Sporočila za javnost2.apr.2009

Varnostni sosveti na območju PU Novo mesto

IME POSVETOVALNEGA TELESA NASLOV TEL. ŠT. E-NASLOV Sosvet za varnost v Občini Žužemberk Grajski trg 33,8360 Žužemberk 07 388 51 80 obcina.zuzemberk@zuzemberk.si Sosvet za varnost v Občini Dolenjske Toplice Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice   obcina.d.toplice@siol.net Sosvet za preventivo v Občini Metlika Mestni trg 24, p.p. 38 8330 Metlika 07 306 31 00 obcina.metlika@siol.net Varnostni sosvet KS Bučna vas Dolenje Kamence št. 3 8000 Novo mesto 051 371 914 041 620 903 mesojedec.silvo@siol.net Sosvet za varnost KS Birčna vas Birčna vas 18000 Novo mesto 031 602 639 ks.bircna.vas@novomesto.si Sosvet za varnost KS Mirna Glavna cesta 28 8233 Mirna 07 304 71 53 ks.mirna@siol.net Posvetovalno telo o varnosti Občine Semič Štefanov trg 9 8333 Semič 07 356 53 60 obcina.semic@siol.net Varnostni sosvet KS Petrova vas Mihelja vas 48340  Črnomelj 041 834 753   KS Račje selo Račje selo 22, 8210 Trebnje 041 377 958 anton.zaletel@siol.net Sosvet za varnost občine Trebnje Goliev trg 5,8210 Trebnje 07 348 10 00 obcina.trebnje@trebnje.si Varnostni sosvet v občini Šentjernej Trubarjeva cesta 5,8310 Šentjernej 07 393 35 60 sentjernej@siol.net Varnostni sosvet v KS Rosalnice Rosalnice 80,8330 Metlika 041 471 184   Svet za varnost v občini Škocjan Škocjan 67, 8275 Škocjan 07 384 63 00 info@obcina-skocjan.si Varnostni sosvet Mestne občine Novo mesto Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto 07 393 92 02 mestna.obcina@novomesto.si Varnostni sosvet občine Mirna peč Trg 2,8216 Mirna peč 07 393 61 00 obcina.mirnapec@siol.net Varnostni sosvet občine Šmarješke Toplice Šmarjeta 66,8220 Šmarješke Toplice 07 384 43 30 031 719 838 info@smarjeske-toplice.si Varnostni sosvet občine Krško Cesta krških žrtev 14,8270 Krško 07 498 11 00 obcina.krsko@krsko.si Varnostni sosvet občine Kostanjevica na Krki Ljubljanska cesta 7,8311 Kostanjevica na Krki 07 498 72 75 obcina@kostanjevica.si Varnostni sosvet KS Šmihel GD Šmihel, Bajčeva ulica 20, 8000 Novo mesto   ks.smihel@novomesto.si Socialno-varnostni sosvet občine Sevnica Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica 07 81 61 200 obcina.sevnica@siol.net

Več

12.mar.2009

Policijske enote na območju Policijske uprave Novo mesto

  POLICIJSKA POSTAJA BREŽICE Naslov: Prešernova ulica 19 a, 8250 Brežice  {fa-phone} (07) 466 03 00  {fa-envelope-o} pp_brezice.punm@policija.si Komandir: Srečko MEDIC Območje: UE Brežice, Občina Brežice     POLICIJSKA POSTAJA ČRNOMELJ Naslov: Lokve 90, 8340 Črnomelj  {fa-phone} (07) 356 66 00  {fa-envelope-o} pp_crnomelj.punm@policija.si Komandir: Jože VRŠČAJ Območje: UE Črnomelj, Občina Črnomelj in Občina Semič     POLICIJSKA POSTAJA DOLENJSKE TOPLICE Naslov: Zdraviliški trg 2, 8350 Dolenjske Toplice  {fa-phone} (07) 384 38 90  {fa-envelope-o} pp_dolenjske_toplice.punm@policija.si Komandir: Tomaž AGNIČ Območje: UE Novo mesto, Občina Žužemberk, Občina Straža, Občina Dolenjske Toplice in KS Uršna Sela     POLICIJSKA POSTAJA KRŠKO Naslov: Cesta krških žrtev 55, 8270 Krško  {fa-phone} (07) 492 94 00  {fa-envelope-o} pp_krsko.punm@policija.si Komandir: Peter MOLAN Območje: UE Krško, Občina Krško in Kostanjevica na Krki   Mejni prehod za obmejni promet Planina v Podbočju Naslov: Planina v Podbočju, 8312 Podbočje  {fa-phone} (07) 332 74 88     POLICIJSKA POSTAJA METLIKA Naslov: Cesta XV. brigade 1 a, 8330 Metlika  {fa-phone} (07) 363 72 50  {fa-envelope-o} pp_metlika.punm@policija.si Komandir: Dušan BRODARIČ Območje: UE Metlika, Občina Metlika     POLICIJSKA POSTAJA NOVO MESTO Naslov: Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto  {fa-phone} (07) 332 74 00  {fa-envelope-o} pp_novo_mesto.punm@policija.si Komandir: Robert ZUPANČIČ Območje: UE Novo mesto, Občina Novo mesto, Občina Šmarjeta, Občina Mirna peč     POLICIJSKA POSTAJA SEVNICA Naslov: Prešernova 8, 8290 Sevnica  {fa-phone} (07) 816 18 00  {fa-envelope-o} pp_sevnica.punm@policija.si Komandir: Daniel ŽNIDERIČ Območje:  UE Sevnica, Občina Sevnica ter KS Bučka (občina Škocjan)     POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJERNEJ Naslov: Prvomajska cesta 3 c, 8310 Šentjernej  {fa-phone} (07) 373 13 80  {fa-envelope-o} pp_sentjernej.punm@policija.si Komandir: Tamara BIZJAK Območje: UE Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Škocjan     POLICIJSKA POSTAJA TREBNJE Naslov: Goliev trg 14, 8210 Trebnje  {fa-phone} (07) 346 27 00  {fa-envelope-o} pp_trebnje.punm@policija.si Komandir: Željko HVALEC Območje: UE Trebnje, Občina Trebnje, Občina Mirna, Občina Šentrupert, Občina Mokronog - Trebelno     POSTAJA MEJNE POLICIJE DOBOVA Naslov: Selska cesta 16, 8257 Dobova  {fa-phone} (07) 452 29 40  {fa-envelope-o} pmp_dobova.punm@policija.si Komandir: Rudi LEVEC Območje:     Mejni prehod za mednarodni železniški promet Dobova Naslov: Selska cesta 16, 8257 Dobova  {fa-phone} (07) 452 29 40   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Rigonce Naslov: Rigonce, 8257 Dobova  {fa-phone} (07) 332 74 89   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Orešje Naslov: Orešje, 8259 Bizeljsko  {fa-phone} (07) 332 73 97   Mejni prehod za obmejni promet Rakovec Naslov: Rakovec, 8258 Kapele  {fa-phone} (07) 332 74 87   Mejni prehod za obmejni promet Stara vas - Bizeljsko Naslov: Stara vas - Bizeljsko, 8259 Bizeljsko  {fa-phone} (07) 332 74 85   Mejni prehod za obmejni promet promet Nova vas ob Sotli Naslov: Nova vas ob Sotli, 8259 Bizeljsko  {fa-phone} (07) 332 74 86     POSTAJA MEJNE POLICIJE METLIKA Naslov: Cesta bratstva in enotnosti 97, 8330 Metlika  {fa-phone} (07) 363 72 40  {fa-envelope-o} pmp_metlika.punm@policija.si Komandir: Valentin KUHAR Območje:     Mejni prehod za mednarodni cestni promet Metlika   {fa-picture-o} Naslov: Cesta bratstva in enotnosti 97, 8330 Metlika  {fa-phone} (07) 363 72 40   Mejni prehod za mednarodni železniški promet Metlika Naslov: Kolodvorska ulica 2, 8330 Metlika  {fa-phone} (07) 305 87 12   Mejni prehod za mednarodni cestni promet Vinica   {fa-picture-o} Naslov: Sečje selo 32, 8344 Vinica  {fa-phone} (07) 363 73 00   Mejni prehod za obmejni promet Žuniči   {fa-picture-o} Naslov: Žuniči, 8341 Adlešiči  {fa-phone} (07) 363 73 07   Mejni prehod za obmejni promet Sodevci   {fa-picture-o} Naslov: Sodevci, 8342 Stari trg ob Kolpi  {fa-phone} (07) 363 73 08   Mejni prehod za obmejni promet Krasinec   {fa-picture-o} Naslov: Krasinec, 8332 Gradac  {fa-phone} (07) 363 73 06   Mejni prehod za obmejni promet Božakovo Naslov: Božakovo, 8330 Metlika  {fa-phone} (07) 363 73 05   Mejni prehod za obmejni promet Krmačina   {fa-picture-o} Naslov: Krmačina, 8330 Metlika  {fa-phone} (07) 363 73 04   Mejni prehod za obmejni promet Radovica  {fa-picture-o} Naslov: Radovica, 8330 Metlika  {fa-phone} (07) 363 73 03     POSTAJA MEJNE POLICIJE OBREŽJE Naslov: Obrežje 26, 8261 Obrežje  {fa-phone} (07) 466 05 50  {fa-envelope-o} pmp_obrezje.punm@policija.si Komandir: Bojan BOGOVIČ Območje:     Mejni prehod za mednarodni cestni promet Slovenska vas* Naslov: Obrežje 26, 8261 Jesenice na Dolenjskem  {fa-phone} (07) 332 74 91  * prehod je namenjen le državljanom EU in njihovim družinskim članom   POSTAJA PROMETNE POLICIJE NOVO MESTO Naslov: Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto  {fa-phone} (07) 332 74 50  {fa-envelope-o} ppp_novo_mesto.punm@policija.si Komandir: Peter ŽUPANC Območje: PU Novo mesto     POLICIJSKA POSTAJA VODNIKOV SLUŽBENIH PSOV NOVO MESTO Naslov: Prešernova ulica 19 a, 8250 Brežice  {fa-phone} (07) 466 03 00  {fa-envelope-o} pp_vsp.punm@policija.si Komandir: Dušan FIFOLT Področje dela: Delo s službenimi psi    

Več

12.mar.2009

Območje uprave

Območje Policijske uprave Novo mesto obsega celotno območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V notranjosti države meji na policijski upravi Celje in Ljubljana, na zunanji meji Republike Slovenije pa s štirimi policijskimi upravami Republike Hrvaške, in sicer Karlovac, Rijeka in Zagreb ter Krapinsko Zagorska. Državna meja z Republiko Hrvaško na območju PU Novo mesto je dolga 232,8 km. Promet se odvija preko treh cestnih in dveh železniških mednarodnih mejnih prehodov in enajstih mejnih prehodov za obmejni promet. Območje je teritorialno razdeljeno na sedem upravnih enot (Novo mesto, Krško, Brežice, Trebnje, Črnomelj, Metlika in Sevnica) in 19 občin, v katerih živi več kot 160.000 prebivalcev. Občine na območju Policijske uprave Novo mesto so: Mestna občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Straža, Občina Žužemberk, Občina Trebnje, Občina Mokronog Trebelno, Občina Mirna, Občina Šentrupert, Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Brežice, Občina Metlika, Občina Črnomelj, Občina Semič in Občina Sevnica. Na območju Policijske uprave Novo mesto po združitvi s Policijsko upravo Krško varnost prebivalcev zagotavljajo policisti devetih splošnih policijskih postaj, in sicer Novo mesto, Krško, Brežice, Črnomelj, Metlika, Sevnica, Trebnje, Dolenjske Toplice in Šentjernej. Varovanje južne schengenske meje na mednarodnih cestnih in na železniškem mejnem prehodu zagotavljajo policisti postaj mejnih policij Obrežje, Metlika in Dobova. Na območju Policijske uprave Novo mesto delujeta še dve policijski postaji s posebnim delovnim področjem, in sicer Postaja prometne policije Novo mesto in Postaja vodnikov službenih psov Novo mesto.    

Več

12.mar.2009

Vodstvo Policijske uprave Novo mesto

Policijsko upravo Novo mesto vodi direktor policijske uprave Janez OGULIN, ki je za svoje delo in za delo policijske uprave odgovoren generalnemu direktorju policije. Člani ožjega strokovnega kolegija direktorja PU Novo mesto so: Andrej ZBAŠNIK, pomočnik direktorja Policijske uprave Ivan JAKLJIČ, vodja Službe direktorja Marjan PETAN, vodja Sektorja uniformirane policije France BOŽIČNIK, vodja Sektorja kriminalistične policije Robert PERC, vodja Operativno-komunikacijskega centra mag. Ivica JANJAC, vodja Službe za operativno podporo   Predstavnica za odnose z javnostmi: Alenka DRENIK {fa-phone}07 332 72 20 {fa-phone}041 724 936 {fa-envelope-o}alenka.drenik@policija.si      

Več

24.feb.2009

Statistika

Letna poročila o delu Policijske uprave Novo mesto

Več

22.jan.2009

Vodje policijskih okolišev na območju PU Novo mesto

POLICIJSKA POSTAJA NOVO MESTO,  {fa-phone}(07) 332 74 00 Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Aleš PIBERČNIK  {fa-envelope-o} KS Novo mesto - Center, KS Mestne njive, KS Majde Šilc Boštjan ROZMAN  {fa-envelope-o} KS Bršljin, KS Prečna, KS Ločna - Mačkovec Andrej KRAŠEVEC  {fa-envelope-o} Občina Šmarješke Toplice, KS Otočec, KS Gornje Karteljevo Stanislav TEKAVČIČ  {fa-envelope-o} KS Drska, KS Kandija – Grm Ladislav MARENTIČ  {fa-envelope-o} KS Šmihel, KS Regrča vas, KS Birčna vas, KS Podgrad, KS Gotna vas Božo VRLINIČ  {fa-envelope-o} Občina Mirna Peč, KS Bučna vas Janko KOPINA  {fa-envelope-o} KS Žabja vas, KS Mali Slatnik, KS Stopiče, KS Gabrje, KS Dolž, KS Velike Brusnice   POLICIJSKA POSTAJA DOLENJSKE TOPLICE,  {fa-phone}(07) 384 38 90  Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Boštjan JERNEJČIČ {fa-envelope-o} Občina Dolenjske Toplice, Občina Straža, KS Uršna sela Edvard KRAMAR  {fa-envelope-o} Občina Žužemberk   POLICIJSKA POSTAJA ŠENTJERNEJ,  {fa-phone}(07) 373 13 80 Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Anton BRLOGAR  {fa-envelope-o} Občina Šentjernej Alojz FRANKO  {fa-envelope-o} Občina Škocjan   POLICIJSKA POSTAJA ČRNOMELJ,  {fa-phone}(07) 356 66 00 Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Anton ČADONIČ {fa-envelope-o} KS Vinica, KS Sinji vrh, KS Stari trg, KS Adlešiči, KS Griblje Matjaž VIDMAR {fa-envelope-o} Občina Semič, KS Petrova vas Marjeta ZUPAN {fa-envelope-o} KS Črnomelj, KS Kanižarica, KS Dobliče, KS Butoraj, KS Talčji vrh, KS Dragatuš, KS Tribuče, KS Butoraj, naselje Lokve (del KS Petrova vas)   POLICIJSKA POSTAJA METLIKA,  {fa-phone}(07) 363 72 50 Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Jože SUDAC {fa-envelope-o} KS Metlika, KS Podzemelj, KS Dobravice, KS Gradec Alen POLAK {fa-envelope-o} KS Rosalnice, KS Božakovo, KS Drašiči, KS Radovica, KS Jugorje, KS Suhor, KS Lokvica, KS Grabrovec   POLICIJSKA POSTAJA TREBNJE,  {fa-phone}(07) 346 27 00  Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Janez ŠENICA  {fa-envelope-o} KS Velika Loka, KS Šentlovrenc, KS Veliki Gaber, KS Sela pri Šumberku, KS Račje Selo, KS Čatež Dejan KAVŠEK  {fa-envelope-o} KS Trebnje, KS Štefan, KS Knežja vas, KS Dobrnič, KS Svetinje, KS Dolenja Nemška vas Janez MIRTIČ  {fa-envelope-o} Občina Mirna, Občina Mokronog - Trebelno, Občina Šentrupert     POLICIJSKA POSTAJA BREŽICE,  {fa-phone}(07) 466 03 00 Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Vladimir SIMIĆ  {fa-envelope-o} KS Cerklje ob Krki, KS Krška vas, KS Čatež ob Savi, KS Skopice, KS Velike Malence, KS Jesenice na Dolenjskem, KS Velika Dolina Marjan GALIČ  {fa-envelope-o} KS Brežice, KS Bukošek, KS Šentlenart Roman UREK  {fa-envelope-o} KS Artiče, KS Sromlje, KS Globoko, KS Pišece, KS Pečice Boris RADANOVIČ  {fa-envelope-o} KS Dobova, KS Kapele, KS Bizeljsko   POLICIJSKA POSTAJA KRŠKO,  {fa-phone}(07) 492 94 00 Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Drago BUTARA  {fa-envelope-o} Kostanjevica na Krki, Podbočje, Veliki podlog Kristijan UREK  {fa-envelope-o} Brestanica, Rožno - Presladol, Senovo, Koprivnica Janja DANIČIČ  {fa-envelope-o} Krško, Gora, Dolenja vas, Zdole Darko PIRC  {fa-envelope-o} Leskovec pri Krškem, Krško polje, Senuše, Raka, Veliki Trn   POLICIJSKA POSTAJA SEVNICA,  {fa-phone}(07) 816 18 00 Vodja policijskega okoliša Policijski okoliš Marko TURŠIČ  {fa-envelope-o} KS Sevnica, KS Boštanj Marko VABIČ  {fa-envelope-o} KS Tržišče, KS Krmelj, KS Šentjanž, KS Studenec, KS Primož, KS Bučka Jože BUDNA  {fa-envelope-o} KS Loka pri Zidanem mostu, KS Zabukovje, KS Dolnje Brezovo, KS Blanca    

Več

17.nov.2008

Policijska uprava Novo mesto

  Ljubljanska cesta 30 8000 Novo mesto {fa-phone}07 332 72 00{fa-envelope-o}punm@policija.si Predstavnica za odnose z javnostmi: Alenka Drenik{fa-phone}07 332 72 10{fa-phone}041 724 936{fa-envelope-o}alenka.drenik@policija.si   Območje Policijske uprave Novo mesto obsega celotno območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V notranjosti države meji na policijski upravi Celje in Ljubljana, na zunanji meji Republike Slovenije pa s štirimi policijskimi upravami Republike Hrvaške, in sicer Karlovac, Rijeka in Zagreb ter Krapinsko Zagorska.    

Več

 

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.