Sporočila za javnost

Tabela št. 1: Udeleženci in povzročitelji prometnih nesreč - vozniki koles z motorjem

skuter-tabela1

Iz podatkov lahko ugotovimo, da se je v letu 2003 zmanjšalo skupno število udeleženih voznikov koles z motorjem v prometnih nesrečah v primerjavi z letom prej. Tudi posledice so bile blažje, povečanje smo zabeležili le med smrtnimi žrtvami. Umrl je en voznik kolesa z motorjem več kot leto prej. Zaskrbljujoč je predvsem podatek, da so bili vsi umrli vozniki koles z motorjem povzročitelji prometne nesreče, med hudo telesno poškodovanimi pa skoraj tri četrtine.


Tabela št. 2: Najpogostejši vzroki in delež glede na vse povzročitelje voznike koles z motorjem

skuter-tabela2

Med vzroki bi izpostavili nepravilno stran oziroma smer vožnje in neprilagojeno hitrost. Sledi jima neupoštevanje pravil o prednosti, kar ni presenetljivo glede na dejstvo, da se velika večina prometnih nesreč z udeležbo voznikov koles z motorjem zgodi v naselju. V lanskem letu je bil opazen porast predvsem pri vzroku neustrezna varnostna razdalja.


Tabela št. 3: Alkohol med povzročitelji prometnih nesreč - vozniki koles z motorjem

skuter-tabela3

Prikazani podatki nam povedo, da je delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki koles z motorjem dokaj visok, saj je skoraj vsak peti povzročitelj prometne nesreče s kolesom z motorjem pod vplivom alkohola. Delež je bil lansko leto v primerjavi z letom prej še nekoliko višji. Pri tem ugotavljamo, da se povprečna stopnja alkoholiziranosti ne spreminja. Navedeno potrjuje dejstvo, da kolo z motorjem služi tudi kot prevozno sredstvo na krajših razdaljah (od lokala do lokala, iz lokala domov, ipd.).


Tabela št. 4: Posledice med udeleženci in povzročitelji prometnih nesreč voznikov koles z motorjem po starosti

skuter-tabela4

Med udeleženci in povzročitelji po številčnosti izstopata starostni skupini od 14 do 16 let in od 16 do 18 let, medtem ko so posledice najhujše med udeleženci v starostni skupini od 44 do 54 let in od 54 do 64 let. Starost voznikov koles z motorjem udeleženih v prometnih nesrečah jasno kaže pomen kolesa z motorjem kot prevoznega sredstev. Med mlajšo populacijo je namreč lahko dostopen in edino zakonsko dosegljiv, kasneje pa služi kot prevoz na krajših razdaljah ali pa se pojavlja kot edino prevozno sredstvo.


Tabela št. 5: Posledice in delež med udeleženci glede na neuporabo varnostne čelade

skuter-tabela5

Pri pregledu podatkov o uporabi varnostne čelade med udeleženci prometnih nesreč lahko ugotovimo, da so deleži neuporabe precej visoki, tako kar 83,3 % vseh umrlih voznikov koles z motorjem ni uporabljalo varnostne čelade, 41,1 % med hudo telesno poškodovanimi in 20,6 % med lahko telesno poškodovanimi. Zaskrbljujoče je, da so ti deleži med smrtnimi žrtvami in hudo telesno poškodovanimi v porastu glede na leto 2002.


Tabela št. 6: Posledice v prometnih nesrečah med vozniki koles z motorjem kot povzročiteljev in udeleženci po nekaterih znamkah koles z motorjem

skuter-tabela6

Iz tabele je razvidno, katera kolesa z motorjem se najpogosteje pojavljajo na slovenskih cestah. V veliki meri gre za "skuterje", ki so zlasti priljubljeni med mlajšo populacijo, medtem ko uporabo znamke Tomos nedvomno lahko povežemo s starejšimi vozniki koles z motorjem. Iz primerjave med posledicami glede na starost voznika in posledicami glede na znamko kolesa z motorjem lahko ugotovimo, da so glede na najhujše posledice ogroženi predvsem starejši vozniki koles z motorjem.


Tabela št. 7: Prometne nesreče voznikov koles z motorjem glede na vozniški staž

skuter-tabela7

Zlasti pogosto so v prometnih nesrečah udeleženi vozniki koles z motorjem, ki imajo vozniški staž krajši od enega leta, in sicer tako v nesrečah s smrtnim izidom kot tudi v nesrečah s hudo in lahko poškodovanimi. V nesrečah s smrtnim izidom so pogosto udeleženi še vozniki koles z motorjem, ki imajo vozniško dovoljenje dlje časa (20-30 let). V teh primerih so vprašljive njihove izkušnje, psihofizično stanje ipd.

Navedeni statistični podatki dokazujejo, da je ta kategorija udeležencev v prometu potrebna posebne pozornosti. Pri tem ne mislimo zgolj na nadzorstveno funkcijo policije, ampak predvsem na ostale dejavnosti, ki lahko pripomorejo k izboljšanju stanja (informiranje, usposabljanje, preventivne aktivnosti). Vozniki koles z motorjem namreč nimajo ustreznega znanja in izkušenj za vožnjo koles z motorjem, kar se še posebej izkaže, ko je v nevarnih situacijah potrebno reagirati hitro in pravilno. Prav pridobivanju takšnega znanja in izkušenj je namenjeno predstavljeno izpopolnjevanje.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet