Sporočila za javnost

Osnovna šola Vide Pregarc iz Ljubljane se je pisno zahvalila Policijski postaji Ljubljana Moste in policistu PP Ljubljana Moste, Dušanu Černilogarju, za tesno sodelovanje na področju vzgoje in varnosti ter za podeljen spominski znak policije - bronasti znak policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti.

070620 OSzaPPMoste