Sorodne objave

 

Na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo veljajo posebna prometna pravila, ki bi jih moral poznati in upoštevati vsak udeleženec v prometu.

Žal se na železniških tirih še vedno dogajajo nesreče, zato vsako leto po vsej državi poteka preventivna akcija, s katero želimo izboljšati prometno varnost in zmanjšati število nesreč, ki so pogosto posledica nepremišljenega ali celo objestnega ravnanja voznikov.

Pri akciji, katere nosilka je Javna agencija RS za varnost prometa,sodeluje tudi policija, skupaj s Slovenskimi železnicami in drugimi institucijami. Policisti v tem času poostrimo nadzor na nivojskih prehodih cest čez železniške proge in udeležence v cestnem prometu opozarjamo na dodatno previdnost in spoštovanje predpisov.

stop Vozila, ki se premikajo po tirih, imajo v cestnem prometu prednost pred drugimi vozili!


Zavedati se je treba, da je zavorna pot vlaka dolga. V cestnem križišču se lahko izsiljevanje prednosti konča brez hujših posledic, na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo pa je to zelo redko, saj se vlak, ki trči v vozilo, velikokrat ustavi šele po več sto metrih. 

Pri nesrečah na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo policisti ugotavljamo, da k nepremišljenemu ali objestnemu ravnanju voznikov prispevajo različni dejavniki, od megle in slabega vremena do sončne bleščavosti, ki zmanjšujejo preglednost. 

Nevarno je tudi preveč rutinsko prehajanje tirov (predvsem) lokalnih prebivalcev. Posebno nevarni so prehodi brez zapornic ali svetlobnih znakov ob zmanjšani vidljivosti. Voznikom zato svetujemo, naj ob zmanjšani vidljivosti ali preglednosti ob zaustavitvi vozila odprejo okna. Če bližajočega se vlaka ne vidijo, ga lahko vsaj slišijo! 

Žal se neumnosti dogajajo tudi na prehodih, ki so pravilno zavarovani s svetlobnimi signali, polzapornicami ali celo zapornicami. V takšnem primeru za ravnanje voznikov ni nobenega opravičila, posebno, če kljub prepovedi zapeljejo čez tire. Zapornice ali polzapornice fizično preprečujejo možnost, da bi vozilo zapeljalo na železniške tire, vseh voznikovih neumnosti pa ne morejo preprečiti, zato prihaja do nesreč z najhujšimi posledicami. Največkrat vozniki polzapornice obvozijo, pri spuščajočih se zapornicah pritisnejo na plin in zapeljejo pod njimi, speljujejo pri dvigajočih se ali že dvignjenih zapornicah, ko svetlobna prometna signalizacija prehod še vedno prepoveduje in podobno. 

Prometna pravila, ki veljajo na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo

 • Vlak ali drugo tirno vozilo, ki se premika po železniških tirih, ima prednost pred vsemi udeleženci cestnega prometa.
 • Voznik se mora prehodu približevati previdno in tako, da lahko varno ustavi pred njim.
 • Pred prehodom se mora udeleženec cestnega prometa ustaviti:
  • ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oziroma začetek spuščanja zapornic ali polzapornic,
  • ko se zapornice ali polzapornice spuščajo ali so že spuščene,
  • ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s predpisanim znakom,
  • na nezavarovanem prehodu pa tudi, ko se prehodu približuje vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to ni posebej opozorjen. Progo sme prečkati šele, ko se prepriča, da se prehodu ne približuje vlak.

Voznik, ki tega ne stori, je kaznovan z globo 500 evrov in 5 kazenskimi točkami, drug udeleženec cestnega prometa pa z globo 200 evrov.

 • Prepovedana je vzvratna vožnja na prehodu ceste čez železniško progo. Z globo 300 evrov se za prekršek kaznuje voznik, dodelijo pa se mu tudi 3 kazenske točke.
 • Voznik ne sme prehitevati ali začeti prehitevati drugega vozila, razen enoslednega vozila na prehodu ceste čez železniško progo. Voznik se za prekršek kaznuje z globo 120 evrov.
 • Prepovedana sta ustavitev in parkiranje na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj kot 15 metrov od najbližje železniške tirnice. Globa znaša 40 evrov.
 • Če vozilo obstane na železniški progi, ga mora voznik takoj odstraniti. Če tega ne more storiti, mora nemudoma obvestiti center za obveščanje ali policijo. Če tega ne stori, je oglobljen s 40 evri.
 • Če cesta vodi ob železniški progi, je ob srečevanju z vlakom predpisana uporaba zasenčenih žarometov. Globa za vožnjo z žarometi z dolgim snopom svetlobe znaša 80 evrov.

nivojski

Srečno!

Povezane vsebine

Prometna varnost