divja odlagališča

V Policiji tudi letos podpiramo globalno akcijo Očistimo Slovenijo 14. september 2018
Predstavnika policije sodelovala na posvetu o problematiki divjih odlagališč 5. julij 2018