Sporočila za javnost

Nekateri posamezniki se ne morejo upreti uporabi pirotehnike. Če ste med njimi, pirotehnične izdelke uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev. Mnogim državljanom je namreč uporaba pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti!

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ureja in sankcionira vsa tista ravnanja, ki so vzrok za nastanek hudih telesnih poškodb.

Najpomembnejša zakonska določila

  • Pirotehničnih izdelkov kategorije F1 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. To so ognjemetni izdelki, ki pomenijo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom in podobno.
  • Izdelkov kategorije F2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 let. To so ognjemetni izdelki, ki pomenijo majhno nevarnost, povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete in podobno.
  • Pirotehnične izdelke kategorije P1, T1, baterije in kombinacije iz kategorije F3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontane iz kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku, lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo le fizične osebe, stare najmanj 18 let, pod pogojem, da baterije ali kombinacije ne vsebujejo raket, ognjemetnih bomb, bomb v možnarju in izdelkov, katerih glavni učinek je pok.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta namen tudi označeni.

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1 je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra. Za posameznike je predpisana globa od 400 do 1200 evrov. Pri tem se izdelek tudi zaseže.

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij F1 in F2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prepovedane so predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava in preprodaja pirotehničnih izdelkov.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči hude telesne poškodbe

V policiji ugotavljamo, da je največ poškodb ravno pri prepovedani uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oziroma so bili kupljeni na črnem trgu. In ne le, da lahko nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), zelo moteča je za živali in onesnažuje okolje. 

Policisti bomo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1200 evrov. 

Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosimo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice. 

Povezane vsebine

risba poka petardeBodi zvezda - ne meči petard (opozorila, razvrstitev pirotehničnih izdelkov v kategorije ...)

Ognjemet (opozorila in nasveti)

Uporaba pirotehničnih izdelkov med božično-novoletnimi prazniki - statistični podatki