Sporočila za javnost22.nov.2018

Objave na družbenih omrežjih

Ker nam veliko pomenijo odprta komunikacija z državljani ter možnost dvosmernega dialoga, preventivnega delovanja in svetovanja ljudem, smo v Policiji že leta 2012 začeli komunicirati tudi prek družbenih omrežij - najprej prek Twitterja, nato pa smo leta 2013 začeli svoje vsebine objavljati še na Facebooku. Pozitivne izkušnje so nas vodile v odločitev, da smo v letih 2017 in 2018 FB-strani odprli tudi na vseh osmih policijskih upravah. Ljudem iz različnih regij, ki potrebujejo informacije, usmeritev in nasvet, tako omogočamo neposrednejšo komunikacijo s tamkajšnjimi policisti. Spremljajte nas   FB-stran Policije: www.facebook.com/policijaSI FB-stran Policijske uprave Celje: www.facebook.com/policijaCE/ FB-stran Policijske uprave Koper: www.facebook.com/policijaKP/ FB-stran Policijske uprave Kranj: www.facebook.com/policijaKR/ FB-stran Policijske uprave Ljubljana: www.facebook.com/policijaLJ/ FB-stran Policijske uprave Maribor: www.facebook.com/policijaMB/ FB-stran Policijske uprave Murska Sobota: www.facebook.com/policijaMS/ FB-stran Policijske uprave Nova Gorica: www.facebook.com/policijaNG/ FB-stran Policijske uprave Novo mesto: www.facebook.com/policijaNM/ Twitter: @policija_si   Instagram: police_slovenia/ YouTube: Slovenska policija   Opozorilo Profili slovenske policije na družbenih omrežjih niso namenjeni naznanitvam prekrškov ali kaznivih dejanj! Več o tem >>

Več

10.feb.2015

Profili slovenske policije na družbenih omrežjih - opozorilo

Profili slovenske policije na družbenih omrežjih niso namenjeni naznanitvam prekrškov ali kaznivih dejanj! V nujnih primerih pokličite na 113 Če ste bili žrtev ali očividec kaznivega dejanja, udeleženec ali priča v prometni nesreči, pri kršitvi javnega reda ali miru ali v cestnem prometu, oziroma potrebujete pomoč policistov, se obrnite na najbližjo policijsko postajo oziroma pokličite na številko policije za klic v sili 113. Več >> Anonimni telefon 080-1200 Za pomoč pri preiskovanju kaznivih dejanj pa lahko pokličete na telefonsko številko 080 1200, ki vam zagotavlja anonimnost. Več >> Pišite nam S svojimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na elektronski naslov policija@policija.si. Odgovorili vam bomo, takoj ko bo mogoče. Več >>   Povezane vsebine Objave na družbenih omrežjh

Več

3.mar.2009

E-storitve

Obveščanje oškodovancevkaznivih dejanj E-naznanilo kaznivega dejanja Seznanitev s podatki v SIS Pridobitev osebnih podatkoviz evidenc Policije Anonimne e-prijave Prijava gosta NOVO

Več

20.nov.2008

Medijsko središče

Kontakt Generalna policijska uprava Sektor za odnose z javnostmiNaslov: Štefanova ulica 2, 1501 LjubljanaLokacija: Litostrojska 54, 1501 Ljubljana{fa-phone}+ 386 (01) 428 57 45{fa-fax}+ 386 (01) 251 43 30{fa-envelope-o}Vprašanja novinarjev: mediji@policija.si {fa-envelope-o}Vprašanja občanov: policija@policija.si Ministrstvo za notranje zadeve Služba za odnose z javnostmiNaslov: Štefanova ulica 2, 1501 LjubljanaLokacija: Litostrojska 54, 1501 Ljubljana{fa-phone}+ 386 (01) 428 42 17{fa-fax}+ 386 (01) 251 43 30{fa-envelope-o}soj.mnz@gov.si     Kontakt za informacije v času koronavirusa Vladni klicni center lahko od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro pokličete na brezplačno telefonsko številko: {fa-phone}080 1404. Za klice iz tujine je na voljo številka {fa-phone}+386 1 478 7550. Za nasvet policije in vprašanja o ukrepih policistov pa lahko od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro pokličete na: {fa-phone}01 514 70 01. OBVESTILO: Trenutno je klicni center preobremenjen in je zvezo težko dobiti! Prosimo za razumevanje. Za ažurne informacije obiščite naše spletne strani. Na elektronskem naslovu info.koronavirus@policija.si pa je vzpostavljen avtomatski odzivnik s sporočilom, ki vas bo napotilo na spletne strani z informacijami glede epidemije. Če na spletnih straneh odgovorov ne boste našli, pokličite na telefonsko številko {fa-phone}+386 1 514 70 01 v urah, ki so navedene v odzivu. Prosimo, da na prejeto obvestilo ne odgovarjate. Najnovejše informacije o ukrepih za zajezitev epidemije so objavljene na vladnem portalu Koronavirus (SARS-CoV-2) {fa-external-link} Predstavniki policije za odnose z javnostmi Za komuniciranje z javnostmi sta na Generalni policijski upravi pooblaščena predstavnika policije za odnose z javnostmi. Tudi vsaka od osmih policijskih uprav ima pooblaščenega predstavnika za komuniciranje z javnostmi.   po pooblastilu vodja Sektorja za odnose z javnostmi in predstavnica policije za odnose z javnostmi: Maja Ciperle Adlešič Telefon: + 386 1 428 46 76GSM: + 386 41 396 966   Predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete: Drago MenegalijaTelefon: + 386 1 428 57 45GSM: + 386 41 733 479             Predstavniki policijskih uprav za odnose z javnostmi  Policijska upravaIme in priimekTelefonska št.E-poštaSporočila za javnost PU Celje Milena Trbulin (03) 542 62 16041 732 493 milena.trbulin@policija.si sporočila PU Celje PU Koper Anita Leskovec (05) 613 13 61041 780 270 anita.leskovec@policija.si sporočila PU Koper PU Kranj  mag. Bojan Kos (04) 233 62 26031 771 518 bojan.kos@policija.si sporočila PU Kranj PU Ljubljana Tomaž Tomaževic (01) 361 02 23030 451 476 tomaz.tomazevic@policija.si sporočila PU Ljubljana Aleksandra Golec (01) 361 03 81030 605 459 aleksandra.golec@policija.si sporočila PU Ljubljana PU Maribor Miran Šadl (02) 222 14 69 051 352 980 miran.sadl@policija.si sporočila PU Maribor PU Murska Sobota Suzana Rauš (02) 522 42 29051 626 040 suzana.raus@policija.si sporočila PU Murska Sobota PU Nova Gorica Dean Božnik (05) 303 42 24041 639 131 dean.boznik@policija.si sporočila PU Nova Gorica PU Novo mesto Alenka Drenik (07) 332 72 20 041 724 936 alenka.drenik@policija.si sporočila PU Novo mesto   34. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji določa, da policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi izvajanju nalog policije ali upravičenim koristim drugih. Policija sme pozvati javnost k posredovanju koristnih podatkov za izvajanje nalog policije, pri čemer lahko razpiše denarno nagrado. Podatke in obvestila o opravljanju nalog iz prvega odstavka tega člena dajejo minister, generalni direktor policije, direktor policijske uprave, komandir območne policijske postaje in drugi uslužbenci ministrstva oziroma policije, ki jih navedeni pooblastijo. Direktor policijske uprave in komandir območne policijske postaje lahko obveščata javnost le o varnostni problematiki na območju policijske enote, ki jo vodita. Prednostne naloge Sektorja za odnose z javnostmi na ravni Generalne policijske uprave so redno obveščanje javnosti o pomembnejših varnostnih in drugih dogodkih s področja dela policije, spremljanje javnega mnenja ter načrtovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti. Poleg tega odgovarja tudi na vprašanja in prošnje državljanov, komunicira z interno javnostjo in sodeluje pri različnih projektih, tako s strokovnimi službami policije kot tudi z zunanjimi vladnimi in nevladnimi institucijami.    

Več

17.okt.2008

Publikacije

Knjige Knjiga SLOVENSKA POLICIJA  {fa-file-pdf-o} (16,5 MB) Knjiga MUZEJ ONZ  {fa-file-pdf-o} (20,2 MB) Specialna enota - 40 let  {fa-file-pdf-o} Korupcija kot pereča oblika okoljske problematike  {fa-file-pdf-o} (13,2 MB) Uporaba službenih psov - zbornik referatov {fa-file-pdf-o} (6,2 MB) Goljufije na škodo Evropske unije - zborniki Korupcijska tveganja pri pridobivanju in porabi evropskih finančnih sredstev {fa-file-pdf-o} Izbirni postopki vodstvenega kadra - raziskava, končno poročilo  {fa-file-pdf-o} Prvi posvet o raziskovalni dejavnosti v Policiji - zbornik prispevkov  {fa-file-pdf-o}   Revije Revija Varnost (MNZ) Revija za kriminalistiko in kriminologijo   Brošure 70 let šolanja službenih psov policije {fa-file-pdf-o} 60 let informacijskotelekomunikacijskega sistema policije  {fa-file-pdf-o} 50 let Letalske policijske enote  {fa-file-pdf-o} V 25 letih do sodobne in po evropskih merilih oblikovane policijske organizacije  {fa-file-pdf-o} (brošura ob 25-letnici slovenske policije) Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite  {fa-file-pdf-o} Kaj moramo vedeti o policijskih postopkih?  {fa-file-pdf-o} Nasilje nad ženskami  {fa-file-pdf-o} Kopalne vode, zdravo in varno kopanje  {fa-file-pdf-o} Kodeks policijske etike  {fa-file-pdf-o} 50 let informatike in telekomunikacij v slovenski policiji - Od mehanografske obdelave podatkov do Schengna  {fa-file-pdf-o} Slovenija, schengenska novinka {fa-file-pdf-o} (Slovenia, nuovo membro di Schengen (IT)  {fa-file-pdf-o}, Szlovenia, a schengeni ujonc (MAD)  {fa-file-pdf-o}, Slovenia, a New Schengen Member (ANG)  {fa-file-pdf-o}) Slovenska policija v mednarodnih civilnih misijah  {fa-file-pdf-o} Človekove pravice - VODNIK  {fa-file-pdf-o} Obvestilo o pravicah osebe, ki ji je odvzeta prostost  {fa-file-pdf-o} Ne pozabite na varnost  {fa-file-pdf-o}  (preventivni nasveti za starejše občane) Spolno nasilje  {fa-file-pdf-o} Kriminaliteta in umetnine  {fa-file-pdf-o}  (Obrazec za evidentiranje in opis umetnine, starine)  {fa-file-word-o} Varni na internetu {fa-file-pdf-o} Policistke in policisti, bodite Varni na internetu, tako doma kot v službi {fa-file-pdf-o} Delimo znanje, rešujemo življenja (preventivni nasveti za primere ugrabitev, izsiljevanj, zajetja talcev) {fa-file-pdf-o}   Zgibanke 70 let šolanja službenih psov policije 1949-2019 {fa-file-pdf-o} Drzne tatvine  {fa-file-pdf-o} Prijava gosta in turistična taksa  {fa-file-pdf-o} 60 let ITSP  {fa-file-pdf-o} 50 let slovenske pomorske policije  {fa-file-pdf-o} Od orožnika do policista - zgodovina slovenske, primorske in pomorske policije  {fa-file-pdf-o} Italiano: Dal gendarme al poliziotto. La storia di polizia Slovena, del Litorale e di polizia marittima  {fa-file-pdf-o} English: From armed guard to policeman. The history of Slovene, littoral and marine police  {fa-file-pdf-o} Zaposlovanje in šolanje v policiji  {fa-file-pdf-o} Policijska akademija {fa-file-pdf-o} Dolžnosti lastnikov psov in drugih hišnih živali  {fa-file-pdf-o} 60-letnica šolanja službenih psov policije  {fa-file-pdf-o} 50 let informatike in telekomunikacij v slovenski policiji  {fa-file-pdf-o} Policija svetuje  {fa-file-pdf-o} (Police advice {fa-file-pdf-o}) - priporočila za varovanje doma in vozil Postaja pomorske policije Koper  - 40 let {fa-file-pdf-o} Letalska policijska enota - 40 let {fa-file-pdf-o} Policijske igre  - največja športna in družabna prireditev v policiji {fa-file-pdf-o} Zgibanka STOP NASILJU!  (Policijska uprava Maribor)  {fa-file-pdf-o} Prostitucija: Kaj se mi lahko zgodi in kako si lahko pomagam?  {fa-file-pdf-o} Nehote lahko postanem žrtev trgovine z belim blagom  {fa-file-pdf-o} Z roko v roki skupaj za varnost slepih in slabovidnih  (Policijska uprava Nova Gorica)  {fa-file-pdf-o} Za varno vožnjo traktorjev v prometu  (Policijska uprava Nova Gorica) {fa-file-pdf-o} Čim manj vandalizma  (Policijska uprava Nova Gorica)  {fa-file-pdf-o} Naj bo kopanje užitek   {fa-file-pdf-o} Mladost brez drog  {fa-file-pdf-o} Skupaj proti izsiljevanju in drugim oblikam nasilja  {fa-file-pdf-o} Pravice žrtev kaznivih dejanj (slo) {fa-file-pdf-o} Pravice žrtev kaznivih dejanj (ang) {fa-file-pdf-o} Pravice žrtev kaznivih dejanj (hrv) {fa-file-pdf-o} Pravice žrtev kaznivih dejanj (ita) {fa-file-pdf-o} Pravice žrtev kaznivih dejanj (nem) {fa-file-pdf-o}  Pravice žrtev kaznivih dejanj (mad) {fa-file-pdf-o} Podrobnejše informacije o posameznih pravicah so dosegljive na portalu GOV.SI: Pravice žrtev kaznivih dejanj   Prezentacije Klasifikacija prepovedanih drog   Vloga in pomen prekurzorjev     Pobarvanke in delovni zvezki za otroke Policist Leon svetuje  {fa-file-pdf-o} (delovni zvezek za otroke) Pobarvanka "Varno na poti v šolo in domov"  {fa-file-pdf-o} Pobarvanka - FIS pravila za smučanje  {fa-file-pdf-o}   Predstavitveni kratki filmi  Bodi zvezda - ne meči petard  (WMV format, 10 MB) 50 let ITSP  (WMV format, 46,1 MB) Predstavitveni film Policije  (MPG format, 4,2 MB) Predstavitveni film ob 60-letnici Policijskega orkestra  (WMV format, 40 MB) Predstavitveni film Letalske policijske enote  (WMV format, 14 MB) Film o gorskem reševanju s helikopterjem  (WMV format, 459 MB) Predstavitev Policijske uprave Maribor  (WMV format, 77 MB) Predstavitev Specialne enote  (WMV format, 57 MB)  

Več

17.okt.2008

Uporabne povezave

Policija Ministrstvo za notranje zadeve Policijske uprave Policijske postaje E-izobraževanje na daljavo (EIDA-Z)    Tuje policije   Policijska združenja in društva Policijski sindikat Slovenije Sindikat policistov Slovenije Združenje policistov Slovenije Društvo kriminalistov Slovenije Mednarodno policijsko združenje Slovenije - IPA Zveza policijskih veteranskih društev Sever Združenje policijskih šefov Slovenije Zveza klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve Maks Perc Slovenije Združenje zbirateljev policijskih insignij Slovenije   Mednarodne mirovne misije   Mednarodne policijske organizacije Europol Interpol SELEC  (Sousteast European Law Enforcement Center) Frontex ENP (Evropska mreža policistk) MEPA (Srednjeevropska policijska akademija) CEPOL (European Police College) Police Cooperation Convention for Southeast Europe Secretariat ENFSI (Evropska mreža forenzičnih laboratorijev)   Pravni viri Uradni list RS Pravno informacijski sistem: PisRS   Državne ustanove v RS E-uprava Ministrstvo za notranje zadeve Varuh človekovih pravic Informacijski pooblaščenec   EU (ustanove, predpisi, publikacije) Portal EU Eur-Lex (Zakonodaja EU) Uradni list EU (Official Journal of the EU) Evropa.gov.si Evropski varuh človekovih pravic Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) Mreža tiskovnih predstavnikov služb, ki sodelujejo v OLAF-u (OAFCN) Publikacije EU PRADO - spletni javni register pravih osebnih in potnih listin   Razno Vremenska napoved Telefonski imenik Informacijski center AMZS Odvoz vozil s pajkom COBISS - virtualna knjižnica Slovenije Javna agencija RS za varnost prometa Uprava RS za zaščito in reševanje Spletno oko - anonimne prijave otroške pornografije in sovražnega govora na internetu SAFE.SI - točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje Prometno-informacijski center Spletne strani za preverjanje vozil (rezultati so zgolj informativne narave!) European forum for urban safety (Evropski forum za urbano varnost)  

Več

13.maj2008

Tuje policije

Avstrija Bundesministerium für Inneres BMI: Kriminalpolizei Bundespolizei     Hrvaška Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske     Madžarska Police Ministry of the Interior     Italija Polizia di Stato Arma dei Carabinieri Il ministero dell'Interno     Belgija Politie Police Ministry of Justice     Bolgarija National Police Service Ministry of the Interior     Češka Police of the Czech Republic Ministry of Interior of the Czech Republic     Črna gora Uprava policije Ministarstvo unutrašnjih poslova     Danska Danish National Police Ministry for Economic Affairs and the Interior     Estonija Police and Border Guard Board Ministry of the Interior     Finska Police of Finland Ministry of the Interior     Francija Police nationale Ministry of Interior La Gendarmerie Nationale     Nemčija Bundespolizei BKA - Das Bundeskriminalamt Polizei Bayern Polizei Baden-Württemberg Bundesministerium des Innern     Grčija Hellenic Police     Irska Ireland's National Police Service Department of Justice and Equality: Crime and Law Enforcement     Kosovo Policija Republike Kosovo Ministrstvo za notranje zadeve Republike Kosovo     Latvija State Police Ministry of the Interior     Litva Police Department Ministry of Interior     Luksemburg Police du Grand-Duché de Luxembourg     Makedonija Ministerstvo za vnatrešni raboti     Nizozemska Nederlandse politie ACP Police Union Policing for a multi-ethnic society Ministry of the Interior and Kingdom Relations     Norveška Politiet National Bureau of Crime Investigation     Poljska Polish National Police Ministry of the Interior     Portugalska Polícia Segurança Pública Police portugaise Ministry of Internal Administration     Srbija Direkcija policije Ministarstvo unutrašnjih poslova     Španija Policia Nacional Ministerio del Interior     Švedska Polisen     Švica Federal Office of Police Federal Department of Home Affairs     Velika Britanija Home Office Police Services of the United Kingdom The Security Service (MI5) Metropolitan Police Service National Crime Agency Police Service of Northern Ireland     ZDA American K9 Detection Services Bureau of Alcohol, Tobacco & Firearms (USA) Bureau of Diplomatic Security (US Department of State) Central Intelligence Agency (CIA) DEA - Drug Enforcement Administration FBI Homepage National Fraud Information Center Rewards for Justice United States Marshals Service United States Secret Service     Kanada Canadian Police Services Canadian Society of Forensic Science Royal Canadian Mounted Police Ontario Provincial Police Toronto Police Service Calgary Police Service     MEDNARODNO (INTERNATIONAL) European Police Association (EPA) EUROPOL INTERPOL International Police Association (IPA) International Association of Auto Theft Investigators International Association of Arson Investigators The International Association of Chiefs of Police International Law Enforcement Academy The International Police Association Radio Club The International Police Mountain Bike Association (IPMBA) International Union of Police Associations International Law Enforcement Forum (ILEF) The International Association of Women Police (IAWP) International Police Peacekeeping International Police Officer Jobs     DRUGO (MISCELLANEOUS) A J A X - United States and International Government, Military and Intelligence Agency Access Law Enforcement Links COPQUEST Law Enforcement Resource Page Law Enforcement Info Service Police Foundation Police Guide Police One - Police Officers & Law Enforcement The Police Officer Police Training The World's Most Wanted Pros and Cons of Gun Ownership for Home Security     ZDRUŽENJA ZBIRATELJEV POLICIJSKIH INSIGNIJ (POLICE INSIGNIA COLLECTORS ASSOCIATIONS) Police Insignia Collectors Association Slovenia The Police Insignia Collectors Association of Australia Austrian Police Insignia Collectors Association The Canadian Police Insignia Collectors Association The Police Insignia Collectors Association of Great Britain The Police Memorabilia Collectors Club Collectors Badges  

Več

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.01.2021 ob 13:00 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.01.2021 ob 13:00 IZSTOP 1 ura
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 15.01.2021 ob 20:20 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.