kmetijska opravila

Čas kmetijskih opravil, trgatve in dela v vinskih kleteh - preventivni nasveti policije 8. september 2017
Čas trgatve - ne zadržujte se v neprezračenih vinskih kleteh! 1. oktober 2009