako preventivne kot tudi druge splošne policijske naloge, kot so sprejem strank, formalni in neformalni razgovori, zbiranje obvestil in informacij, sprejem kazenskih ovadb in prijav, naznanitev kršitve javnega reda in miru, svetovanje in usmerjanje ljudi v druge institucije itd. Mobilno postajo uporabljamo tudi za množične javne prireditve, kot so sejmi, večje športne prireditve, odmevnejše nogometne tekme, glasbene in druge prireditve.

Poleg tega želimo okrepiti tudi preventivne dejavnosti in ljudem omogočiti, da se seznanijo s samozaščitnimi ukrepi in tako sami preprečijo, da bi postali žrtev kaznivega dejanja. Poleg tega ob pomoči mobilnih policijskih postaj izvajamo tudi promocijo zaposlovanja v policiji.

slika notranjosti mobilne policijske postajeMobilno policijsko postajo uporabljamo zlasti za tiste preventivne naloge policije, ki potekajo na prostem, kot na primer zagotavljanje navzočnosti in vidnosti policistov tam, kjer ljudje izrazijo željo po tem, predstavitev dela policije, promocija zaposlovanja, sejemske prireditve, izvajanje preventivnih akcij in projektov, razdeljevanje preventivnega gradiva, svetovanje in opozarjanje ter neformalno druženje s prebivalci.

Z mobilno policijsko postajo želimo povečati tudi ekonomičnost, saj lahko policisti veliko nalog, ki jih običajno opravijo na policijski postaji, zdaj opravijo kar v vozilu. Tako imajo več časa za delo z ljudmi. Prebivalce vnaprej obveščamo o prisotnosti mobilne policijske postaje. Obveščanje poteka različno, najprimernejša so seveda javna občila, kot lokalni radio in televizija in lokalni časopisi. V mobilni policijski postaji je mogoče dobiti tudi različno preventivno in promocijsko gradivo policije.

Povezane vsebine

Policija in njena nova oblika dela: mobilna policijska postaja - informacija s predstavitve (4. januar 2012)
Več o projektu v članku revije Varnost, št. 4/2011, z naslovom: Drugačen način dela policije v lokalni skupnosti, Projekt Mobilna policijska postaja
Preventivni projekti