Sporočila za javnost

V letu 2002 je bilo 239 (243) prometnih nesreč s smrtnim izidom ali 2 % manj kot leta 2001, 9.960 (9.092) je bilo prometnih nesreč s telesno poškodovanimi oziroma 10 % več leta 2001 in 29.402 (30.387) prometnih nesreč z materialno škodo ali 3 % manj kot leta 2001.

V teh prometnih nesrečah je 269 (278) oseb umrlo (4 % manj kot leta 2001), 1.571 (2.481) je bilo hudo telesno poškodovanih (37 % več leta 2001), 12.359 (10.384) pa lahko telesno poškodovanih (19 % več kot leta 2001).

V zadnjih petih letih ostaja skupno stanje na področju posledic pri voznikih motornih koles in koles z motorjem približno enako. Število umrlih se spreminja predvsem znotraj obeh kategorij, medtem ko se skupno število umrlih giblje med 39 - 43 letno. Izjema je le leto 2002, ko so bile prometno varnostne razmere nadvse ugodne.


Število mrtvih v prometnih nesrečah in število mrtvih voznikov motornih enoslednih vozil

Leto Skupno število mrtvih v prometnih nesrečah Število mrtvih voznikov KZM % mrtvih voznikov KZM (vseh mrtvih) Število mrtvih voznikov MK % mrtvih voznikov MK % mrtvih voznikov enoslednih mot. vozil
1996 388 19 4.9 22 5.7 10.6
1997 357 18 5.0 21 5.9 10.9
1998 311 14 4.5 16 5.2 9.7
1999 335 18 5.4 25 7.5 12.8
2000 315 21 6,6 19 6.0 12.7
2001 278 26 9,3 36 12,9 17,9
2002 269 14 5 18 6,6 11,8


V zadnjih petih letih je v prometnih nesrečah umrlo 1508 ljudi, od tega je bilo 93 ali 6,1 % voznikov kolesa z motorjem ali mopeda in 114 ali 7,5 % voznikov motornih koles. Vseh umrlih voznikov enoslednih motornih vozil je bilo v zadnjih 5 letih 207 ali 13,7 %.


Število mrtvih voznikov motornih enoslednih vozil po starosti

Starost voznikov 2001 2002
KZM MK KZM MK
do 7 let 0 0 0 0
7-14 0 0 0 0
14-16 5 1 0 0
16-18 2 2 0 2
18-24 0 6 2 4
24-34 2 18 0 4

 

V seštevku obeh kategorij je najbolj rizična starostna skupina med 34-44 let, saj je v tej skupini umrlo za posledicami prometnih nesreč 8 ljudi, kar je 34 % vseh umrlih voznikov koles z motorjem (KZM) in motornih koles (MK) v letu 2002.


VOZNIKI MOTORNIH KOLES

Voznikov motornih koles je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 745 (766), od tega so bili v 451 (484) primerih povzročitelji prometne nesreče. Med vsemi udeleženci jih je 18 (36) umrlo, 133 (155) jih je bilo hudo telesno poškodovanih, 300 (273) jih je bilo lahko telesno poškodovanih, 294 (302), pa jih v prometnih nesrečah ni bilo telesno poškodovanih.

77,7 % (72,2 %) umrlih voznikov motornih koles je bilo povzročiteljev prometne nesreče, hudo telesno poškodovanih je bilo 71,4 % (69,6 %) povzročiteljev prometne nesreče, lahko telesno poškodovanih pa 56,6 % (54,5 %).


VOZNIKI KOLES Z MOTORJEM

Vozniki koles z motorjem so bili udeleženi v 1.056 (1.250), od tega so bili v 715 (878) primerih povzročitelji prometne nesreče. Med vsemi udeleženci jih je 5 (14) umrlo, 139 (171) jih je bilo hudo telesno poškodovanih, 506 (525) jih je bilo lahko telesno poškodovanih, 406 (540) pa jih v prometnih nesrečah ni bilo telesno poškodovanih.

80 % (57,1 %) umrlih voznikov motornih koles je bilo povzročiteljev prometne nesreče, hudo telesno poškodovanih je bilo 68,34 % (71,3 %) povzročiteljev prometne nesreče, lahko telesno poškodovanih pa 62,6 % (66,4 %).


POSAMEZNI STATISTIČNI PODATKI ZA VOZNIKE MOTORNIH KOLES IN KOLES Z MOTORJEM - SKUPAJ

 

Vzroki za prometne nesreče

Najpogostejši vzrok za prometne nesreče te kategorije voznikov je neprilagojena hitrost (310), sledi ji nepravilna stran in smer vožnje (232), neupoštevanje pravil o prednosti (225) in premiki z vozilom (77).

mk-graf1


Po cestah

2002 Število PN Mrtvi
avtocesta 6 0
glavna cesta 1. reda 69 5
glavna cesta 2. reda 55 1
hitra cesta 8 0
lokalna cesta 117 1
naselje brez uličnega sistema 200 4
naselje z uličnim sistemom 405 3
regionalna cesta 1. reda 59 1
regionalna cesta 2. reda 92 5
regionalna cesta 3. reda 74 3
turistična cesta 1 0


Največkrat so bili udeleženi v prometnih nesrečah v naseljih z uličnim sistemom. Najhujše posledice med to kategorijo voznikov so bile na glavnih cestah 1. reda in regionalnih cestah 2. reda, na katerih je umrlo po 5 voznikov motornih koles.


Po dnevih

  Število PN mrtvi
Ponedeljek 125 0
Torek 142 2
Sreda 125 2
Četrtek 141 5
Petek 173 5
Sobota 180 2
Nedelja 200 7


Za voznike motornih koles in koles z motorjem je bila v preteklem letu najbolj nevarna nedelja, kjer beležimo tudi največje število mrtvih.


Po urah

Ura Število PN Ura Število PN
00 17 12 62
01 15 13 60
02 15 14 80
03 2 15 79
04 8 16 96
05 14 17 87
06 19 18 83
07 18 19 110
08 22 20 67
09 41 21 46
10 42 22 35
11 44 23 24


Vozniki motornih koles in koles z motorjem so kot udeleženci in povzročitelji največkrat udeleženi v prometnih nesrečah v popoldanskem času, med 14 in 19 uro.


Po starosti

Starost Udeleženci povzročitelji
7 do 14 let 0 0
14 do 16 let 8 6
16 do 18 let 68 41
18 do 24 let 142 85
24 do 34 let 271 172
34 do 44 let 157 91
44 do 54 let 67 35
54 do 64 let 17 12
64 in več let 15 9

 

Najbolj ogrožena je starostna skupina med 24 - 34 let, ki so v največ primerih tudi povzročitelji teh nesreč.

mk-graf2


Kršitve voznikov motornih koles

Kršitve cestno-prometnih predpisov so povezane z vremenskimi in drugimi okoliščinami. Ob večji prisotnosti motornih koles na cestah, se veča tudi število ukrepov. Število ukrepov in kršitev cestno-prometnih predpisov je skozi primerljivo obdobje sorazmerna, razen septembra in decembra.


Pri voznikih motornih koles so policisti največkrat ugotovili naslednje kršitve:

KRŠITEV 2001 2002
Hitrost 1.072 1.087
Brez vozniškega dovoljenja 1.324 834
Neuporaba varnostne čelade 835 728
Nepravilnosti na tovoru /vozilu 953 704
Nepravilna Stran in smer vožnje 331 335
alkohol 180 144
Nepravilna prehitevanja 117 132

 

Drugih kršitev so ugotovili veliko manj. Vseh skupaj je bilo zoper voznike MK izrečeno 4.375 ukrepov (5.235).


Kršitve voznikov koles z motorjem


Pri voznikih koles z motorji so policisti največkrat ugotovili naslednje kršitve:

KRŠITEV 2001 2002
Neuporaba varnostne čelade 10.191 7.230
Brez vozniškega dovoljenja 6.497 4.373
Nepravilnosti na tovoru /vozilu 728 3.460
alkohol 1.936 1.346
Nepravilna Stran in smer vožnje 578 439
Neupoštevanje prednosti 239 215
Hitrost 255 214

 

Drugih kršitev so ugotovili veliko manj. Vseh skupaj je bilo zoper voznike MK izrečeno 18,544 ukrepov (22,227).

Zanimivo je, da vozniki koles z motorjem pogosteje vozijo pod vplivom alkohola, kot vozniki motornih koles. Delež alkohola v prometnih nesrečah pri voznikih motornih koles znaša 9,6 %, pri voznikih koles z motorjem pa 10,3 %.


Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 12.08.2020 ob 18:15 IZSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 12.08.2020 ob 18:15 VSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 12.08.2020 ob 23:00 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 12.08.2020 ob 10:08 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 12.08.2020 ob 08:00 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 12.08.2020 ob 23:00 VSTOP 3 ure
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 13.08.2020 ob 01:15 VSTOP 1 ura 30 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 12.08.2020 ob 15:30 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 12.08.2020 ob 15:30 VSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 12.08.2020 ob 14:20 VSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 12.08.2020 ob 14:20 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.