Sporočila za javnost

Podjetje Sintal, d. d., se je zahvalilo policistoma Policijske postaje Litija Romanu Šmejcu in Andreju Bračiču, ker sta pomagala njihovemu delavcu, ko je ta pri intervenciji zaradi sproženega alarma v nekem objektu na manjši klančini s službenim osebnim vozilom zabredel v blato.