Sporočila za javnost

Prostovoljno gasilsko društvo Dol pri Ljubljani se zahvaljuje PP Ljubljana Bežigrad za prispevek k uspešno izvedeni gasilski in evakuacijski vaji na OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani.

080331 PGDzaPPBezigrad