Sporočila za javnost

Direktor Gozdarske inšpekcije se zahvaljuje PU Nova Gorica za sodelovanje pri akciji nadzora uresničevanja določil uredbe o prepovedi voženj z vozili v naravnem okolju.

080507 GozdarskaInspektoricaZaPUNovaGorica