Sorodne objave

 

Letošnja zima je bila zelo dolga in bogata s padavinami, zato so se opravila na poljih in drugih površinah začela nekoliko kasneje. Policisti se zavedamo, da bodo kmetje hiteli s svojimi opravili, saj bi nekatere poljščine že zdavnaj morale biti v zemlji. Zaradi obilnih padavin pa na nekaterih mestih zemlja ni dovolj suha, kar kmetom povzroča še dodatne težave. Z začetkom del na poljih pa se začenja tudi "sezonsko" onesnaževanje cestišč. Zato smo policisti Policijske postaje Ljutomer pripravili preventivno akcijo Čisto vozišče. 

traktor1

Namen preventivne akcije je opozoriti čim več uporabnikov cest, naj po zaključenem delu na obdelovalnih površinah poskrbijo, da s traktorji in drugimi motornimi vozili ne zanesejo zemlje na cestišče. Pri tem obveščanju policisti uporabljamo različne oblike, kot so:

  • razgovori s posameznimi velikimi kmetovalci,
  • udeleževanje tehničnih pregledov na terenu, ki jih izvaja pooblaščeno podjetje,
  • obveščanje lokalnih župnikov,
  • obveščanje vaških zbiralnic mleka in trgovin s kmetijskim in gradbenim materialom ipd.

V ta namen smo izdelali tudi preventivni letak, ki opozarja na onesnaževanje cestišča z blatom in zemljo. Tega namreč uporabniki s svojimi delovnimi stroji pogosto prinesejo na cesto.

Zaradi pozitivnega odziva na preventivno akcijo v lokalni skupnosti so posamezne občine in krajevne skupnosti preventivno aktivnost predstavile na svojih spletnih straneh. Ker se je akcija izkazala za izjemno koristno, jo bomo ponovili tudi jeseni.

letak PP Ljutomer