Sorodne objave

 

Električni skiroji so lahka prevozna sredstva. Na naših ulicah jih je čedalje več, saj so hitri in priročni za premagovanje krajših razdalj. Priljubljeni so zlasti v lepem in toplem vremenu, vendar pa je vožnja z njimi lahko tudi nevarna.

dekle na e-skiroju

E-skiroji se pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilni, zaradi majhnih koles pa obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Hitro lahko pomenijo nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo, dodatno nevarno pa je, če njihovi vozniki ne upoštevajo predpisov.

nesreča z e-skirojem

Najpogostejša vzroka za nastanek prometnih nesreč sta neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti.

Voznike e-skirojev opozarjamo na pomen upoštevanja pravil, pravilno uporabo prometnih površin, uporabo zaščitne kolesarske čelade za vse voznike do dopolnjenega 18. leta starosti, tehnično brezhibnost e-skirojev ter prepovedano uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo, ki zmanjšujejo slušno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.

Nasveti policistov in pravila, ki jih morajo upoštevati vozniki e-skirojev

Med pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil, kot je e-skiro, v cestnem prometu, so najpomembnejši naslednji:

Obvezna čelada. Vozniki e-skiroja morajo imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.

Vozijo naj po kolesarskih površinah. Uporabniki lahkih motornih vozil morajo voziti po kolesarskih pasovih, kolesarskih stezah ali kolesarskih poteh. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h.

V območjih za pešce morajo upočasniti. Vozniki e-skirojev smejo voziti tudi v območju za pešce, vendar le tako, da jih ne ogrožajo, in sicer morajo način in hitrost svojega gibanja prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje možne hitrosti gibanja pešcev.

Ponoči le z lučmi. Lahko motorno vozilo mora biti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti ustrezno označeno z lučmi in odsevniki. Na sprednji strani morajo imeti žaromet za osvetljevanje ceste, ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijsko svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo, in rdeč odsevnik. Na obeh straneh mora imeti rumene ali oranžne bočne odsevnike.

Prevoz drugih oseb ni dovoljen. Na e-skiroju je prepovedano prevažati druge osebe. Prevoz je izjemoma dovoljen, če je proizvajalec to predvidel (peti odstavek 97.a člena Zakona o pravilih cestnega prometa). Osebe lahko prevaža le polnoletna oseba (osmi odstavek 93. člena Zakona o pravilih cestnega prometa).

Prepoved vožnje za otroke do 12. leta starosti. Lahka motorna vozila smejo po določilih Zakona o voznikih voziti otroci od dopolnjenega 12. do 14. leta starosti, če imajo pri sebi kolesarsko izkaznico, in osebe, ki so starejše od 14 let.

Dovoljena samo vozila, ki lahko peljejo do 25 km/h. Uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h ali so širša od 80 cm, lahkih motornih vozil brez krmila in miniaturnih motornih vozil v cestnem prometu ni dovoljena.

Nevarna uporaba mobilnih telefonov med vožnjo. Med vožnjo se mora voznik e-skiroja vzdržati vseh ravnanj, ki bi zmanjševala njegovo slušno ali vidno zaznavanje v cestnem prometu.

Na e-skiroju moramo biti še bolj pozorni na druge udeležence. E-skiroji so zaradi električnega pogona zelo tiha vozila in pešci jih običajno slišijo šele takrat, ko so že skoraj v njihovi neposredni bližini. Zato morajo biti vozniki e-skirojev med vožnjo še toliko bolj pozorni na ravnanje in gibanje drugih udeležencev v cestnem prometu, predvsem najranljivejših, tj. pešcev.

Dodatna previdnost ni odveč. Voznikom e-skirojev priporočamo še posebno previdno vožnjo s postopnim zaviranjem in odsvetujemo uporabo na mokrem vozišču.

Pozor pred tatvinami! Da bi preprečili tatvine teh ne ravno poceni prevoznih sredstev, lastnike e-skirojev opozarjamo na samozaščitno ravnanje, kot je parkiranje na za to namenjenih mestih, zaklepanje ipd.

Povezane vsebine

Varno z e-skirojem (sporočilo in videoposnetki Javne agencije RS za varnost prometa, 14. april 2022)
Prometna varnost