Sorodne objave

 

Ob bližajočem se svetovnem dnevu Romov smo v Policijski akademiji danes, 5. aprila 2012, predstavili dokumentarni film Du baro mesto avtorice Šarenke Hudorovac in odprli fotografsko razstavo Utrinki iz romskega življenja.

IMG 1811
Filmske projekcije so se udeležili državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Robert Marolt in generalni direktor policije Janko Goršek ter njegova namestnica mag. Tatjana Bobnar.

gorsek

 Zvočni posnetek nagovora (mp3) 

 

Kot je ob današnji priložnosti dejal generalni direktor policije Janko Goršek, z razumevanjem razlik in sprejemanjem drugačnosti počasi bledijo tudi najtrdovratnejši predsodki in z njimi povezani strahovi. "Dejstvo je, da so stereotipi in predsodki del vsake družbe. Tega ne bomo mogli nikdar izkoreniniti. Vsak od nas kdaj pa kdaj pade v njihov kalup in s tem ni nič narobe. Težava pa nastane, ko pripadniki posameznih etničnih skupnosti zaradi nezrelosti družbe vsak dan znova spoznavate, kako hitro se lahko iz nerazumevanja kulturnih razlik rodita strah in nestrpnost. Od tod naprej pa je le še majhen korak do tega, da neko skupnost nespametno odrinemo na skrajno obrobje družbe. Da do te točke nikdar ne bi prišlo, je treba negovati dobre odnose, spodbujati spoznavanje in krepiti obojestranski dialog. Mislim, da je današnji dogodek prav ena od takšnih priložnosti," je še dodal Goršek.

IMG 1817

Mag. Marolt je ob odprtju dogodka izrazil zadovoljstvo, da tudi na notranjem ministrstvu skrbimo za ohranitev in obogatitev romske kulture. "Boj proti vsem oblikam netolerance in diskriminacije postaja čedalje bolj tudi osrednji del notranje politike in je cilj, ki mu velja slediti.« Predstojnik Službe za narodnosti MNZ, mag. Stane Baluh, pa je dodal, da se nahajamo v času, ko smo kot samostojna država dosegli neko zadovoljivo raven varstva človekovih pravic. "Zato ne smemo dovoliti, da varstvo človekovih pravic Romov ali katerega koli posameznika postane predmet političnih polemik."
IMG 1810

Uvodoma je zbrane pozdravil pomočnik direktorja Policijske akademije Janez Portir, ki je povedal, da policija od leta 2010 z Društvom zaveznikov mehkega pristanka izvaja serijo delavnic v različnih romskih naseljih na temo varna pot v šolo, in spomnil, da smo sodelovali tudi pri nastajanju filma o delu policije v romskih skupnostih.

izfilma

Tokrat smo predstavili 7-minutni film s poslovenjenim imenom V velikem mestu, ki prikazuje življenje treh predstavnikov Romov v prestolnici Slovenije in njihove vsakodnevne izkušnje v srečevanju z drugimi ljudmi. Pred projekcijo ga je na kratko predstavila ena od avtoric, Šarenka Hudorovac. Zanj se je odločila na eni od delavnic, ki so potekala v Ljubljani, in sicer jo je zanimalo življenje tamkajšnjih Romov. S filmom je želela dvoje: pokazati drugim ljudem, da Romi niso takšni, za kakršne jih imajo, in pokazati domačim Romom, kaj vse se da doseči v življenju, če hočeš in se potrudiš. Prisotne je nagovorila še Dženi Rastohar, predstavnica Društva zaveznikov mehkega pristanka, med gosti pa je bila tudi Janja Rošer predsednica Romske skupnosti.

IMG 1884

Prireditev je povezovala Nataša Brajdič Slivšek iz Policijske akademije, ki sodeluje v usposabljanjih za delo policistov v večetnični družbi. Nataša je tudi sama Romkinja, ki kot policistka sedaj uspešno nadaljuje svoja prizadevanja za pravice romskih žensk in otrok. Skupaj z idejnim vodjem projekta in izvajalcem usposabljanj Branetom Novakom ter ostalimi policisti na posameznih policijskih upravah usposabljata policiste za delo v večetnični družbi in jih učita osnov romskega jezika, po drugi strani pa pripadnike določene večetnične skupnosti - v praksi predvsem Romov - seznanjata s pozitivno zakonodajo in pooblastili ter pristojnostmi policistov.

******

V slovenski policiji področju varovanja človekovih pravic namenjamo veliko pozornosti, tako v okviru izobraževalnih programov za policiste kot pri njihovem nadaljnjem usposabljanju na terenu. Področje človekovih pravic je vtkano ne le v teoretične in praktične izobraževalne programe Šole za policiste, temveč tudi v usposabljanja, ki jih v okviru Policijske akademije izvaja Center za izobraževanje in usposabljanje. Tudi v Višji šoli za policiste, kjer policisti pridobivajo dodatno in bolj poglobljeno formalno izobrazbo, so človekove pravice vključene v več predmetov. Prav tako so v policijsko izobraževanje vključene teme o antirasizmu, nestrpnosti in razumevanju drugačnosti.

Policisti v okviru teh učnih vsebin razmišljajo tudi o tem, kaj je prav in kaj narobe, policijsko etiko pa dojamejo kot okvir, v katerem smejo delovati v poklicnem pa tudi zasebnem življenju. Z usposabljanjem policistov za delo v večetnični družbi vzpodbujamo zavedanje o drugačnosti in njeno sprejemanje.

V usposabljanjih policistov za delo v večetničnih skupnostih vedno sodelujejo tudi predstavniki romske skupnosti. Rezultat je ne le policistovo poznavanje njihovega življenja, zgodovine, kulture, vere, vrednot in običajev ter posebnosti, ampak tudi vzpostavitev dialoga s predstavniki romske skupnosti z nadgradnjo določenih preventivnih ukrepov. Sodelovanje policije tako z romsko skupnostjo kot s pristojnimi institucijami in nevladnimi organizacijami je dobro in želimo si, da takšno tudi ostane.