Sporočila za javnost

Okrajno sodišče v Grosupljem je pisno pohvalilo delo Francija Sajeta, pomočnika komandirja na PP Grosuplje. Pohvalo so povzeli v Upravi uniformirane policije GPU:

 "Okrajni sodnik v Grosuplju, g. Ivan Gabrovec, nas je z dopisom obvestil o nadpovprečnem delu pomočnika komandirja PP Grosuplje, g. Francija Sajeta, saj vodi in odloča v prekrškovnih postopkih ne le zakonito in pravilno, temveč tudi zavzeto, temeljito, odgovorno in ustrezno pripravljen. Značilnost dela imenovanega pomočnika komandirja v prekrškovnih postopkih je učinkovito ukvarjanje s problemi tudi v težjih primerih, izredna ažurnost reševanja teh problemov, uspešno postopanje v pravnem smislu, upoštevanje življenskosti posameznega primera in visoka stopnja abstrakcije pri reševanju težjih primerov.

Imenovani okrajni sodnik je navedeno pohvalo posredoval zaradi želje, da podobna načela in način dela pri reševanju pravnih problemov na področju prekrškovnega prava uporabijo tudi vsi drugi prekrškovni organi in pristojne službe, saj se strokovno delo v kasnejših postopkih pred sodiščem pokaže kot učinkovito, saj prekrškovni organi na ta način delo sodišč razbremenjujejo ali pa do nadaljnjih postopkov sploh ne prihaja.

Pohvalam se pridružuje tudi vodstvo UUP GPU, saj nam cenjeno mnenje organov, ki v nadaljnjem postopku odločajo o odločitvah policijskih enot kot prekrškovnih organov, pomeni priznanje za zahtevno delo in vzpodbudo za nadaljnje delo na področju, na katerem se policija srečuje s prenekaterimi pravnimi in dejanskimi problemi."

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.12.2022 ob 15:02 VSTOP 45 minut
GRUŠKOVJE VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.12.2022 ob 14:14 VSTOP 45 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.