Sorodne objave

Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

Čeprav je vodna osvežitev v vročih poletnih dneh več kot prijetna, ne smete pozabiti na osnovne varnostne ukrepe. Upoštevajte jih, saj vam lahko rešijo življenje.

slika policista na policijskem čolnu na reki

Policija svetuje

 • Ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni: telo se mora postopno privaditi na temperaturo vode.
 • Ne puščajte otrok brez varstva na obali ali bregovih jezer in rek, še manj v vodi: otroci ne poznajo nevarnosti. Starše in vzgojitelje opozarjamo, naj budno pazijo na otroke, ki se igrajo ob vodi, pa čeprav je ta plitva.
 • Vodne blazine in drugi pripomočki za plavanje ne zagotavljajo varnosti v globoki vodi.
 • Nikoli ne plavajte s polnim, pa tudi ne s popolnoma praznim želodcem. Po obilnem obroku počakajte najmanj dve uri, izogibajte se tudi alkoholni pijači. 

slika kopalcev na plaži pri tušu slika reševalca na plaži na stolpu

 • Ne skačite v motno vodo, v plitvine ali na neznanih mestih: neznane situacije so zelo nevarne.
 • Upoštevajte vremenske razmere. Ne plavajte sami na daljših razdaljah: tudi zelo dobro utrjeno in izurjeno telo lahko premaga trenutna slabost.
 • Vzvalovljeno morje in morski tokovi praviloma kopalce odnašajo od obale.
 • Na kopališčih se ravnajte po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču, ter po odredbah in navodilih reševalca iz vode in druge osebe, ki skrbi za vzdrževanje reda na kopališču.
 • Kopališke naprave uporabljajte glede na svoje znanje plavanja in brez nevarnosti za svoje zdravje in življenje.
 • Brzice skrivajo presenečenja in pasti. Ravnajte premišljeno in ne izzivajte narave. Pred spustom zberite čim več podatkov o reki in poskrbite za ustrezne ukrepe za varnost in reševanje.

slika plaže v Simonovem zalivu

 • Na kopališčih storilci kaznivih dejanj ne počivajo. Previdnost pred priložnostnimi tatovi, spolnimi nasilneži in drugimi, ki se lahko pojavijo na kopališčih, zato ne bo odveč. Pazite na druge in njihovo premoženje. Če bodo vsi tako ravnali, bo zagotovljena večja varnost.
 • Pred plavanjem ne popivajte in s prijatelji ne stavite, da ste sposobni na primer preplavati bližnjo gramoznico.
 • Bodite previdni pri hoji ob vodi, še zlasti če hodite po strmih bregovih rek, kjer se zdrs lahko tragično konča. Starši še posebno skrbno pazite na svoje otroke. 

slika dveh policistov kolesarjev v pristanišču

Kopanje je dovoljeno le na vodnih površinah, namenjenih kopanju. Te morajo biti ločene od vodnih površin, namenjenih športnim in prostočasnim dejavnostim. Ločitev mora biti fizična ali označena z vidnimi, med seboj povezanimi plovkami. V morju morajo biti kopalci v mejah 150-metrskega pasu ob obali, če ni določeno drugače. 

Ne pozabite na varnost na divjih kopališčih, v gramoznicah, jezerih in rekah, kjer se kopate na lastno odgovornost. Ta mesta ob lepem vremenu pritegnejo številne kopalce, vendar pa nimajo organiziranih služb za reševanje iz vode niti upravljavcev. Žal tudi reševalci ob takojšnjem ukrepanju na urejenih kopališčih ne morejo vedno rešiti življenja. Zaradi različnih ravni gladine in vodnih vrtincev so ta divja kopališča lahko za kopalce zelo nevarna. Na žalost številni kopalci opozorilnih tabel Nezaposlenim dostop prepovedan! ali Kopanje na svojo odgovornost!, ki so postavljene ponekod, ne upoštevajo. Izredno nevarne so tudi zapuščene gramoznice, napolnjene z vodo, ki pomenijo nevarnost za utopitve in jih nihče ne nadzira. Ponekod seže voda tudi do 15 metrov globoko. Upoštevajte opozorila: v teh vodah se ne potapljamo in ne skačemo vanje, če so motne! Na to opozarjamo predvsem otroke. Otroci, zlasti mlajši, med kopanjem popijejo precej vode, zato jih je neprestano treba opozarjati, naj se izogibajo požiranju vode med plavanjem. Vode, v kateri se kopate, ne smete uporabljati za pitje ali pripravo hrane (tudi za umivanje in hlajenje sadja ne), v primeru kožnih vnetij ali poškodb na koži se za kopanje ne odločimo. 

Z varnostnega vidika so problematične tudi različne rekreacijske dejavnosti na vodi, kot so raftanje (splavarjenje), kanjoning (plezanje v kanjonih z vrvno tehniko in spuščanje po brzicah), hidrospid (spuščanje po brzicah z desko), bungee jumping (skakanje z elastiko). 

Previdnost ni odveč niti pri hoji ob vodi, še zlasti če so bregovi strmi. Le trenutek nepazljivosti in zdrs se lahko konča tragično. Starše in vzgojitelje opozarjamo, naj budno pazijo na otroke, ki se igrajo ob vodi, pa čeprav je ta plitva.

Lastniki oziroma upravljalci plovil na vodah morajo zagotoviti varno plovbo ter varnost ljudi in premoženja na plovilu. Plovilo ne sme ogrožati varnosti drugih plovil in drugih ljudi v ali na vodi. Rešilni jopiči morajo biti shranjeni na priročnem mestu. 

slika znaka Reševalec iz vode

Če opazite, da se nekdo utaplja, ne skačite brezglavo za njim v vodo.

Če niste dober plavalec, bo vaš pogum lahko zaman, reševalci pa bodo morali namesto ene osebe reševati celo dve.


Utapljajočemu lahko reši življenje že vaš klic centra za obveščanje (112) ali policije (113), na morju pa tudi klic Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.  

policijski coln Piran kopalci vPoleti si ljudje na morju ali ob rekah in jezerih radi izposodijo čoln ali drugo plovilo. Vedeti morate, da vam izposojevalci opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času, lahko izposodijo le tisto opremo, ki ustreza trenutnim vremenskim in vodnim razmeram. Prav tako opreme ne smejo izposojati osebam, mlajšim od 15 let, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je ta mlajša oseba zaupana v varstvo. Oprema in sredstva morajo biti ob izdaji tehnično brezhibna, uporabniki pa morajo biti seznanjeni z osnovami uporabe. Opreme in sredstev tudi ne dajejo osebam, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi, ter duševno in fizično prizadetim osebam, ki bi lahko s svojo dejavnostjo ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo. Med delovnim časom pa morajo izposojevalnice zagotoviti stalen nadzor nad izposojenimi plovili in prisotnost osebe, ki je usposobljena za reševanje iz vode. 

slika vodnega tobogana v Simonovem zalivuČedalje več ljudi ima bazen na domačem vrtu. Ti bazeni so nevarni predvsem za otroke, ki lahko med igro mimogrede padejo v vodo. Starši, ne puščajte svojih otrok brez nadzora, ko se gredo kopat! Pripetijo se lahko tudi drugačne neprijetnosti, kot so padci, zvini ali zlomi okončin, odrgnine. Zato priporočamo naslednje ukrepe. 

Stalna kontrola (nadzor) bazena: Stalen nadzor bazena je edina varna pot za preprečevanje utopitev. Če svojega otroka ne morete najti, najprej preverite bazen - sekunde tečejo. Primerno stalno kontrolo bi morali zagotoviti naslednji ukrepi:

 • Nikoli, niti za sekundo, ne pustite svojih otrok samih v kopalnih kadeh ali bazenih. Ne mislite, da se vam in otrokom ne more nič pripetiti.
 • Če že morate zapustiti bazen, otroka odpeljite s sabo.
 • Odgovornost za varnost otrok je naloga odraslih. Te naloge ne zaupajte starejšim otrokom, saj je to zanje prevelika odgovornost. Mnogo otrok se utopi ob navzočnosti starejših bratov ali sester.

Pred gradnjo bazena se posvetujte s strokovnjakom, ki vam bo svetoval pravilno postavitev in obliko bazena glede na vaše okolje, število uporabnikov in čas uporabe bazena.

Za varno uporabo bazena je treba opozoriti na naslednje:

 • Okoli bazena je priporočljivo postaviti primerno oblikovano ograjo, ki bo predvsem majhnim otrokom preprečevala morebitne padce v bazen.
 • Poleg bazena ne puščajte stolov ali drugih predmetov, ki bi jih otroci lahko uporabili za premagovanje ovir (ograje).
 • Vzdržujte bazen - voda naj ne bo motna ali umazana.
 • Raven vode naj sega čim bolj do roba bazena, kar olajša morebitno plezanje iz bazena.
 • Pri gradnji bazena se izogibajte ostrim robovom ter spolzkim materialom, ki povzročajo zdrs in otežujejo prijemanje.
 • Izliv vode oziroma curki v bazenu naj bodo usmerjeni tako, da plavajoče predmete (npr. žogo) usmerijo v plitvejši del bazena poleg stopnic ali lestve.
 • Lestve in stopnice, ki vodijo iz bazena, naj bodo nameščene na vsaki strani bazena. Naj ne bodo spolzke in naj ne dopuščajo zdrsa.
 • Priporočljiva oprema bazena je tudi reševalna deska. V bazenih je čedalje več poškodb hrbtenice zaradi neprimernih skokov v vodo. Z desko je mogoče najprimerneje imobilizirati ponesrečenca tako, da je reševanje zanj veliko varnejše.

Med zadnjimi in najpomembnejšimi ukrepi za preprečevanje utopitev je udeležba vašega otroka na katerem od plavalnih tečajev, ki so namenjeni začetnikom, slabšim plavalcem in tudi dobrim plavalcem in na katerih se je možno naučiti plavanja in prve pomoči pri utopitvah.

IMG 2423

Izberite plavalni tečaj, na katerem se bo vaš otrok naučil, kako ravnati pri igri v vodi ali ob njej, saj je znanje plavanja osnovni pogoj za varno počutje v vodi. Voda ni razvedrilo ali varen kraj za igranje, če vaš otrok ne zna plavati. Poskušajte izvedeti čimveč o programu plavalnega tečaja. Vprašanja naj bodo usmerjena predvsem k vsebini programa: katerim posebnim veščinam bo pri učenju plavanja namenjenega največ časa in s kakšnimi tehnikami se bodo te veščine usvojile, koliko inštruktorjev se bo ukvarjalo s tečajniki. Prepričajte se, ali se bo vaš otrok poleg plavanja naučil hrbtno lebdeti na vodi, počivati in pravilno dihati ter plavati pri valovanju vode. Znanje teh veščin je zelo pomembno za varno počutje otroka v vodi. 

Nasvet za naključne reševalce iz vode. Kako reševati iz vode? Utapljajočemu je bolje vreči vrv ali vejo, kot skočiti v vodo, da bi ga rešili. Junaštvo je lahko pogubno tako za utapljajočega kot za reševalca. Reševanje je velikanski telesni napor. Utapljajočemu se je treba približati s hrbtne strani in ga zagrabiti na primer za lase. Če se utapljajoči oklene reševalca, za slednjega ni drugega izhoda, kot da se potopi in se tako reši smrtonosnega prijema. 

slika policista na policijskem čolnu z daljnogledom

Povezane vsebine

Nasveti za kopalce - opozorilni znaki
Nasveti za varno potapljanje
Naj bo kopanje užitek! (zgibanka)  
Kopalne vode, zdravo in varno kopanje  (brošura)
Prva pomoč pri utopitvah
Agencija RS za okolje: Kopalne vode