Sorodne objave

Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

Praznovanje 1. maja bodo popestrile številne javne prireditve in neorganizirana zbiranja. Da bi bila praznovanja prijetna, pa tudi varna, pred kresovanjem poskrbite za varnost. Bodite previdni tudi pri pokanju z možnarji ali karbidom!

Tudi ta vikend je pričakovati povečan promet na cestah in mejnih prehodih, zato v policiji ponovno opozarjamo na strpnost in previdnost. Svetujemo tudi, da pred odhodom na dopust ustrezno zavarujte svojo lastnino. Več nasvetov v sporočilu za javnost: Naj prazniki minejo prijetno in varno!


Če pripravljate kresovanje, uredite in zavarujte kurišče, ogenj pa nadzorujte ves čas kurjenja!

Izkušnje kažejo, da je kljub razširjenosti takšnega praznovanja in vsakoletnega opozarjanja na nevarnosti nujno ponovno opozoriti, da je treba pred praznovanjem:

  • urediti kurišče, ki mora biti obdano z negorljivim materialom, prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi; kurišče mora biti oddaljeno od gozda vsaj 50 m, od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi, pa vsaj 100 m;
  • zavarovati in nadzorovati kurišče ves čas kurjenja;
  • po končanem kurjenju pogasiti ogenj in žerjavico ter pokriti kurišče z negorljivim materialom;
  • ob povprečni hitrosti vetra, večji od 6 m/s, ali ob sunkih vetra, močnejših od 10 m/s, prenehati kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj;
  • pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v naravnem okolju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim ali strupene pline oziroma so kako drugače škodljivi za okolje.

Organizatorje kresovanj in posameznike opozarjamo na nevarnost požarov v naravnem okolju, ki ob takšnih priložnostih niso redki. Kurjenje kresov je prepovedano v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja na posameznem območju. Za kurjenje kresov je treba pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote, vlogo za dovoljenje pa podati najmanj 7 dni pred prireditvijo.

Tudi če gre za ognjemet v okviru javne prireditve, je zanj potrebno dovoljenje, ki ga izda pristojna upravna enota, izvajalec pa mora poskrbeti za vse varnostne ukrepe v skladu z elaboratom.

Več o javnih shodih in prireditvah, postopku prijave in prošnje za dovolitev shoda ali prireditve na spletnih straneh ministrstva za notranje zadeve: Javni shodi in prireditve


Pazljivo s pirotehniko, pri pokanju z možnarji ali karbidom!

Opozarjamo tudi na previdnost pri ravnanju s pirotehničnimi izdelki. V zabavo so namreč le posameznikom, mnogim občanom pa je takšno početje neprijetno in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), poleg tega pa moti tudi živali ter onesnažuje okolje. Nesrečam botruje predvsem nepremišljenost, objestnost, nestrokovno ravnanje ali pa opustitev nadzorstva polnoletne osebe nad mladoletniki in otroki, ki uporabljajo ognjemetne izdelke 1. in 2. kategorije.

Posebej želimo opozoriti na uporabo možnarjev različnih izvedb, ki so po Zakonu o orožju priprave za pokanje s črnim smodnikom. Uporabljajo se na kulturnih in drugih prireditvah. Možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Pri pokanju z možnarji in acetilenom morajo udeleženci oziroma organizatorji poskrbeti za varnostne ukrepe.

Zakon o varstvu javnega reda in miru dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija. Upoštevati je treba, da mora biti med 22. in 6. uro zagotovljen nočni mir in počitek ljudi.

Mladoletnim osebam je uporaba možnarjev prepovedana.

kres2

Foto: www.times.si

Obiščite tudi spletno stran policije: Ognjemeti