Sporočila za javnost

Spremembe zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19!

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa smo v Sloveniji že ob prvih okužbah marca 2020 vzpostavili poseben režim prehajanja svojih državnih meja. Ne le na meji s Hrvaško, tudi na naši notranji schengenski meji (z Italijo, Avstrijo in Madžarsko) smo tako uvedli določene (začasne) omejitve prometa in spremenili pogoje za vstop tujcev oziroma slovenskih državljanov v državo oziroma izstop iz nje. Ti ukrepi še vedno veljajo in se sproti prilagajajo ocenam epidemiološkega stanja.

Več: Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

Mejni prehodi zemljevid

Na celotni slovenski državni meji je 62 mejnih prehodov različnih kategorij, in sicer:

 • 32 mejnih prehodov za mednarodni promet na kopenski meji (cestni, železniški),
 • 25 mejnih prehodov za obmejni promet na kopenski meji (cestni),
 • 3 mejni prehodi za mednarodni zračni promet,
 • 2 mejna prehoda za mednarodni morski promet.


Prestop zunanje meje je dovoljen le na mejnih prehodih, v času njihovega obratovanja.
 

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji Mednarodni Obmejni Skupaj
Kopenski (vsi kopenski mejni prehodi so na slovensko-hrvaški meji) 32 25 57
Zračni 3 - 3
Morski 2 - 2
Skupaj 37 25 62

 

Meja z Republiko Hrvaško (57)

Na jugu meji Republika Slovenija z Republiko Hrvaško. Na meji z Republiko Hrvaško je 57 mejnih prehodov.

 • mejni prehodi za mednarodni promet
 • mejni prehodi za obmejni promet
 • skupaj

32
25
57


a) Mejni prehodi za mednarodni promet (32)

Prestop državne meje na mejnih prehodih za mednarodni promet je dovoljen za vse potnike. Za nekatere mejne prehode velja omejitev za določene kategorije potnikov oz. vrste vozil, ki so navedene pod obrazložitvami. 

Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas
1. Sečovlje (Sicciole) - kontrolna točka (Plovanija) KP Dragonja 24 ur
2. Dragonja (Dragogna) (Kaštel) KP Dragonja 24 ur
3. Sočerga (Požane) KP Sočerga 24 ur 
4. Rakitovec (žel.) (Buzet) KP Sočerga 24 ur
5. Podgorje (Jelovice) KP Sočerga 1. junij - 31. avgust: 6-24;
1. september - 31. maj: 6-22
6. Starod (Pasjak) KP Starod 24 ur
7. Jelšane (Rupa) KP Jelšane 24 ur
8. Ilirska Bistrica (žel.) (Šapjane) KP Ilirska Bistrica 24 ur
9. Babno Polje (Prezid) LJ Cerknica 24 ur
10. Petrina (Brod na Kupi) LJ Kočevje 24 ur
11. Vinica (Pribanjci) NM Metlika 24 ur
12. Metlika (Jurovski brod) NM Metlika 24 ur
13. Metlika (žel.) (Kamanje) NM Metlika 24 ur
14. Obrežje (Bregana) NM Obrežje 24 ur
15. Slovenska vas
(Bregana naselje) NM Obrežje 24 ur
16. Rigonce (Harmica) NM Dobova 24 ur
17. Orešje (Mihanović Dol) NM Dobova 24 ur
18. Dobova (žel.) (Savski Marof) NM Dobova 24 ur
19. Bistrica ob Sotli (Razvor) CE Bistrica ob Sotli 24 ur
20. Imeno (Miljana) CE Bistrica ob Sotli 24 ur
21. Imeno (žel.) (Kumrovec) CE Bistrica ob Sotli zaprt
22. Rogatec (Hum na Sutli) CE Rogatec 24 ur
23. Rogatec (žel.) (Đurmanec) CE Rogatec 24 ur
24. Dobovec (Lupinjak) CE Rogatec 24 ur
25. Gruškovje (Macelj) MB Gruškovje 24 ur
26. Zavrč (Dubrava Križovljanska) MB Zavrč 24 ur
27. Ormož   (Otok Virje) MB Središče ob Dravi 24 ur
28. Središče ob Dravi (Trnovec) MB Središče ob Dravi 24 ur
29. Središče ob Dravi (žel.) (Čakovec) MB Središče ob Dravi 24 ur
30. Gibina (Bukovje) MS Petišovci 24 ur
31. Petišovci (Mursko središče) MS Petišovci 24 ur
32. Lendava (žel.) (Čakovec) MS Petišovci 24 ur


Obrazložitev

 • Na mejnih prehodih Podgorje, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Imeno, Rogatec, Ormož in Gibina je dovoljen prehod državne meje samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije. (2. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Na mejnih prehodih Sočerga, Rigonce, Vinica in Imeno je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone. (3. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Na mejnih prehodih Sečovlje (Sicciole) - kontrolna točka, Podgorje, Slovenska vas, Orešje, Rogatec, Ormož in Gibina je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone. (4. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Mejni prehodi obratujejo neprekinjeno, razen mejnega prehoda Podgorje, ki je odprt od 1. junija do 31. avgusta od 6. do 24. ure in od 1. septembra do 31. maja od 6. do 22. ure. (5. odstavek 2. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Mejni prehodi za mednarodni železniški promet obratujejo v skladu z mednarodnim železniškim voznim redom. (2. odstavek 3. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)


b) Mejni prehodi za obmejni promet (25)

Prestop državne meje na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen za upravičence po Sporazumu o obmejnem prometu in sodelovanju (obmejne dovolilnice) in vse državljane, ki uživajo pravico Evropske unije do prostega gibanja.

Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas
1. Hotiza (Sveti Martin na Muri) MS Petišovci 5-23
2. Razkrižje (Banfi) MS Petišovci 24 ur
3. Središče ob Dravi I (Preseka) MB Središče ob Dravi 5-23, nedelja 9-21
4. Drenovec (Gornja Voća) MB Zavrč 6-22
5. Zgornji Leskovec (Cvetlin) MB Gruškovje 24 ur
6. Rajnkovec (Mali Tabor) CE Rogatec 5-23
7. Podčetrtek (Luke Poljanske) CE Bistrica ob Sotli 6-22
8. Sedlarjevo (Plavić) CE Bistrica ob Sotli 6-22; nedelja in prazniki 7-21
9. Nova vas ob Sotli (Draše) NM Dobova 6-22; nedelja 7-21
10. Stara vas - Bizeljsko (Gornji Čemehovec) NM Dobova 6-22; nedelja 7-21
11. Rakovec (Kraj Donji) NM Dobova 6-22; nedelja 7-21; 1.11.-1.3. 7-19
12. Planina v Podbočju (Novo Selo Žumberačko) NM Krško 6-22; nedelja 7-21; 1.11.-1.3. 7-19
13. Brezovica (Brezovica) NM Metlika še ne obratuje
14. Radovica (Kašt) NM Metlika 5-23, nedelja 7-20
15. Krmačina (Vivodina) NM Metlika 6-22, nedelja 8-20
16. Božakovo (Obrež) NM Metlika Zaprt zaradi poškodovanega mostu in ceste.
17. Krasinec (Pravutina) NM Metlika 5-23, nedelja 8-20
18. Žuniči (Prilišće) NM Metlika 5-23, nedelja 8-20
19. Sodevci (Blaževci) NM Metlika 5-23; nedelja 7-21;
20. Osilnica (Zamost) LJ Kočevje 24 ur
21. Novi kot (Prezid I) LJ Ribnica 5-23; nedelja 7-22
22. Podplanina (Čabar) LJ Ribnica 24 ur
23. Novokračine (Lipa) KP Jelšane 6-22, nedelja 7-20;
1. junij - 1. oktober. 6-22, ob sobotah in nedeljah 7-22
24. Rakitovec (Slum) KP Sočerga 6-22
25. Brezovica pri Gradinu (Lucija) KP Sočerga 6-22


Obrazložitev

 • Na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen prehod državne meje upravičencem po Sporazumu o obmejnem prometu in sodelovanju.
 • Na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen prehod državne meje s potnim listom ali osebno izkaznico tudi za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije. (2. odstavek 4. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Na mejnih prehodih za obmejni promet je dovoljen tovorni promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone. (4. odstavek 4. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov, Ur. l. 18/2015)
 • Uredba se v 4. členu glede mejnih prehodov za obmejni promet sklicuje na prilogo C Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS). V tretjem odstavku istega člena je določeno, da mejni prehodi za obmejni promet obratujejo v skladu z določbami SOPS-a. V kolikor za posamezen mejni prehod Stalna mešana komisija ni sprejela dodatnih olajšav, je promet tovornih vozil preko teh mejnih prehodov omejen na 3,5 tone največje dovoljene mase, kar je določeno v četrtem odstavku omenjenega člena. (Za lažje tolmačenje objavljamo preglednico mejnih prehodov na meji z Republiko Hrvaško.)   


Mejni prehodi za mednarodni zračni promet (3)

Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas*
1. Ljubljana-Brnik - na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana KR PLP1 Brnik

vsak dan od 6.00 do 23.00

2. Maribor-Slivnica - na letališču Edvarda Rusjana Maribor MB PP Rače

vsak dan od 9.00 do 17.00

3. Portorož (Portorose) - Sečovlje (Sicciole), na letališču Portorož KP PMP Dragonja

vsak dan od 8.00 do 16.30

Odpiralni časi so navedeni za zimsko prometno obdobje od 31. 10. 2021 do 26. 3. 2022.


Mejni prehodi za mednarodni morski promet (2)

Št. Mejni prehod PU1 PP1, PMP1 Odpiralni čas
1. Koper (Capodistria)
- luka
- pomol
- potniški terminal
KP PPOP1 Koper 24 ur
2. Piran (Pirano) KP PPOP1 Koper 24 ur

 

Opombe, označene s številko 1, pomenijo:

 • PU - policijska uprava: CE - Celje, KP - Koper, KR - Kranj, LJ - Ljubljana, MB - Maribor, MS - Murska Sobota, NM - Novo mesto
 • PP - Policijska postaja
 • PMP - Postaja mejne policije
 • PLP - Postaja letališke policije
 • PPOP - Postaja pomorske policije


Povezane vsebine

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami

Nadzor državne meje

Schengenska ureditev v Sloveniji

Notranja schengenska meja

Dokumenti za prehod meje

Mejni prehodi na zunanji schengenski meji (zemljevid) 

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

  

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.