Sporočila za javnost

Občan iz Ljubljane je dne 5. 7. 2007 v Policijski oddelek Logatec posredoval zahvalo:

"Iskrena hvala policistoma Blažu Aliču in Gregorju Moličniku iz PO Logatec za vestno opravljeno delo pri reševanju kraje motorja.

Anton Retelj"