Sporočila za javnost17.nov.2008

Varnostni sosveti na območju PU Celje

  IME POSVETOVALNEGA TELESA NASLOV TELEFON E-MAIL Svet za javno varnost Mestne občine Celje Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje 03 426 56 50 kabinet_zupana@celje.si Sosvet za varnost Občine Štore Cesta 14. divizije 15, 3220 Štore 03 780 38 40 tajnistvo@store.si Sosvet za varnost občine Dobrna Dobrna 19, 3204 Dobrna 03 780 10 50 obcina@dobrna.si Sosvet Občine Slovenske Konjice - "Za našo skupno varnost" Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice 03 757 33 50 info@slovenskekonjice.si Sosvet za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja v Občini Zreče Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 03 757 17 00 info@zrece.si Mestna občina Velenje - Sosvet za izboljšanje varnosti občanov Titov trg 1, 3320 Velenje 03 896 16 18 info@velenje.si Občina Žalec - Komisija za dvig varnostne kulture Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 03 713 64 00 stojan.praprotnik@zalec.si Občina Laško - Sosvet za partnersko sodelovanje na področju varnosti v Občini Laško Urad župana Mestna ulica 2, 3270 Laško 03 733 87 00 obcina@lasko.si Občina Rogatec - Sosvet za varnost Ceste 11, 3252 Rogatec 03 812 10 00 obcina.rogatec@siol.net Sosvet za varnost državljanov Občine Rogaška Slatina Izletniška ulica 1, 3250 Rogaška Slatina 03 818 17 00 obcina@rogaska-slatina.si Sosvet za izboljšanje varnosti občanov občine Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur 03 747 13 30 obcina.sentjur@obc-sentjur.si Sosvet PP Ravne na Koroškem in Občine Ravne na Koroškem Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem 041 334 504 obcina@ravne.si www.ravne.si Sosvet PP Ravne na Koroškem in Občine Prevalje Trg 2 a, 2391 Prevalje 041 637 679 obcina@prevalje.si www.prevalje.si Sosvet PP Ravne na Koroškem in Občine Mežica Trg svobode 1, 2392 Mežica 041 619 389 info@mezica.si www.mezica.si Sosvet PP Ravne na Koroškem in Občine Črna na Koroškem Centre 101, 2393 Črna na Koroškem 031 229 281 obcina@crna.si www.crna.si Sosvet PP Radlje ob Dravi, Občine Podvelka in Občine Ribnica na Pohorju Podvelka 2, 2363 Podvelka 02 876 60 02 obcina@podvelka.si obcina@ribnicanapohorju.si sosvet.podvelka-ribnica@siol.net Sosvet PP Radlje ob Dravi in Občine Radlje ob Dravi Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 02 887 96 30 obcina@radlje.si www.radlje.si Sosvet PP Radlje ob Dravi in Občine Vuzenica Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica 02 879 12 20 obcina@vuzenica.si www.vuzenica.si Sosvet PP Radlje ob Dravi in Občine Muta Glavni trg 17, 2366 Muta 02 887 96 00 obcina@muta.si www.muta.si Sosvet PP Slovenj Gradec, Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja Šolska pot 5, 2380 Slovenj Gradec 02 881 21 10 info@slovenjgradec.si www.slovenjgradec.si Sosvet PP Dravograd in Občine Dravograd Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd 02 872 35 60 obcina@dravograd.si www.dravograd.si    

Več

17.nov.2008

Statistika

Letna poročila o delu Policijske uprave Celje

Več

17.nov.2008

Vodje policijskih okolišev

  POLICIJSKA POSTAJA CELJE Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Tadeja ROBNIK Center in Dolgo Polje 2. Mitja TAVČER (začasno Franci TOPLIŠEK) Lava, Medlog, Ostrožno, Nova vas in Dečkovo naselje 3. Rudi KRESNIK Aljažev hrib, Pod gradom, Savinja, Kajuh, Šlander, Štore, Svetina in Teharje 4. Darko ULAGA Ljubečna, Trnovlje, Škofja vas, Hudinja in Gaberje 5. Bogdan ROBNIK Vojnik, Frankolovo, Šmartno v Rožni dolini 6. Danilo UNGAR Dobrna in Nova Cerkev   POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJUR Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Uroš MALGAJ Mestna skupnost Šentjur, Šentjur - Rifnik, Gorica pri Slivnici, Grobelno, Loka, Prevoje, Vrbno - Podgrad 2. Miran FUCHS Dramlje, Blagovna, Ponikva, Dolga gora, Kalobje, Planina in občina Dobje   POLICIJSKA POSTAJA ŽALEC Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Sebastjan ŠPEGILČ Žalec, Vrbje, Petrovče in Levec 2. Anton VENEK Prebold, Sešče, Griže in Liboje 3. Roman JELEN Šempeter, Gotovlje, Galicija in Ponikva pri Žalcu 4. Jakob UDRIH Polzela, Andraž nad Polzelo, Braslovče in Letuš 5. Dušan LAMPRET Gomilsko, Tabor, Trnava in Vransko   POLICIJSKA POSTAJA MOZIRJE Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1.  - Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji 2. Peter NEUHOLT Ljubno in Gornji Grad 3. Andrej ŠUMAH Solčava in Luče   POLICIJSKA POSTAJA LAŠKO Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Robert BEZAMOVSKI Laško, Rečica pri Laškem in Marija Gradec 2. Darja JOŠT Rimske Toplice, Sedraž, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Jurklošter in Z. most 3. Danijel HITER Radeče, Vrhovo, Jagnjenica in Svibno   POLICIJSKA POSTAJA SLOVENSKE KONJICE Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. - Vitanje 2. Marjan JELENKO Zreče, Gorenje nad Zrečami, Resnik, Skomarje, Stranice in Dobrovlje 3. Andrej TOMAŽIČ Slovenske Konjice, Bezina, Brdo Vešenik, Gabrovlje, Polene, Zeče 4. Peter KOVŠE Draža vas, Sp. Grušovje, Jernej pri Ločah, Konjiška vas, Loče pri Poljčanah, Sojek - Kamna gora, Špitalič, Tepanje, Zbelovo in Žiče   POLICIJSKA POSTAJA VELENJE Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Aleksander LEVPUŠČEK MČ Velenje – levi breg – vzhod, MČ Velenje – levi breg – zahod, MČ Velenje – desni breg, Šalek 2. Uroš MEDVED Stara vas, Staro Velenje, Pesje Podkraj, Kavče, Šentilj 3. Goran HALILOVIČ Velenje - Gorica, Šmartno, Zgornji Šalek, Konovo, Bevče, Vinska gora, Paka pri Velenju, Cirkovce, Škale-Hrastovec, Plešivec 4. Zoran STOJKO KREVZEL Šoštanj, Gaberke, Ravne, Bele vode, Zavodnje, Šentvid, Topolšica, Skorno – Florjan, Lokovica 5. Roman PAVIĆ Šmartno ob Paki, Paška vas, Rečica ob Paki   POLICIJSKA POSTAJA ROGAŠKA SLATINA Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Bogdan NARAT Rogatec 2. Darko GROBIN Rogaška Slatina   POLICIJSKA POSTAJA ŠMARJE PRI JELŠAH Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Krsto KRIVOKAPIČ Šmarje pri Jelšah 2. Marko KRČ Podčetrtek 3. Dušan JURGEC Kozje in Bistrica ob Sotli   POLICIJSKA POSTAJA DRAVOGRAD Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Boštjan HELBL KS Dravograd in Libeliče 2. Aleš VRABIČ KS Črneče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje   POLICIJSKA POSTAJA RADLJE OB DRAVI Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Tomaž HARTMAN Radlje ob Dravi 2. Silvo IZAK Muta-Vuzenica 3. Vojko KLUG Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju   POLICIJSKA POSTAJA RAVNE NA KOROŠKEM Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Zvonko URŠNIK Ravne - Trg, Čečovje, Dobja vas, Naverški vrh, Javornik, Šance, Kotlje, Brdinje, Podgora, Uršlja Gora, Preški Vrh, Koroški Selovec in Podkraj 2. Zoran KRALJ Prevalje 3. Tomaž STRMČNIK Črna na Koroškem, Mežica   POLICIJSKA POSTAJA SLOVENJ GRADEC Vodja policijskega okoliša Območje, ki ga pokriva 1. Mojca AREH MO Slovenj Gradec, četrtne skupnosti Center, Polje, Stari trg - mesto, Legen – mesto, Stari trg- mesto, Štibuh 2. Matej MORI občina Mislinja, vaške skupnosti Završe, Dovže, Dolič 3. Janez SMOLAK O Slovenj Gradec, vaške skupnosti Stari trg, Pameče - Troblje, Sele-Vrhe, Gradišče, Podgorje, Razbor, Šmiklavž, Turiška vas, Šmartno, Legen    

Več

17.nov.2008

Policijske enote na območju Policijske uprave Celje

  POLICIJSKA POSTAJA CELJE Naslov: Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje {fa-phone} (03) 542 64 00 {fa-envelope-o} pp_celje.puce@policija.si Komandir: Martin KUMER Območje: Občine Celje, Vojnik, Štore, Dobrna   Policijska pisarna Vojnik Naslov: Keršova ulica 12, 3212 Vojnik {fa-phone} (08) 205 19 24 Uradne ure: torek od 9. do 13. ure, četrtek od 15. do 18. ure VPO:     Policijska pisarna Štore Naslov: Cesta 14. divizije 15, 3220 Štore {fa-phone} (03) 780 38 40 Uradne ure: sreda od 12. do 16. ure VPO:       POLICIJSKA POSTAJA DRAVOGRAD Naslov: Meža 16, 2370 Dravograd {fa-phone} (02) 872 15 00 {fa-envelope-o} pp_dravograd.puce@policija.si Komandir: Robert VETRIH Območje: Občine Dravograd, Vič in Libeliče     POLICIJSKA POSTAJA LAŠKO Naslov: Zdraviliška cesta 5 a, 3270 Laško {fa-phone} (03) 734 48 30 {fa-envelope-o} pp_lasko.puce@policija.si Komandir: Alan HRAPOT Območje: Občini Laško in Radeče   Policijska pisarna Radeče Naslov: Titova ulica 12, 1433 Radeče {fa-phone} (03) 568 84 12 Uradne ure: ponedeljek od 8. do 10. ure, sreda od 14. do 16. ure VPO:       POLICIJSKA POSTAJA MOZIRJE Naslov: Savinjska cesta 3, 3330 Mozirje {fa-phone} (03) 839 18 80 {fa-envelope-o} pp_mozirje.puce@policija.si Komandir: Vili BEZJAK Območje: Občine Mozirje, Nazarje, Luče, Ljubno, Gornji grad, Solčava, Rečica ob Savinji   Policijska pisarna Ljubno ob Savinji Naslov: Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji {fa-phone} (03) 839 17 83 Uradne ure: torek od 9. do 11. ure VPO:       POLICIJSKA POSTAJA RADLJE OB DRAVI Naslov: Mariborska cesta 30a, 2360 Radlje ob Dravi {fa-phone} (02) 887 06 00 {fa-envelope-o} pp_radlje_ob_dravi.puce@policija.si Komandir: Tomaž GOLOB Območje: Občine Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju   Policijska pisarna Podvelka Naslov: Podvelka 2, 2363 Podvelka {fa-phone} (02) 876 60 02 Uradne ure: ponedeljek in petek od 8. do 9. uresreda od 15. do 16. ure VPO:     Policijska pisarna Muta Naslov: Glavni trg 47, 2366 Muta {fa-phone} (02) 876 11 12 Uradne ure: ponedeljek in četrtek od 8. do 9. ure torek od 14. do 15. ure VPO:       POLICIJSKA POSTAJA RAVNE NA KOROŠKEM Naslov: Dobja vas 125, 2390 Ravne na Koroškem {fa-phone} (02) 821 62 00 {fa-envelope-o} pp_ravne.puce@policija.si Komandir: Dimitrij GABERŠEK Območje: Občine Ravne, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem   Policijska pisarna Črna na Koroškem Naslov: Center 2, 2393 Črna na Koroškem {fa-phone} (02) 823 81 02 Uradne ure: torek od 15. do 16. ure četrtek od 8. do 9. ure VPO:     Policijska pisarna Mežica Naslov: Trg svobode 1, 2392 Mežica {fa-phone}   / Uradne ure: sreda od 14. do 16. ure četrtek od 8. do 10. ure VPO: Tomaž STRMČNIK     POLICIJSKA POSTAJA ROGAŠKA SLATINA Naslov: Kidričeva 56 b, 3250 Rogaška Slatina {fa-phone} (03) 818 54 50 {fa-envelope-o} pp_rogaska_slatina.puce@policija.si Komandir: Boštjan PANTNER Območje: Občini Rogaška Slatina in Rogatec     POLICIJSKA POSTAJA SLOVENJ GRADEC Naslov: Francetova ulica 9, 2380 Slovenj Gradec {fa-phone} (02) 872 54 00 {fa-envelope-o} pp_slovenj_gradec.puce@policija.si Komandir: Igor KNEZ Območje: Mestna občina Slovenj Gradec in občina Mislinja   Policijska pisarna Mislinja Naslov: Šolska ulica 34, 2382 Mislinja {fa-phone} (02) 885 03 51 Uradne ure: ponedeljek od 10. do 12. ure sreda od 14. do 17. ure VPO: Bojan TRIGLAV     POLICIJSKA POSTAJA SLOVENSKE KONJICE Naslov: Vešeniška 1, 3210 Slovenske Konjice {fa-phone} (03) 757 57 50 {fa-envelope-o} pp_sl_konjice.puce@policija.si Komandir: Robert VIPOTNIK SIRC Območje: Občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje   Policijska pisarna Rogla Naslov: Rogla, 3214 Zreče {fa-phone} (03) 757 72 00 Uradne ure: odprta samo pozimi, in sicer od petka do nedelje, v času zimskih počitnic pa tudi od ponedeljka do petka VPO:       POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJUR PRI CELJU Naslov: Ulica Dušana Kvedra 10, 3230 Šentjur {fa-phone} (03) 746 41 50 {fa-envelope-o} pp_sentjur.puce@policija.si Komandir: Ludvik PETRIČ Območje: Občini Šentjur in Dobje pri Planini     POLICIJSKA POSTAJA ŠMARJE PRI JELŠAH Naslov: Rimska cesta 4, 3240 Šmarje pri Jelšah {fa-phone} (03) 818 66 00 {fa-envelope-o} pp_smarje_pri_jelsah.puce@policija.si Komandir: Roman GRABROVEC Območje: Občine Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje   Policijska pisarna Kozje Naslov: Kozje 37, 3260 Kozje {fa-phone} (03) 580 11 22 Uradne ure: ponedeljek od 7. do 9. ure VPO:       POLICIJSKA POSTAJA VELENJE Naslov: Žarova cesta 4, 3320 Velenje {fa-phone} (03) 898 61 00 {fa-envelope-o} pp_velenje.puce@policija.si Komandir: Boštjan DEBELAK Območje: Občine Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje   Policijska pisarna Šoštanj Naslov: Trg svobode 12, 3325 Šoštanj {fa-phone} (03) 898 43 94 Uradne ure: ponedeljek od 10. do 12. ure, četrtek od 12. do 15. ure VPO:       POLICIJSKA POSTAJA ŽALEC Naslov: Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec {fa-phone} (03) 713 47 00 {fa-envelope-o} pp_zalec.puce@policija.si Komandir: Gorazd TRBOVŠEK Območje: Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko, Tabor in Žalec     POSTAJA MEJNE POLICIJE BISTRICA OB SOTLI Naslov: Polje pri Bistrici 13, 3256 Bistrica ob Sotli {fa-phone} (03) 800 12 30 {fa-envelope-o} pmp_bistrica.puce@policija.si Komandir: Robert JANČIČ Območje: Mejni prehodi v občinah Bistrica ob Sotli in Podčetrtek   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Bistrica ob Sotli  {fa-picture-o} Naslov: 3256 Bistrica ob Sotli {fa-phone} (03) 800 12 30   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Imeno Naslov: Imeno, 3254 Podčetrtek {fa-phone} (03) 810 90 41   Mejni prehod za mednarodni železniški promet Imeno {fa-picture-o}  (zaprt) Naslov: Imeno, 3254 Podčetrtek {fa-phone}  /   Mejni prehod za obmejni promet Podčetrtek  {fa-picture-o} Naslov: Zdraviliška cesta, 3254 Podčetrtek {fa-phone} (03) 810 93 30   Mejni prehod za obmejni promet Sedlarjevo Naslov: Sedlarjevo, 3255 Buče {fa-phone} (03) 809 80 08     POSTAJA MEJNE POLICIJE ROGATEC Naslov: Ob Sotli 6, 3252 Rogatec {fa-phone} (03) 818 39 00 {fa-envelope-o}  / Komandir: Sandi KAMENŠEK Območje: Mejni prehodi v občinah Rogaška Slatina in Rogatec   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Dobovec  {fa-picture-o} Naslov: Dobovec pri Rogatcu 4, 3252 Rogatec {fa-phone} (03) 818 54 40   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Rogatec  {fa-picture-o} Naslov: Ob Sotli 6, 3252 Rogatec {fa-phone} (03) 818 39 00   Mejni prehod za mednarodni železniški promet Rogatec   (zaprt) Naslov: 3252 Rogatec {fa-phone} /   Mejni prehod za obmejni promet Rajnkovec  {fa-picture-o} Naslov: Rajnkovec, 3250 Rogaška Slatina {fa-phone} (03) 819 00 67     POSTAJA PROMETNE POLICIJE CELJE Naslov: Kopališka ulica 3, 3320 Velenje {fa-phone} (03) 57 27 800 {fa-envelope-o} ppp_celje.puce@policija.si Komandir: Vinko MLAKAR Območje: Policijska uprava Celje   POLICIJSKA POSTAJA VODNIKOV SLUŽBENIH PSOV CELJE Naslov: Lokrovec 1, 3000 Celje {fa-phone} (03) 425 69 20 {fa-envelope-o} pp_vsp.puce@policija.si Komandir: Nikolaj ZOREC Območje: Policijska uprava Celje Področje dela: delo s službenimi psi     POLICIJSKA POSTAJA ZA IZRAVNALNE UKREPE CELJE Naslov: Kidričeva ulica 56/b, 2350 Rogaška Slatina {fa-phone} (03) 818 54 90 {fa-envelope-o}  / Komandir: Andrej DEBELAK Območje: Policijska uprava Celje    

Več

17.nov.2008

Območje uprave

Območje Policijske uprave Celje meji z območji PU Ljubljana, PU Novo mesto in PU Maribor. Razdeljeno je na 12 upravnih enot: Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje in Dravograd. Območje, ki obsega 3.440 km2, je razdeljeno na 45 občin, v katerih živi okoli 330.000 prebivalcev.  Območje PU Celje meji z dvema državama, in sicer z Republiko Avstrijo in Republiko Hrvaško. Dolžina državne meje z Republiko Avstrijo, ki jo pokrivajo PP Mozirje, PP Radlje, PP  Ravne in PP Dravograd, je 113 km, mejo z Republiko Hrvaško pa v dolžini 75 km pokrivajo PMP Rogatec, PMP Bistrica ob Sotli, PP Šmarje pri Jelšah in PP Rogaška Slatina. Na območju PU Celje deluje 13 splošnih policijskih postaj, in sicer Celje, Velenje, Slovenske Konjice, Žalec, Šentjur, Laško, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi. Za varovanje državne meje skrbita dve postaji mejne policije, in sicer PMP Rogatec ter PMP Bistrica ob Sotli. Za prometno varnost na celotnem območju PU Celje skrbi Postaja prometne policije Celje. Na PU Celje deluje tudi Policijska postaja vodnikov službenih psov Celje, to je postaja s posebnim delovnim področjem, ki pokriva celotno območje in je bila ustanovljena v letu 2011.

Več

17.nov.2008

Vodstvo Policijske uprave Celje

  Policijsko upravo Celje vodi Niko KOLAR, ki je za svoje delo in za delo policijske uprave odgovoren generalni direktorici policije. Člani ožjega strokovnega kolegija direktorja PU Celje so: Primož SENICA, vodja Službe direktorja Robert VIDEC, vodja Sektorja uniformirane policije Damjan TURK, vodja Sektorja kriminalistične policije Božidar PEZDEVŠEK, vodja Operativno-komunikacijskega centra mag. Mija KRAJNC, vodja Službe za operativno podporo   Predstavnica za odnose z javnostmi: Milena TRBULIN {fa-phone}03 542 62 16{fa-phone}041 732 493{fa-envelope-o}milena.trbulin@policija.si  

Več

17.nov.2008

Policijska uprava Celje

  Ljubljanska cesta 12 3000 Celje{fa-phone} 03 542 62 00{fa-envelope-o} puce@policija.si Predstavnica za odnose z javnostmi: Milena Trbulin{fa-phone} 03 542 62 16{fa-phone} 041 732 493{fa-envelope-o} milena.trbulin@policija.si   Območje PU Celje meji z območji PU Ljubljana, PU Novo mesto in PU Maribor. Razdeljeno je na 12 upravnih enot: Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje in Dravograd. Območje, ki obsega 3.440 km2, je razdeljeno na 45 občin, v katerih živi okoli 330.000 prebivalcev.     

Več

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2020 ob 17:00 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 17:30 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 17:30 IZSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2020 ob 22:56 IZSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2020 ob 20:06 VSTOP 2 uri
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 18:30 VSTOP 1 ura 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 14:30 IZSTOP 30 minut
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 06.08.2020 ob 16:45 VSTOP 3 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 20:00 VSTOP 30 minut
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 07.08.2020 ob 12:45 IZSTOP 3 minut
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 14:30 VSTOP 30 minut
METLIKA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 07.08.2020 ob 11:30 IZSTOP 15 minut
PETRINA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 07.08.2020 ob 17:50 IZSTOP 45 minut
PETRINA VSI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 07.08.2020 ob 19:19 IZSTOP 15 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 14:00 IZSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2020 ob 12:51 VSTOP 30 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2020 ob 09:04 IZSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 18:34 IZSTOP 15 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2020 ob 16:15 VSTOP 25 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.