Sorodne objave

 

Večjih dogodkov na državni ravni, kot so uradni obiski visokih predstavnikov tujih držav ali mednarodne ministrske konference v Sloveniji, se navadno udeleži tudi več varovanih oseb, ki nato potujejo v varovanih kolonah s policijskim spremstvom. Voznike opozarjamo, da morajo upoštevati navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Slika policista motorista  s prižganimi lučmi za varovanje kolone

Kako ravnati ob srečanju z varovano kolono? Oglejte si video

Zaradi potovanja varnostnih kolon s policijskim spremstvom lahko policisti izvajajo krajše mobilne zapore, na določenih relacijah po državi pa je takrat lahko tudi nekoliko povečan promet. 

Da bi zagotovili čim boljšo pretočnost prometa in povečali varnost cestnoprometnih udeležencev, promet na teh relacijah urejajo policisti. 

slika videa - Kako naj ravna voznik, ko se sreča z vozili s prednostjo

Policijska vozila za spremstvo varovane kolone so označena z rdečimi in modrimi svetilkami

Vozniki morajo takoj ustaviti svoje vozilo, drugi udeleženci cestnega prometa pa se morajo takoj umakniti z vozišča in dati prosto pot vozilu, ki daje tak znak, in vozilu oziroma vozilom, ki ga spremljajo. Vozniki morajo ustaviti svoja vozila ob robu ali zunaj vozišča. Vožnjo smejo nadaljevati šele, ko mimo odpelje vozilo oziroma ko mimo odpeljejo vsa vozila v koloni, vključno z zaključnim vozilom, ki daje znak z rdečo in modro svetilko.

slika modre luči na vozilu za spremstvo

Povezane vsebine

Prometna varnost