Sporočila za javnost30.mar.2009

Varnostni sosveti na območju PU Kranj

IME POSVETOVALNEGA TELESA NASLOV TELEFON E-MAIL Svet za varnost Mestne občine Kranj Slovenski trg 1, 4000 Kranj 04 237 31 04 darko.jarc@kranj.si Sosvet za varnost in promet Občine Cerklje na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem 04 281 88 00 obcinacerklje@siol.net Svet za varnost Občine Naklo Stara cesta 61, 4202 Naklo - glavna.pisarna@obcina.naklo.si Svet za javno varnost Občine Preddvor Dvorski trg 10, 4205 Preddvor 04 275 10 00 obcina.preddvor@siol.net Sosvet za varnost občanov Občine Bohinj Triglavska cesta 35, 4246 Bohinjska Bistrica 04 577 01 00 tajnistvo@obcina.bohinj.si Sosvet za varnost občanov Občine Bled Cesta svobode 13, 4260 Bled 04 575 01 00 obcina@bled.si Sosvet za varnost občanov Občine Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1 b, 4280 Kranjska Gora 04 580 98 09 obcina@kranjska-gora.si Sosvet za preprečevanje in proučevanje varnostnih problemov v Občini Tržič Trg svobode 18, 4290 Tržič 04 597 15 34   Svet za varnost v Občini Žirovnica Breznica 3, 4274 Žirovnica 04 580 91 00 obcina@zirovnica.si Svet za varnost v Občini Jesenice Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 04 586 92 31 alenka.justin@jesenice.si Sosvet za varnost občanov Občine Radovljica Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica 04 537 23 00 obcina.radovljica@radovljica.si Varnostni sosvet občine Gorenja vas - Poljane Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas 04 518 31 00 info@obcina-gvp.si Sosvet za varnost občanov Občine Škofja Loka Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka 04 511 23 00  obcina@skofjaloka.si Varnostni sosvet Občine Žiri Loška cesta 1, 4226 Žiri 04 505 07 00 obcina.ziri@ziri.si    

Več

25.feb.2009

Vodstvo Policijske uprave Kranj

Policijsko upravo Kranj vodi mag. Boštjan GLAVIČ, ki je za svoje delo in za delo policijske uprave odgovoren generalni direktorici policije. Člani ožjega strokovnega kolegija direktorja PU Kranj so: mag. Janez ŠUŠTAR, vodja Službe direktorja in po pooblastilu vodja Operativno-komunikacijskega centra Andrej ZAKRAJŠEK, vodja Sektorja uniformirane policije Primož DONOŠA, vodja Sektorja kriminalistične policije Jože PASAR, višji samostojni policijski inšpektor Bojan ELJON, vodja Službe za operativno podporo   Predstavnik za odnose z javnostmi mag. Bojan KOS {fa-phone}04 233 62 26 {fa-phone}031 771 518 {fa-envelope-o}bojan.kos@policija.si

Več

25.feb.2009

Prikaz območja, splošni podatki

Območje Policijske uprave Kranj meri 2.136 km2. Na severozahodu je omejeno z državno mejo z Republiko Italijo, na severu z Republiko Avstrijo in v notranjosti z območji PU Ljubljana, PU Celje in PU Nova Gorica.

Več

24.feb.2009

Statistika

Letna poročila o delu Policijske uprave Kranj

Več

22.jan.2009

Vodje policijskih okolišev

  POLICIJSKA POSTAJA JESENICE Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Miroslav VOLMAJER {fa-envelope-o} Policijski okoliš obsega KS Hrušico, KS Planino pod Golico Tomaž GAČNIK  {fa-envelope-o} Policijski okoliš obsega KS Plavž Blaž BERGANT  {fa-envelope-o} Policijski okoliš obsega KS Sava - Jesenice Uroš KOKALJ  {fa-envelope-o} Policijski okoliš obsega KS Slovenski Javornik - Koroška Bela, KS Podmežakljo Zoran PLEJO  {fa-envelope-o} Policijski okoliš obsega občino Žirovnica-Breznica, KS Blejsko Dobravo   POLICIJSKA POSTAJA KRANJ Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Elidijan Hodžić  {fa-envelope-o} Bleiweisova cesta (št. 1, 2, 3, 5, in 7), Cesta Iva Slavca, Cesta Kokrškega odreda (od št. 1 do 3), Cesta Staneta Žagarja (od št. 2 do 26), Cankarjeva ulica, Glavni trg, Gregorčičeva ulica, Jahačev  prehod, Jenkova ulica, Jurčičeva ulica, Kokrški breg, Komenskega ulica, Koroška cesta (do št. 47), razen št. 20, Ljubljanska cesta (št. 1 do 6), Maistrov trg, Mladinska ulica, Na skali, Območje na levem bregu Kokre, med Cesto Staneta Žagarja in Likozarjevo cesto, Partizanska cesta, Poštna ulica, Pot na kolodvor, Prešernova ulica, Reginčeva ulica, Rotarjeva ulica, Savska cesta (območje med reko Savo in Cesto I. maja, do RC 210 (Delavski most), Savski log (do mostu) Sejmišče,  Slovenski trg, Stara cesta, Stošičeva cesta, (vse razen št. 2), Stritarjeva ulica, Škrlovec, Tavčarjeva ulica, Tomšičeva ulica, Trubarjev trg, Vodopivčeva ulica Duško PRERADOVIĆ  {fa-envelope-o} Območje, ki ga glede prostorske zaokroženosti omejuje na severu Cesta Staneta Žagarja, na zahodu Likozarjeva ulica, na jugu Cesta I. maja ter na vzhodu Cesta Jaka Platiše ter Ulica Planina KS Planina: Cesta I. maja, Gubčeva ulica, Ulica Gorenjskega odreda, Vrečkova ulica, Župančičeva ulica KS Huje: Cesta talcev, Gogalova ulica, Ulica Janeza Puharja, Ulica Nikola Tesle, Ulica Tončka Dežmana KS Bratov Smuk: Cesta Jaka Platiše, (št. 1, 3, 5, do 21) Ulica Juleta Gabrovška, Ulica Lojzeta Hrovata, Ulica Rudija Papeža, Ulica Tuga Vidmarja Duško PRERADOVIĆ  {fa-envelope-o} Območje trgovskih centrov vključno s KS Čirče in KS Hrastje KS Čirče: Šmidova ulica, Gregorčičeva ulica, Grmičeva ulica, Mlekarska ulica, Nadižarjeva ulica, Pintarjeva ulica, Retljeva ulica, Savska cesta (št. 46), Smledniška cesta, Staretova ulica KS Hrastje Roman ANDOLJŠEK  {fa-envelope-o} KS Naklo: Cesta na Okroglo, Cvetlična ulica, Glavna cesta, Gorenjska cesta, Grogova ulica, Krakovo, Kranjska cesta, Na Kalu, Pivka, Podreber, Pokopališka pot, Pot pod gradiščem, Temniška ulica, Ulica bratov Praprotnik, Stara cesta, Ulica Toma Zupana, Ulica Valentina Vodnika, Ulica Vinka Rejca, Voglarjeva ulica Turistična ulica in naselja Polica, Okroglo, Cegelnica, Strahilj, Žeje KS Duplje: Spodnje Duplje, Zgornje Duplje, Zadraga KS Podbrezje: Podbrezje, Gobovci, Bistrica pri Naklem KS Golnik KS Goriče: Goriče, Srednja vas, Zalog, Svarje, Letenice KS Trstenik: Trstenik, Babni vrt, Povlje, Pangršica KS Tenetiše Alojzij ZUPAN  {fa-envelope-o} KS Preddvor: Preddvor, Tupaliče, Breg ob Kokri, Možjanca, Nova vas, Mače, Potoče KS Bela: Zgornja Bela, Srednja Bela, Spodnja Bela, Bašelj, Hraše KS Jezersko: Zgornje Jezersko, Spodnje Jezersko KS Kokra Boštjan PERKO  {fa-envelope-o} KS Šenčur: Šenčur (Štefetova ulica, Beleharjeva cesta, Delavska ulica, Gasilska cesta, Kranjska cesta, Kuraltova ulica, Mačkovo naselje, Mlakarjeva ulica, Pajerjeva ulica, Partizanska ulica, Pipanova cesta, Rožna ulica, Sajovčevo naselje, Stranska pot, Stružnikova pot, Sušnikova ulica, Sveteljeva ulica, Velesovska cesta, Weingerlova ulica, Zupanova ulica), Srednja vas KS Voklo: Prebačevo, Voklo KS Visoko: Visoko, Milje, Luže KS Trboje: Žerjavka, Trboje KS Voglje: Voglje (Kotna pot, Krakovska ulica, Krožna pot, Letališka ulica, Na vasi, Pot na ozare, Šenčurska pot, Vogljanska cesta, Vrtna pot) KS Hotemaže - Olševek Robert ŠEBENIK  {fa-envelope-o} KS Cerklje: Cerklje (Cesta Janeza Bobnarja, Cesta Toneta Fajfarja, Cesta v Polico, Krvavška cesta, Kurirska pot, Pot na Vovke, Stara cesta, Trg Davorina Jenka, Trnovlje, Ulica Andreja Vavkna, Ulica Antona Kodra, Ulica Franca Barleta, Ulica Ignaca Borštnika, Ulica Ivana Hribarja, Lica Janeza Mežana, Ulica Josipa Lapajne, Ulica 4. oktobra), Vašca, Pšenična polica KS Grad: Grad, Dvorje, Štefanja gora, Stiška vas, Ambrož pod Krvavcem KS Šenturška gora: Šenturska gora, Apno, Lenart na Rebri, Sidraž, Vrhovlje,  Viševca KS Poženik: Poženik, Pšata, Šmartno, Prenje KS Brnik: Zgornji Brnik, Spodnji Brnik, Vopovlje KS Zalog: Zalog, Lahovče, Glinje Katja KNIFIC  {fa-envelope-o} KS Orehek Drulovka: Cirilova ulica, Dolenčeva ulica, Drolčevo naselje, Drulovka, Grintovška ulica, Kališka ulica, Kriška ulica, Kutinova ulica, Ljubljanska cesta (neparne od št. 25 dalje), Pot za krajem, Sorška ulica, Storžiška ulica, Špikova ulica, Triglavska ulica, Zasavska cesta, Zevnikova ulica KS Mavčiče: Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča KS Bitnje: Zgornje Bitnje, Srednje Bitnje, Spodnje Bitnje KS Žabnica: Žabnica, Šutna Katja KNIFIC  {fa-envelope-o} KS Stražišče: Bičkova ulica, Delavska cesta, Gasilska ulica, Hafnarjeva pot, Ješetova ulica, Kocjanova ulica, Krajevna pot, Križnarjeva pot, Medetova ulica, Nartnikova ulica, Pševska cesta, Pot na Jošta, Pot v Bitnje, Savska loka (do št. 20), Seljakovo naselje, Sitarska pot, Skokova ulica, Stražiška ulica, Šempeterska ulica, Šiškovo naselje, Škofjeloška cesta, Šmarjetna Gora, Šolska ulica, Tominčeva cesta, Trojarjeva ulica, Zlatnarjeva pot, Žeškova ulica KS Gorenja Sava: Delavska cesta (od št. 50 naprej), Gorenjesavska cesta, Kolodvorska cesta, Ljubljanska cesta (parne od št. 10 do 24), Rakovica in Zabukovje KS Besnica: Spodnja Besnica, Zgornja Besnica, Njivice, Nemilje KS Podblica: Podblica, Jamnik KS Jošt: Pševo, Javornik, Čepulje, Jošt, Lavtarski vrh, Planica Damjan NARTNIK  {fa-envelope-o} KS Zlato polje: Bleiweisova cesta (neparne št. 9, 11 in 11/a), Gosposvetska ulica, Gradnikova ulica, Kidričeva cesta, Koroška cesta (od št. 49 ter št. 20), Krožna ulica, Levstikova ulica, Stošičeva ulica (št. 2), Ulica 1. avgusta, Ulica Staneta Rozmana, Vrtna ulica, Zlato polje KS Struževo KS Vodovodni stolp: Begunjska ulica, Bertoncljeva ulica, Bleiweisova ulica (parne od št. 2), Cesta Kokrškega odreda, Cesta Staneta žagarja (neparne od št. 1 do št. 29/a), Dražgoška ulica, Kebetova ulica, Mandeljčeva pot, Mencingarjeva ulica, Mlakarjeva ulica, Mrakova ulica, Nazorjeva ulica, Oldhamska cesta, Partizanska cesta (od št. 15 do št. 19/a), Šorlijeva ulica, Ulica Mladinskih brigad, Ulica XXXI. Divizije, Valjavčeva ulica, Vidmarjeva ulica, Zoisova  ulica, Rupa Romana KRIŽAJ  {fa-envelope-o} KS Primskovo: območje na levi strani Ceste Staneta Žagarja (gledano v smeri Šenčurja), Jelenčeva ulica, Jezerska cesta, Kalinškova ulica, Kovačičeva ulica, Krašnova ulica, Kokrški log, Kurirska pot, Šuceva ulica, Tekstilna ulica, Ulica Janka Puclja, Ulica Milene Korbarjeve, Ulica Mirka Vadnova, Zadružna ulica KS Predoslje: Predoslje, Suha, Orehovlje KS Britof: Britof, Britof - Voge KS Kokrica: Betonova ulica, Cesta na Belo, Cesto na Brdo, Cesta na Rupo, Dežmanova ulica, Dolžanova pot, Galetova ulica, Golniška cesta, Grosova ulica, Kuratova ulica, Okornova ulica, Partizanska pot, Pokopališka ulica, Snediceva ulica, Ilovka, Bobovek, Srakovlje, Tatinec, Mlaka pri Kranju (Štefetova ulica, Benedičičeva pot, Dolenčeva pot, Golniška cesta, Mlaška cesta, Na griču, Nedeljska vas, Oretnekova pot, Pestotnikova ulica, Pot na zelenec, Zagrajškova ulica)   POLICIJSKA POSTAJA  RADOVLJICA Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Aleš PAPLAR  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje KS Radovljica Blaž SOKLIČ  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območja KS Lesce, Begunje na Gorenjskem in Otok Jožko KRALJ  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje KS Mošnje, Brezje, Ljubno, Lancovo, Kamna Gorica, Srednja Dobrava, Kropa in Podnart   POLICIJSKA POSTAJA  BLED Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Roman ŠALEJ  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje občine Bled Aleš ROZMAN  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje občine Bohinj Gašper FRANC  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje občine Gorje   POLICIJSKA POSTAJA KRANJSKA GORA Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Aleksandra RONNER  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema del območja KS Kranjska Gora, in sicer naselji Gozd Martuljek in Srednji vrh; območje KS Dovje-Mojstrana, in sicer naselja Belca, Dovje, Mojstrana in Zg. Radovna Jure BERCE  {fa-envelope-o} Policijski okoliš obsega območje KS Rateče in del območja KS Kranjska Gora, in sicer naselja Kranjska Gora, Rateče in Podkoren   POLICIJSKA POSTAJA  ŠKOFJA LOKA Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Monika LEBEN  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje KS Trata, KS Godešič, KS Reteče - Gorenja vas, KS Sv. Duh Dejan BENEDIČIČ  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje občine Železniki Boštjan PETERNELJ  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje občine Gorenja vas - Poljane Boštjan PETERNELJ  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje občine Žiri Jana CANKAR  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje KS Zminec, KS Kamnitnik, KS Bukovica, KS Stara Loka - Podlubnik, KS Log, KS Škofja Loka - mesto, KS Lenart nad Lušo   POLICIJSKA POSTAJA  TRŽIČ Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Peter JENSTERLE  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje KS Tržič - Center, Križe, Senično, Pristava in Sebenje. Peter MEDIČ  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje KS Bistrica pri Tržiču, Kovor, Brezje pri Tržiču in Leše. Mitja JEREB  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje KS Jelendol, Lom pod Storžičem, Ravne in Podljubelj.   POSTAJA LETALIŠKE POLICIJE BRNIK Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Matjaž TORKAR  {fa-envelope-o} Policijski okoliš zajema območje Mednarodnega mejnega prehoda Brnik.    

Več

21.nov.2008

Policijske enote na območju Policijske uprave Kranj

  POLICIJSKA POSTAJA BLED Seliška cesta 1,4260 Bled {fa-phone}(04) 575 72 00{fa-envelope-o}pp_bled.pukr@policija.si Komandir: Boštjan LENČEK   Policijska pisarna Naslov Telefon Uradne ure VPO Bohinjska Bistrica Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica (04) 572 14 18 pon. od 8. do 9. ure,sre. od 15. do 16. ure,sob. od 8. do 9. ure Aleš ROZMAN     POLICIJSKA POSTAJA JESENICE Hrušica 217,4276 Hrušica {fa-phone} (04) 582 13 00{fa-envelope-o}pp_jesenice.pukr@policija.si Komandir: Robert RAČMAN   Policijska pisarna Naslov Telefon Uradne ure VPO Jesenice Cesta Maršala Tita 19, 4270 Jesenice (051) 698 890 pon. od 9. do 11. urepet. od 15. do 17. ure Blaž BERGANT Žirovnica Breznica 3, 4274 Žirovnica občina(04) 580 91 00 sre. od 14. do 16. ure Zoran PLEJO     POLICIJSKA POSTAJA KRANJ Bleiweisova cesta 3,4000 Kranj {fa-phone} (04) 233 64 00{fa-envelope-o}pp_kranj.pukr@policija.si Komandir: Matjaž ZAVRŠNIK   Policijska pisarna Naslov Telefon Uradne ure VPO Cerklje Trg Davorina Jenka 13,4207 Cerklje (04) 233 64 00 sre. od 15. do 17. ure Robert ŠEBENIK Naklo Stara cesta 61,4202 Naklo (04) 233 64 00 pon. od 9. do 11. ure Roman ANDOLJŠEK Preddvor Dvorski trg 10,4205 Preddvor (04) 255 10 06 tor. od 9. do 11. ure Alojzij ZUPAN Šenčur Kranjska cesta 11,4208 Šenčur (04) 233 64 00 čet. od 9. do 11. ure Boštjan PERKO     POLICIJSKA POSTAJA KRANJSKA GORA Borovška cesta 100 a,4280 Kranjska Gora {fa-phone} (04) 582 07 00{fa-envelope-o}pp_kranjska_gora.pukr@policija.si Komandir: Damjan LEPOŠA   Policijska pisarna Naslov Telefon Uradne ure VPO Mojstrana Savska cesta 1,4281 Mojstrana - sreda od 14. do 16. ure Roland BRAJIČ     POLICIJSKA POSTAJA RADOVLJICA Ljubljanska cesta 2,4240 Radovljica {fa-phone} (04) 537 78 00{fa-envelope-o} pp_radovljica.pukr@policija.si Komandir: Matej BRAJNIK     POLICIJSKA POSTAJA ŠKOFJA LOKA Kidričeva cesta 100, 4220 Škofja Loka {fa-phone} (04) 502 37 00{fa-envelope-o} pp_skofja_loka.pukr@policija.si Komandir: Sašo ENIKO   Policijska pisarna Naslov Telefon Uradne ure VPO Gorenja vas - Poljane Poljanska cesta 87,4224 Gorenja vas (030) 644 933 sre. od 14. do 16. ure Boštjan PETERNELJ Žiri Loška cesta 1, 4226 Žiri (04) 519 12 22 (030) 644 933 čet. od 14. do 16. ure Boštjan PETERNELJ Železniki Trnje 18,4228 Železniki (041) 679 654 tor. od 12. do 15. ure Dejan BENEDIČIČ     POLICIJSKA POSTAJA TRŽIČ Cesta Ste Marie aux Mines 19, 4290 Tržič {fa-phone} (04) 598 29 00{fa-envelope-o}pp_trzic.pukr@policija.si Komandir: Marko PANIČ, mag.     POSTAJA LETALIŠKE POLICIJE BRNIK Zgornji Brnik 130 v,4210 Brnik - Aerodrom {fa-phone} (04) 281 56 10{fa-envelope-o}plp_brnik.pukr@policija.si Komandir: Jure LEŠNJAK   Mejni prehod Telefon za mednarodni zračni promet Ljubljana-Brnik (04) 281 56 20     POSTAJA PROMETNE POLICIJE KRANJ Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj {fa-phone} (04) 233 64 50{fa-envelope-o}ppp_kranj.pukr@policija.si Komandir: Zoran KUŽET     POLICIJSKA POSTAJA ZA IZRAVNALNE UKREPE KRANJ (Predstavitev ob otvoritvi enote) Zgornji Brnik 130 v,4210 Brnik - Aerodrom {fa-phone} (04) 281 56 22{fa-envelope-o}ppiu.pukr@policija.si Komandir: Damjan BERTONCELJ, mag. Opomba: enota se je januarja 2013 iz objekta na platoju Karavanke na Hrušici (tj. iz prostorov nekdanje Postaje mejne policije Karavanke) preselila v objekt Postaje letališke policije na Brnik.     ENOTA VODNIKOV SLUŽBENIH PSOV KRANJ Hrušica 218, 4276 Hrušica {fa-phone} (04) 582 13 51{fa-envelope-o}sup_evsp.pukr@policija.si Vodja enote: Anže KOREN    

Več

17.nov.2008

Policijska uprava Kranj

  Bleiweisova cesta 3 4000 Kranj{fa-phone}04 233 62 00{fa-envelope-o}pukr@policija.si Predstavnik za odnose z javnostmi: mag. Bojan Kos{fa-phone}04 233 62 26{fa-phone}031 771 518{fa-envelope-o}bojan.kos@policija.si   Območje Policijske uprave Kranj meri 2.136 km2. Na severozahodu je omejeno z državno mejo z Republiko Italijo, na severu z Republiko Avstrijo in v notranjosti z območji PU Ljubljana, PU Celje in PU Nova Gorica.     

Več

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.07.2020 ob 23:30 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.07.2020 ob 16:00 IZSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.07.2020 ob 11:20 VSTOP 45 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.07.2020 ob 11:20 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.07.2020 ob 13:00 VSTOP 25 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.07.2020 ob 23:45 VSTOP 2 uri
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.07.2020 ob 13:00 VSTOP 1 ura 30 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.07.2020 ob 23:00 VSTOP 1 ura
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.07.2020 ob 23:00 VSTOP 1 ura
OBREŽJE TOVORNI POOSTRENA KONTROLA 06.07.2020 ob 13:00 VSTOP 1 ura 30 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.07.2020 ob 22:00 VSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.07.2020 ob 12:30 VSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.