Sorodne objave

 

Ekologi brez meja letos ponovno organizirajo vseslovensko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo. Pridružite se ji lahko tudi sami, in sicer jutri, 15. septembra 2018, ko bo čiščenje okolja potekalo v večini držav sveta, v okviru svetovne akcije za čisti in boljši svet - World Cleanup day 2018. Akcijo pa podpiramo tudi v Policiji, saj se zavedamo problematike onesnaževanja okolja.

Tako smo se tudi letos kot partnerji projekta aktivno vključili v akcijo in priskočili na pomoč predvsem pri popisu odlagališč. Tako so policisti v okviru svojega rednega dela pomagali pri evidentiranju črnih odlagališč. Odzivali so se na prijave, kar tudi sicer počnejo v okviru svojih nalog in sporočali GPS koordinate v centralni register črnih odlagališč. Že čez leto, v času prehodnih aktivnosti, so več pozornosti namenjali kršitvam predpisov (iz svoje pristojnosti), ki se nanašajo na varovanje okolja, in ob zaznavi kršitev ustrezno ukrepali (npr. vožnja v naravnem okolju, izpusti snovi v vodotoke in naravo, odmetavanje kakršnih koli stvari iz vozila, kot so cigarete, papir, plastenke, itd.). Predstavniki policije smo sodelovali tudi na strokovnem posvetu o problematiki divjih odlagališč 3. julija 2018. Divja odlagališča - v Sloveniji naj bi jih bilo še vedno okoli 10.000 - so namreč ena izmed oblik okoljskega kriminala, ki obsega tako kazniva dejanja kot prekrške.

V soboto, na dan akcije, bomo v okviru službenih nalog namenili pozornost predvsem zagotavljanju varnosti na zbirališčih oz. prevzemnih mestih odpadkov (npr. preprečevanje odklonskih ravnanj s področja javne varnosti). Del naših aktivnosti bo usmerjen tudi v zagotavljanje prometne varnosti oz. večje pretočosti prometa v bližini čiščenja odlagališč. Po vzoru predhodnih sodelovanj v letih 2010 in 2012 pa se bodo čiščenja odlagališč zagotovo udeležili tudi mnogi posamezniki iz policije v svojem prostem času.

Spoštovani občani, vljudno vabljeni, da se tudi sami pridružite skupnim prizadevanjem za čistejše okolje!