Sorodne objave

 

Pri vrenju mošta nastaja večja količina ogljikovega dioksida, ki zmanjša koncentracijo kisika v zraku, zato je lahko zadrževanje v neprezračenih vinskih kleteh takrat smrtno nevarno!

Vsem, ki se ukvarjate s pridelavo mošta in kuhanjem sokov, v policiji svetujemo, da ste pri predelavi izdelkov, ki zahteva zadrževanje v neprezračenih prostorih, kot so vinske kleti, še posebno previdni. Možne so namreč povišane, zdravju škodljive koncentracije plinov.

Svetujemo, da prostore, v katerih uporabljate grelna telesa za kuhanje sokov, še posebno pozorno zračite, tako da večkrat na dan naredite prepih, predvsem pa tega opravila nikoli ne izvajajte sami.

Povišano koncentracijo ogljikovega dioksida lahko preverimo s preprostim testom. V prostor namestimo gorečo svečo. Če ta hitro ugasne, takoj zapustimo prostor in ga dobro prezračimo (najmanj deset minut, odvisno od velikosti prostora), tako da naredimo prepih. 

slika stare vinske kleti

Ob normalnih pogojih je ogljikov dioksid - CO2 plin brez barve in vonja. Je rahlo kislega okusa, ki nastane zaradi raztapljanja ogljikovega dioksida v sluznici. Pri vdihavanju ga ne čutimo, zato nas lahko prehiti nezavest, preden spoznamo nevarnost. Je gostejši od zraka, zato se zadržuje v kletnih prostorih. Nastaja pri popolnem izgorevanju ob zadostnem dotoku kisika, pri celičnem dihanju in alkoholnem vrenju.

Ogljikov monoksid - CO nastaja pri nepopolnem gorenju organskih snovi (tj. snovi, ki vsebujejo denimo ogljik). To so fosilna goriva, kot so bencin, zemeljski plin, kurilno olje, propan, premog, drva in drugo. Ob nezadostni količini kisika nastaja v pečeh na trda, tekoča in plinasta goriva, ki jih uporabljamo za kuhanje in ogrevanje prostorov. Je izjemno strupen plin, ki je še posebno nevaren zato, ker ga človek s svojimi čutili ne zazna niti pri zelo visokih koncentracijah. Je brez vonja, barve in okusa. Že zelo majhna količina ogljikovega oksida v zraku (0,4 vol %) je lahko smrtno nevarna. V blažjih oblikah zastrupitve se oseba le slabše počuti, ima glavobol ter toži zaradi utrujenosti in nemoči. V hujših primerih se pojavljajo bruhanje, motnje vida, slabša koncentracija, težave s spominom, motnje zavesti (do kome) in srčnega ritma ter težave z dihanjem. 

slika moškega, ki poskuša vino v vinski kleti

Pomembno!

Če pride do zastrupitve s CO ali CO2, je treba osebi, ki je bila zastrupljena, čim prej pomagati iz kontaminiranega prostora. Pri tem je treba poskrbeti za lastno varnost, tako da takoj odpremo vsa vrata in okna, naredimo prepih in s tem omogočimo dostop kisika v prostor, pri tem pa naredimo čim manj vdihov v kontaminiranem prostoru.

slika vinograda

Nasvet za prometno varnost - ne vozite pod vplivom alkohola!

Ob uživanju alkoholnih pijač ne pozabite niti na varnost v cestnem prometu! Zato spoštujte cestnoprometne predpise in ne sedajte za volan pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi (mamil, zdravil) in tako poskrbite za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.

Pešci, ki so na cesti, naj spoštujejo cestnoprometne predpise, ob zmanjšani vidljivosti in ponoči pa naj bodo označeni z odsevnimi telesi ali opremljeni z baterijskimi svetilkami. Bodi preVIDEN! 

slika traktorja na polju Izjemno pazljivi morate biti tudi pri vožnji s traktorjem!

 Upoštevajte naslednje nasvete

  • Voznik traktorja ne sme voziti v cestnem prometu, če je pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.
  • Na traktorju se sme poleg voznika voziti druga oseba le, če je na njem vgrajen sedež za prevoz oseb, ki je vpisan v prometno dovoljenje. Otrok, mlajši od enega leta in pol, se na traktorju ne sme prevažati.
  • Na prikolici lahko se prevaža največ pet oseb, če je takšen prevoz potreben zaradi nakladanja ali razkladanja tovora. Te osebe ne smejo biti pod vplivom alkohola, ne smejo stati, ne smejo sedeti na nepritrjenem tovoru kot tudi ne na tovoru, ki sega čez stranice.
  • Če so na traktorju vgrajeni varnostni pasovi, morajo biti voznik in potniki pripeti, kot je predpisano.
  • Na traktorskih priključkih je prepovedano prevažati osebe.
  • Varnostni lok (ali varnostna kabina) mora biti vgrajen in izveden tako, da varuje voznika pred poškodbami, če se traktor prevrne, in mora ustrezati predpisanim standardom.

Povezane vsebine

Varna vožnja s traktorji v cestnem prometu - preventivni nasveti policije
Osebna varnost