Sporočila za javnost

Pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, morajo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, upoštevati možne hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar morajo vozniki pravočasno poskrbeti.

slika premalo očiščenega zasneženeg vozilaOd 15. novembra, ko morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo, bodo policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi ustrezno opremljenost vozil.

Varna zimska vožnja

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah pozimi (od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta) in v zimskih razmerah (ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali poledenelo (poledica)), opremljena s predpisano zimsko opremo.

slika policijskega vozila s plugom

Nasveti za varno vožnjo pozimi in v zimskih razmerah

V skladu z Odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji je na vseh cestah v Sloveniji (razen na avtocestah in hitrih cestah), v zimskih razmerah, prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za izredne prevoze. Upravljavec avtocest in hitrih cest lahko na teh cestah zaradi zimskih razmer za navedena vozila časovno in prostorsko omeji promet. O omejitvi prometa mora obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče. Za učinkovito, racionalno in varno omejitev prometa v zimskih razmerah na avtocestah in hitrih cestah upravljavec teh cest s policijo uskladi ukrepe. 

slika merjenja kanalov dezena pnevmatikKanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.

Zimska oprema motornih vozil

V skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil je za zimsko opremo motornih vozil določeno naslednje:

1) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

 • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
 • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

2) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:

 • zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
 • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.

3) Kanali dezena pnevmatik, ki spadajo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.

4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako "M+S" ali ''M.S'' ali ''M&S''.

5) Ne glede na prej navedene pogoje štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem področju Slovenije, tudi samo poletne pnevmatike z globino glavnih kanalov dezena najmanj 3 mm. Priobalno področje je v skladu s Pravilnikom o delih in opremi vozil del ozemlja Republike Slovenije območje, ki ga omejujejo obala Jadranskega morja, meja z Italijo, meja s Hrvaško ter naslednje ceste (ki niso vključene v to območje):

 • R3 627 - odsek 3761 Osp - Črni Kal,
 • R1 208 - odsek 1434 Črni Kal - Aver,
 • R2 208 - odsek 1059 Aver - Gračišče in
 • R3-626 - odsek 3726 Gračišče - Brezovica pri Gradinu.

slika zasneženega parkirišča v mraku

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 29. členu določa, da morajo biti motorna vozila v času zime od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in v zimskih razmerah, ki so opredeljene v 59. točki prvega odstavka 3. člena, opremljena s predpisano zimsko opremo.

Predpisane globe zoper kršitve v času zime in zimskih razmer

 • Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, čigar motorno ali priklopno vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme ali ki ravna v nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig.
 • Z globo 500 evrov in 5 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, čigar vozilo nima predpisane opreme v prometu in se zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet. Prav tako se kaznuje voznik, ki ne upošteva prometne signalizacije za označitev zimskih razmer, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.
 • Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila tako, da na njem ni snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.
 • Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.
 • Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (njihova odgovorna oseba z globo 120 evrov), če vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme, če se zaradi neustrezne zimske opreme ustavi na cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju prometne signalizacije, ki prepoveduje promet ali omejuje promet na določenem delu ceste.

slika policista pri nadzoru tovornega prometaPolicisti pri nadzoru cestnega prometa preverjajo tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo.

slika več vozil z zasneženimi vetrobranskimi stekliPred vožnjo poskrbite, da bodo stekla in vzvratna ogledala čista in da se z vozila med vožnjo ne bodo raztresali sneg, led, voda ali druge snovi.


V skladu s 17. členom ZPrCP policist prepove nadaljnjo vožnjo in iz prometa izloči motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali so na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

V skladu s četrtim odstavkom 29. člena ZPrCP policist odredi odstranitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem primeru ga na stroške lastnika odstrani izvajalec rednega vzdrževanja ceste.

preventivni letak policije Zima v prometu

Nizke temperature, led in sneg lahko voznikom povzročijo veliko neprijetnosti ali celo ogrozijo varnost cestnega prometa, zato pravočasno poskrbite za ustrezno zimsko opremo motornega, pa tudi priklopnega vozila.

Povezane vsebine

Prometna varnost
Nasveti za varno vožnjo pozimi in v zimskih razmerah